Курсове по Програмиране

Изкуствен Интелект и Анализ на Данни с Python

434

По време на курса школниците ще се запознаят с различни алгоритми, базирани на машинно обучение, и ще се научат да ги програмират на Python. Придобитите тук перспективни знания могат да се използват във всички области на живота в нашия дигитален свят.

Курс Изкуствен Интелект и Анализ на Данни с Python 434

за 13-18 години

онлайн, присъствено

Предпоставки: завършен курс Python 433 или успешно положен изпит PCEP

24/7 достъп до MyLogiscool

Професионални познания за подрастващите

Нашите школници се запознават с анлиза на данни, машинното обучение, алгоритмите за прогнозиране и практическите приложения на невронните мрежи за решаване на проблеми, които изискват изкуствен интелект. В края на учебния срок школниците ще могат самостоятелно да програмират и прилагат алгоритми за машинно обучение на езика Python - като използват различни методи. Всичко това полага основите за по-нататъшните задълбочаване на участниците в областта на анализа на данни и професионалното им обучение.

Акценти

Курсът се фокусира върху следните теми:

Практическо използване на методите на анализа на данни

Методология CRISP-DM за проекти в анализа на данни, свръх-оборудване, недостатъчно оборудване

Визуализация на данни

Контролирано обучение: класификация, регресионни проблеми и методи (kNN, дърво на решенията, линейни и логистични регресии)

Обучение без надзор: клъстериране и методи (начини, йерархично клъстериране, DBSCAN)

Системи за препоръки, правила за асоцииране, откриване на аномалии

Изпълнение на самостоятелни проектни задачи

Предпоставки

Завършен курс Python 433 или успешно положен изпит PCEP.

Необходим софтуер

  • Присъствено в Logiscool школа: Нашите школници ще се нуждаят от акаунт в Google. Ние осигуряваме цялото останало необходимо оборудване за курса.
  • В случай, че школата открие онлайн курсове: Задължително условие за участие в онлайн курс е домашен лаптоп или компютър със стабилна интернет връзка и вграден или външен микрофон, мишка и акаунт в Google. Слушалките и уеб камерата също могат да бъдат полезни. Ние предоставяме необходимия софтуер за онлайн комуникация.
Курс Изкуствен Интелект и Анализ на Данни с Python 434

за 13-18 години

онлайн, присъствено

Предпоставки: завършен курс Python 433 или успешно положен изпит PCEP

24/7 достъп до MyLogiscool

Международен забавно-образователен портал на общността за деца
С MyLogiscool, нашия забавно-образователен портал на школната общност от световна класа, школниците могат да намерят вдъхновение в проектите на своите връстници. Те могат да практикуват наученото и да повишат знанията си, докато играят с нашите страхотни мини мисии, игри с високи резултати, викторини и предизвикателства. Платформата ги насърчава да се занимават с полезни и забавни дейности между уроците, а също така ги информира за предстоящи международни и местни новини и събития в Logiscool. Помогнете на децата си да научат езика на бъдещето! Регистрирайте се за безплатен Демо Урок и ги оставете да открият най-готините тайни на дигиталното царство.