Kurz Digitálne Základy

Oboznamovací kurz pre žiakov prvého ročníka

V druhom pól roku štartujeme oboznamovací kurz pre žiakov prvého ročníka. Tento kurzu ich pripraví na naše kurzy programovania a znásobuje ich výkon v ďalších pól rokoch. S vedomosťami získanými na tomto kurze, môže 6–7 ročný žiak rýchlejšie postupovať na ďalších kurzoch.

Prvý pól rok sa skladá z vylepšenia písania na klávesnici a používania myšky, a taktiež z počítačového ovládania Lego WeDo robotov. Našich žiakov uvedieme do sveta užitočného využívania počítača, kreatívneho využitia, a takto sa budú pripravovať na neskoršie programovanie. Popri praktickej zručnosti sa žiakom bude rozvíjať aj jemná motorika, schopnosť orientácie a taktiež schopnosť koordinácie oka. Tieto praktiky napomáhajú pri učení písania, a preto náš kurz môže napomáhať aj v zlepšení výsledkov v škole.


Výber školy - Kurz Digitálne Základy