Najčastejšie sa opakujúce otázky

Najčastejšie položené otázky a odpovede nájdete v nasledovnej liste.

Naši žiaci si osvojujú algoritmické myslenie, ktoré je veľmi cenné, aj napriek tomu, že sa nestane každý programátorom. Naši žiaci sa učia hravým spôsobom, pričom sa učia nové programovacie jazyky a zoznamujú sa s technológiami prispôsobenými ich veku a úrovni znalostí. Pri individuálnych a skupinových aktivitách sa dieťaťu rozvíja kreativita, schopnosť komunikácie a taktiež schopnosť riešenia problémov. Je pre nás dôležité aby dieťa získalo sebavedomie, pocit úspechu a smelosť pri vystupovaní a prezentovaní svojich diel, čo má pozitívny vplyv aj na štúdium v škole.
Pre deti je prirodzené, že používajú počítače, tablety a mobilné telefóny. My im umožníme, aby sa ich naučili používať takým spôsobom, ktorý bude mať pozitívny vplyv na ich život.
Nie je potrebné aby mali deti znalosti či matematické alebo informatické. Každý dokáže programovať, stojí za to vyskúšať si to.
Naši najmladší študenti majú 6 rokov, ale s programovaním môžete začať v hocijakom veku, nikdy nie je neskoro!
Naši učitelia sú ambiciózni a mladí študenti vysokých škôl, ktorý vedia dobre programovať. Pri schopnosti programovať, sú dôležité aj aspekty, ako dobrý vzťah k deťom, komunikatívnosť, trpezlivosť, porozumenie a schopnosť odpovedať na otázky, ktoré sa deti pýtajú, prípadne schopnosť vysvetliť učivo tak, aby tomu porozumeli aj úplný začiatočníci. Pred tým, ako začnú učiť na našich školách, zúčastnia sa profesionálneho a pedagogického školenia organizovaného Logiscoolom.
Na Logiscool sa môžete prihlásiť iba cez našu webovú stránku. Najbližšiu školu ku Vám, nájdete na webovej stránke pod titulom "Naše školy". Prihlásiť sa a registrovať sa dá až po výbere školy. Následne treba vyplniť registračné údaje. Formulár nájdete pod titulom "Registrácia". Počas prihlasovacieho obdobia Vám vedúci danej školy odošle potvrdzovací e-mail s rozvrhmi skupín a s voľnými miestami.
Dni otvorených dverí organizujeme v našich školách v pravidelných intervaloch, najčastejšie v priebehu prihlasovacieho obdobia, pred začiatkom každého semestra. Žiaci a ich rodičia, ktorí majú záujem o naše kurzy, sú srdečne vítaní. Na týchto akciách predstavujeme Logiscool, účastníci si môžu vychutnať úžasný svet programovania a zároveň si skúsiť kódovať bez predošlých znalostí:) Viac informácií o termínoch a čase konania nájdete po kliknutí na záložku Školy a výberom danej pobočky.
V školskom roku 2018-2019 sme spustili kurzy Programátor, t. j. tvorba počítačových hier a aplikácií, Robotika, t. j. stavba a programovanie robotov Lego Mindstorms EV3 a pre prváčikov sme spustili uvádzací kurz do digitálneho sveta. Pod titulom Naše školy nájdete kurzy, ktoré daná škola ponúka.
Tábory organizujeme počas školských prázdnin, (napr. letné alebo zimné prázdniny) väčšinou 3-4 dňové, cez letné prázdniny máme týždňové (5 dní) tábory. Organizujeme tábory s rôznou tematikou, napríklad Programovanie, Tvorba Aplikácií, Robotika, Minecraft alebo tvorba web stránok/v roku 2016 sme organizovali aj tábory zamerané na strihanie a vytváranie videí.
V školskom roku 2018-2019 sme naše kurzy zahájili 12. a 19. Septembra, po kliknutí na Naše školy môžete tieto údaje skontrolovať presne na danú školu. V druhom polroku sme začali 30. januára. Výučba končí 6-10. Júna, podľa toho, ktoré dni nás študent navštevuje. Učebný materiál našich kurzov sa skladá z modulov vytvorených na viac ročné štúdium, čiže naučiť sa dobre programovať môže trvať roky, rovnako ako sa napríklad naučiť cudzie jazyky.
Študent absolvuje týždenne jednu 1,5 hodinovú (2x45 min.) vyučovaciu hodinu. Na viacerých našich školách sú hodiny o 15:00 a 16:40, v sobotu pred obedom o 9:30 a 11:10. Na jednotlivých školách sa môžu tieto časy odlišovať. (Viac informácií nájdete pod titulom Naše školy, kliknutím na vybranú školu.) Skoršie časy odporúčame hlavne pre nižšie ročníky.
Začínajúcich študentov triedime podľa ročníkov, a teda 2-3., 4-5., 6-8. a 9+. Ak je záujem a dostatočný počet prihlásených, štartujeme aj čisto dievčenské triedy.
Áno, po začatí je ešte 3 týždne možné sa prihlásiť. Kto sa prihlási v tomto intervale, má zabezpečené doučovanie, aby dobehol ostatných študentov.
Áno, ale nestáva sa to často :) V tomto prípade dúfame, že sa žiak po nejakej dobe vráti na ďalší kurz alebo tábor! Podľa všeobecných obchodných podmienok vyžadujeme platbu v mesačných splátkach za aktuálny mesiac, ale nevyžadujeme splátky za ďalšie nezačaté mesiace.
Kurz sa platí v nemenných splátkach 48€ na mesiac, okrem splátok na žačiatku a konci školského roku. Školský rok tvorí 2x18, čiže 36 lekcií. Pod jednou lekciou sa rozumie 2x45 minút. Cena kurzov sa môže v jednotlivých pobočkách odlišovať.
Zľavy pre našich žiakov poskytujeme tím, ktorý navštevovali našu školu aspoň 1 rok, alebo pol roka a zároveň sa zúčastnili aj táboru. Zľava sa zvyšuje na základe dĺžky štúdia na našej škole.
Podľa nášho konceptu, ak dieťa chýba z hodiny, každopádne poskytneme priestor na náhradu vymeškanej hodiny, aby sme umožnili osvojovanie daného učiva. Doučovanie schvaľuje vedúci Vašej školy po dohode s rodičmi.
Áno, ak ich vekový rozdiel nie je viac ako 2 roky. Pri väčšom vekovom rozdiele nepovažujeme za vhodné ich dávať do jednej skupiny, pretože staršie dieťa sa môže na hodine nudiť, nakoľko napreduje rýchlejšie, alebo mladšie dieťa by sa v učive strácalo kvôli neprimeranej obtiažnosti vzhľadom na jeho vek.