ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛАГЕР-ШКОЛИ

Време: Предлагаме 5-дневни онлайн лагери, понеделник-петък, 9:00-12:30.

Местоположение: По време на полудневната онлайн програма децата се срещат онлайн чрез Microsoft Teams.

Информация за курса: Mаксималният капацитет за онлайн групите е 6-8 деца на група.

Ние запазваме правото да правим промени в програмите.

Цени:

  • Цена за онлайн лагер, полудневен 1-седмичен лагер: 185 лева


Таксата на лагера не съдържа разходите за билети за откриване на потребителска профил в Minecraft, която е необходима във всички Minecraft лагери. Закупеният потребителски профил, разбира се, ще остане собственост на хлапето.

Отстъпки: За да получите отстъпките, всички условия трябва да бъдат изпълнени едновременно. Школата ще проверява отстъпките след процеса на регистрация и си запазва правото да приеме или откаже исканата отстъпка. Ако отговаряте на условията за отстъпка, стойността ще бъде приложена във вашата фактура.

  • Отстъпка за ранна регистрация: 5% ​
  • Отстъпка за ученици Logiscool: 5%
  • Много-седмична отстъпка: 5%
  • Отстъпка за семейство: 10%
  • Групова отстъпка: 15%
  • Максимална обща отстъпка: 15%

Цени

  • Цена за онлайн 1-седмичен лагер: 185 лв.

Отстъпки и Плащания

Отстъпка за ранно регистриране: 5%

Краен срок: 1 юни 2021

Отстъпка за завръщащ се Logiscool школник: 5%

Групова отстъпка: 15% - в случай на поне 4 нови ученици

Отстъпка за много седмици: 5% - в случай на регистриране за най-малко 2 лагер-школи или ателие и курс

Отстъпка за семейство: 10% - за братя и сестри от едно и също домакинство

Максималната комбинирана отстъпка е 15 %

Информация за курса

Дати и часове

Учебната 2020/2021 година в Logiscool започва на 28.09.2020 и завършва на 20.06.2021г. Разделена е на 2 учебни модула, като вторият модул започва от 15.02.2021г. Следващият курс започва на: 27 септември 2021.

Един курс е един модул и се състои от 17 урока. Уроците са седмични, с продължителност 1,5 часа (2 x 45 минути).

Курсове, групи

Следните курсове започват в нашата школа

  • Програмиране 2-12ти клас
  • Програмиране (онлайн)

За нашите курсове за програмиране приемаме заявки от 7-17 годишни ученици, Курсовете се организират за различни възрастови групи: 2-3ти клас, 4-5ти клас, 6-8ти клас и 9-12ти клас.

Курсовете се провеждат в малки групи от 6-12 деца.

Цени

Таксата за двата модула през учебната 2020/2021 година, може да бъде платена на 9 (девет) равни месечни вноски по 120 лв. или наведнъж за един модул (1 модул = 1 учебен срок = 17 урока).

Размерът на месечната вноска е една и съща независимо от реалните бройки уроци, проведени в дадения месец (празници, ваканция и др.). Първата и последната част от дадена учебна година може да бъде изключение.
В случай на отсъствие ние винаги предоставяме възможност да се компенсира пропуснатия учебен урок.

Отстъпки и Плащания

Месечните вноски се заплащат по банков път, преди първото занятие в дадения месец.

Отстъпка за ранно регистриране: 5%
Групова отстъпка: 15% - в случай на поне 4 нови ученици
Отстъпка за семейство: 10% - за братя и сестри от едно и също домакинство

Максималната комбинирана отстъпка е 15%

Демо Урок

Организираме Демо Уроци за децата и техните родители преди началото на курсовете. Ако не искате да пропуснете тази възможност, моля попълнете формуляра за запитване и ние ще ви изпратим информация за дните на Демо Уроците.

Запитване