УПОРИТОСТ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАСТЕЖ - КЛЮЧОВЕТЕ КЪМ УСПЕХА

Образование
Logiscool
24 авг 2021

Наскоро писахме за таланта и как да го разпознаем в ранна възраст. Днешната статия ще бъде посветена на друга личностна черта, която е също толкова важна (ако не и по-важна) като таланта за определяне на бъдещия успех на децата и възрастните. Тази черта е упоритостта (grit).

Първоначалното значение на думата "grit" в английския език е пясък, малки камъчета и стискане на зъби по време на усилие. В психологията "grit" се отнася до определен вид издръжливост или постоянство: такива, които, съчетани със страст към дадена цел, ще ви позволят да полагате дългосрочни усилия, за да постигнете това, което искате. Американската психоложка Анджела Дъксуърт дълго време изследва темата: тя посещава училища, колежи, военни академии и детски състезания по правопис, за да измери психологическия профил на участниците и да се опита да определи кой в крайна сметка ще успее и кой ще отпадне. Резултатите са изненадващи: измеримата интелигентност, IQ, не е решаващ фактор; всъщност лицата с по-висок IQ понякога се справят по-зле. Единствената измерима личностна черта, която е можела да предскаже бъдещия успех или провал, е била упоритостта.

Упоритостта е свързана и с друга двойка понятия: фиксирана и растежна нагласа. Те произлизат от изследванията на психолога Карол Дуек и изразяват подсъзнателното отношение на човека към естеството на способностите и уменията. Хората с фиксирана нагласа вярват, че интелигентността, талантът или всяка друга подобна способност е константа: раждате се с определено ниво и това ниво няма да се промени през живота ви. Хората с нагласа за растеж, от друга страна, смятат, че способностите могат да бъдат да бъдат подобрени и може да станете по-умни или по-умели, отколкото сте се родили, стига да сте готови да работите за това.

скачащ човек пред синьо небе с невъзможен текст

Тази фундаментална разлика в мисленето се проявява още в детството и може да се наблюдава от 4-годишна възраст. Тя определя как човек се отнася към предизвикателствата, успеха и неуспеха; и всъщност как изобщо работи.

Ако едно дете с фиксирано мислене не успее в дадена задача, то ще реши, че не е достатъчно умно или талантливо и че нищо не може да направи по въпроса. То ще започне да избягва предизвикателствата: ще опитва само неща, които знае, че може да направи без усилия, тъй като по-трудните задачи носят възможност за провал - и чувството за безполезност.

Децата с нагласа за растеж инстинктивно осъзнават, че способностите могат да се развиват с постоянна употреба и усилия. Ако успеят в нещо, те търсят нова, малко по-трудна задача, за да могат да пораснат и решат и нея. Те се осмеляват да задават въпроси и да искат помощ: те смятат, че това не е признак на слабост или липса на талант, а инструмент, който им помага да учат и да се подобряват.

Така че, пътят към успеха на децата върви ръка за ръка с упоритостта и нагласата за растеж. Сигурно всеки родител си задава един и същ въпрос: как мога да променя манталитета и нагласата на детето си? Как мога да им помогна да станат по-успешни?

Едно полезно нещо, което може да направите, е да говорите с детето си за тези два начина на мислене. Обяснете как мислят хората с нагласа за растеж и с фиксираното мислене; че може да променим манталитета си и собствения си живот; и че не сме дефинирани от някакво моментно състояние, ситуация или поведение. Училищен експеримент показва, че поведението в класната стая, свойствено за деца с нагласата за растеж, се проявява по-често, след като учителите разговарят с децата за двата начина на мислене. Явно, че нагласата за растеж може да се научи.

Друг важен съвет: ако хвалите детето си (а трябва!), хвалете усилията, а не способностите му. Не казвайте „справили сте се отлично на този тест, много сте умни“. Кажете „справили сте се отлично на този тест, наистина сте учили много за него“. Възхваляването на таланта и интелигентността кара децата да мислят, че това са вродени способности, които определят тяхната стойност - с други думи, той насърчава фиксираното мислене.

Също така научете детето си, че провалите и грешките не са края на света. Те могат да бъдат преодолени и нашите способности и манталитет, свързани с поставената задача, могат да бъдат подобрени. Тъй като децата копират по-голямата част от своето поведение и мироглед от родителите си, най-добрият начин да постигнете това е като се справяте спокойно със собствените си неуспехи, без огорчение, истерика или обвиняване на другите.

Logiscool не само учи децата на ценни знания, но също така им дава редовно усещане за постижение и дългосрочна мотивация чрез нашата учебна програма, базирана на проекти. Децата ще правят грешки, докато работят върху задачите си, но също така ще научат, че те често могат да бъдат преодолени по много начини и че те могат допълнително да подобрят завършените си проекти по всяко време.

Те редовно ще се сблъскват с трудности, които трябва да преодоляват, но също така ще научат чрез опит, че преодоляването на тези предизвикателства ще ги направи по-добри в програмирането, роботиката или всеки друг предмет по техен избор. За нас е важно децата да получат важните знания, които могат да ги направят успешни в дигиталния свят, в положителна, подкрепяща и богата на опит среда. Нашите курсове, лагер-школи и ателиета очакват децата, които желаят да се развиват!

Повече информация може да намерите на: https://www.logiscool.com/bg.