Обяснение на програмирането: какво представлява и за какво е полезно

Програмиране и технологии
Logiscool
12 окт 2023

Програмирането включва даване на инструкции на компютъра какво да прави, за да реши даден проблем. Основната му цел е да предаде алгоритъм на машината.

В съвременния свят програмирането ни позволява да взаимодействаме с компютрите по начин, който не е бил възможен преди. То ни помага да провеждаме изследвания, да проектираме нови продукти и услуги, да управляваме финанси, да общуваме с други хора по света и много други.

Учениците трябва отрано да развият умения за компютърно програмиране, за да бъдат конкурентоспособни в днешния все по-дигитализиран свят. Тези преносими умения позволяват на децата да усвоят релевантни и конкурентни способности, като същевременно създават нагласа за решаване на проблеми. В тази статия сме събрали всичко, което трябва да знаете за програмирането.

Какво представлява програмирането?

Компютърното програмиране включва писане на инструкции, които указват на компютъра как да изпълни определена задача. Това може да се направи с помощта на различни езици за компютърно програмиране, като Python или JavaScript.

Млади хора учат заедно програмиране в онлайн курс

История на езиците за програмиране

Едно е сигурно - езиците за програмиране изминаха дълъг път за сравнително кратко време. По-долу е представена хронологията на езиците за програмиране, в която са отбелязани най-важните етапи:

 • Първият език за програмиране е разработен през 1883 г. за примитивен механичен компютър.

 • През 1952 г. е разработен Autocode. Той се счита за първия компилиран компютърен език за програмиране, който може да се превежда директно в машинен код.

 • През 1957 г. е създаден FORTRAN. Това е език за компютърно програмиране за работа с математически, научни и статистически проекти.

 • През 1972 г. е създаден C. Той е по-близък до човешкия език, отколкото до езика за програмиране, затова се счита за първия език за програмиране от високо ниво.

 • През 1983 г. е създаден Objective-C като основен език за писане на софтуер на Apple. През същата година е разработен C++. Това е разширение на езика за програмиране C, който е вторият най-използван език в света.

 • През 1991 г. е разработен Python.

 • Java е създаден през 1995 г. заедно с PHP и Ruby.

 • През 2000 г. Microsoft разработва C# - комбинация от C++ и Visual Basic.

 • През 2003 г. е създадена Scala.

 • През 2009 г. Google разработи Go.

 • През 2014 г. Apple разработи Swift.

Днешните езици за програмиране се основават на концепции, използвани в предишни езици за програмиране.

Защо програмирането е важно?

Програмирането ви позволява да разглеждате любимите си уебсайтове, да се свързвате с приятели или да поръчвате храна чрез различни приложения, както и да разглеждате социалните мрежи в свободното си време. Освен това то помага на бизнеса и дори на разкриването на космоса да работят по-ефективно.

 • Специфични езици за програмиране, като например C, се използват в роботиката и за изграждане на компютърни операционни системи.

 • Много езици се използват за изграждане на уебсайтове, игри и мобилни приложения, например Java или Html. Те се използват и за медицински технологии и автоматизация, като в тези области най-важни са C, SQL, R и Python.

 • Java обработва безброй записи и управлява анализи върху огромни масиви от данни, като наред с това е основният инструмент за телефоните с Android.

 • R и Python се използват за провеждане на усъвършенствани анализи на данни. Тези езици за програмиране позволяват създаването на високотехнологични модели за машинно обучение, базирани на изкуствен интелект.

Ползи от програмирането

Програмирането е новата грамотност. Изучаването му от ранна възраст помага за развитието на критично и логическо мислене. Участието в курс по програмиране е и чудесен начин за развиване на някои други важни меки умения, като логика и комуникативни умения, може да помогне на децата да се научат да си сътрудничат, да работят в екип, да се ориентират в социалната среда и да постигат по-добри академични резултати.

Писането на компютърен код включва допускане на грешки, тестване на работата, опити и поправяне на грешки, което помага на децата да бъдат по-настойчиви и да решават по-добре проблеми. Програмирането насърчава разбиването на сложни идеи и проблеми на управляеми стъпки, което развива и уменията за решаване на проблеми.

За да се възползвате от тези предимства, си струва да започнете да изучавате програмиране в ранна възраст.

Бъдещето на програмирането

Компютърното програмиране е навлязло във всички отрасли и променя ежедневието ни. В резултат на това знанията по програмиране отварят много врати за търсещите работа. Очаква се до 2028 г. работните места за разработчици на софтуерни програми да нараснат с 21%.

Изкуственият интелект придобива все по-голямо значение в тази област. Все повече организации използват технологиите, за да ускорят дейността си, тъй като по този начин много задачи могат да бъдат автоматизирани. Това може да промени програмната индустрия, но винаги ще има нарастваща нужда от гъвкави специалисти в областта.

Програмирането учи децата на безценни умения, които те могат да използват в обучението си в училище и по-късно в кариерата си. Ако сте готови да направите следващата стъпка, може да намерите подходящи за възрастта на децата ви курсове по програмиране в Logiscool.