Ako môže prosperovať talent našich detí?

Často hovoríme, že niektoré deti majú obzvlášť talent na niečo, či už hudbu, šport, matematiku, šach alebo čokoľvek iné. Čo však v skutočnosti znamená slovo „talent“? Čo robí niekoho talentovaným v takom abstraktnom odbore, ako je logika alebo matematika, a čo môžete ako rodič urobiť, aby ste pomohli semenu talentov rásť a kvitnúť?

V každodennej reči používame slovo „talent“ na označenie toho, keď niekto v danej oblasti podáva dobré výsledky; napríklad ak sú dobrí vo futbale alebo úspešní v šachovom klube. Psychológovia však tvrdia, že talent je oveľa komplikovanejší. Slávny maďarsko-americký psychológ Mihaly Csikszentmihalyi, ktorý vytvoril koncept „toku“, je presvedčený, že osobné vlastnosti, s ktorými sa narodíme (veci, v ktorých sme dobrí), tvoria iba súčasť toho, čo daná kultúra a historická doba považuje za talent a toho, koho nazývajú talentovaným.

Csikszentmihalyi tiež tvrdí, že talent je skôr rozvojový koncept ako absolútna hodnota, ktorú máte alebo nemáte. Talent je možnosť, ktorú tiež treba rozvíjať - a to si vyžaduje čas, úsilie a sociálne prostredie, ktoré oceňuje a podporuje vašu prácu.

Ak sa má rozvíjať tábor v detstve, musí sa dieťa usilovať a rodina musí preukázať podporu. Je dôležité dieťaťu poskytnúť primeranú motiváciu, dať mu niečo, na čom rád pracuje. Vonkajšie motivácie, ako napríklad odmeny, sú účinné, iba ak ich dieťa neustále prijíma. Ak sa tok odmien zastaví, poklesne aj záujem a pracovitosť. Vnútorná motivácia, keď sa dieťa snaží niečo vynaložiť, pretože ho samotná činnosť baví, je omnoho silnejšia. Preto je dôležité, aby rodičia poslali svoje dieťa na krúžky alebo na mimoškolské aktivity, ktoré ich bavia, kde im ich predmet záujmu vyučujú učitelia tak, aby ich to bavilo. Týmto spôsobom, bude pre dieťa táto práca zábavná a bude ho baviť. je tiež dôležité, aby boli činnosti štruktúrované tak, aby poskytovali účastníkom pocit úspechu v ich práci. Tieto malé víťazstvá neustále zvyšujú ich sebavedomie a poskytujú motiváciu pre ďalšie úsilie.

To všetko vyvoláva dôležitú otázku: ak si rozvoj talentu vyžaduje čas, ako viete zistiť v čom je vaše dieťa dobré, skôr než investujete veľa času a energie? Tu je odpoveď: určité osobnostné črty a rôzne javy, ktoré sú už v rannom veku, naznačujú, či má dieťa potenciál veľkého rozvoja v danej oblasti. Psychológia identifikovali niekoľko typov talentu, ktorých orientačné vlastnosti si môžete všimnúť už v materskej škole:

 • Logicko-matematický talent
 • Fyzicko-kinestetický talent
 • Lingvistický talent
 • Priestorovo-vizuálny talent
 • Hudobný talent

Logický a matematický talent je veľmi užitočný v IT a celkovo v digitálnom svete. Tu sú prvé náznaky tohto typu talentu:

 • Záujem o logické hry.
 • Inovácie, neustále budovanie nových vecí v stavebniciach a hranie sa s Legom alebo Minecraftom.
 • Miluje doskové hry.
 • Silné kritické myslenie, schopnosť a vôľa sa s niekým dohadovať, a schopnosť priniesť silný a správny argument do debaty.
 • Veľká predstavivosť a dobrá pamäť.
 • Schopnosť si rýchlo zapamätať fakty a neskôr si ich aj vybaviť.
 • Slovné hračky.
 • Rýchle riešenie úloh.
 • Kreativita, vymyslenie nových riešení pre daný problém.

Ak niekoľko z týchto znakov vystihuje Vaše dieťa, je veľká šanca, že má talent na matematiku a logiku a možno by stálo za to ich podporiť v ich záľube, ktorá využíva a rozvíja ich talent.

My v Logiscool si myslíme, že je dôležité pre každé dieťa, aby našlo oblasť v ktorej je dobré. Preto naše kurzy, tábory a workshopy ponúkajú rôzne spôsoby ako objavovať a rozvíjať detské logicko-matematické schopnosti, ako aj iné príbuznosti. Naše malé skupiny vedú lektori, ktorí zabezpečujú aby učenie a riešenie úloh zostali zábavným procesom, pretože právo to dáva deťom motiváciu pre neustály rozvoj. Naše projektové osnovy a metodika výučby dáva deťom pocit úspechu, čo posilňuje ich sebavedomie a pomáha rozvoju ich osobnosti.

Navštívte naše webové stránky, objavte našu širokú paletu kurzov, workshopov and táborov, a získajte viac informácií o našich jedinečných metódach výučby na adrese https://www.logiscool.com/sk-sk.

Zdieľať