Časté otázky

Najčastejšie otázky a odpovede nájdete v tejto strane.

Naši žiaci si predovšetkým osvoja algoritmické myslenie, ktoré je vysoko cenené (aj v prípade, že sa žiak/žiačka nestane v dospelosti programátorom). Necháme ich učiť sa hravým spôsobom, pričom sa naučia nové programovacie jazyky a zoznamujú sa s technológiami prispôsobenými ich veku a úrovni znalostí. Pri individuálnych a skupinových aktivitách sa žiakom rozvíja kreativita, schopnosť komunikácie a rovnako aj schopnosť riešenia problémov. Je pre nás mimoriadne dôležité aby študenti nadobudli sebavedomie, zažili pocit úspechu a získali potrebnú odvahu pri vystupovaní a prezentovaní svojich diel. Tieto nadobudnuté zručnosti majú následne pozitívny vplyv aj na štúdium a výsledky v škole.
Pre deti je prirodzené, že používajú počítače, tablety a mobilné telefóny. My im umožníme, aby sa ich naučili používať nielen pasívne, ale aktívne a tvorivo a tým tento čas využili užitočne.
Žiaci nepotrebujú žiadne predchádzajúce špecifické znalosti z oblasti matematiky alebo informatiky. Programovať dokáže každý, stojí za to si to vyskúšať.
Naši najmladší žiaci majú 7 rokov, ale s programovaním môžete začať v každom veku, nikdy nie je neskoro!
Naši inštruktori/tréneri sú nadšení mladí študenti vysokých škôl, ktorí vedia dobre programovať. Pri ich výbere sú dôležité aj aspekty, ako dobrý vzťah k deťom, komunikatívnosť, trpezlivosť, porozumenie a schopnosť zrozumiteľne odpovedať na otázky, ktoré sa žiaci pýtajú, prípadne schopnosť vysvetliť učivo tak, aby tomu porozumeli aj úplní začiatočníci. Pred nástupom na naše školy sa zúčastnia odborného a pedagogického školenia organizovaného spoločnosťou Logiscool.
Na kurzy Logiscool sa môžete prihlásiť iba cez našu webovú stránku. Na webovej stránke si pod titulom "Naše školy" vyberte najbližšiu školu vo Vašom okolí. Prihlásiť sa môžete cez registračný formulár vybranej školy. Počas prihlasovacieho obdobia Vám vedúci danej školy odošle potvrdzovací e-mail s rozvrhmi skupín a s voľnými miestami v jednotlivých kurzoch.
Dni otvorených dverí organizujeme v našich školách v pravidelných intervaloch, najčastejšie v priebehu prihlasovacieho obdobia, pred začiatkom každého semestra. Žiaci a ich rodičia, ktorí majú záujem o naše kurzy, sú srdečne vítaní. Na týchto akciách predstavujeme Logiscool a účastníci si môžu vychutnať úžasný svet programovania a zároveň si skúsiť kódovať bez akýchkoľvek predchádzajúcich vedomostí:) Viac informácií o termínoch konania nájdete po kliknutí na záložku Školy a výberom danej pobočky.
V školskom roku 2021-2022 otvárame kurzy Programátor, t. j. tvorba počítačových hier a aplikácií. Pod titulom Naše školy nájdete kurzy, ktoré vybraná škola ponúka.
Počas letných prázdnin máme týždňové (5 dní) tábory s rôznou tematikou, napr. Programovanie, Tvorba mobilných aplikácií, Robotika, Minecraft alebo Tvorba web stránok.
V školskom roku 2021-2022 naše kurzy začínajú v septembri a októbri 2021. Dátumy môžete skontrolovať kliknutím na danú školu v sekcii Naše školy. V druhom semestri začneme kurzy od februára 2022. Tento školský rok bude ukončený v júni. Učebné osnovy našich kurzov pozostávajú z modulov, ktoré na sebe nadväzujú a trvajú niekoľko rokov, takže podobne ako pri výučbe cudzieho jazyka alebo získavaní hudobných znalostí, študenti sa môžu zdokonalovať v programovaní niekoľko rokov.
Žiaci absolvujú týždenne jednu 90 minútovú vyučovaciu hodinu. Na našich školách sa vyučovanie cez týždeň väčšinou začína od 15:20 a 17:00, a v sobotu od 9:00 a 10:30. Na jednotlivých školách môžu byť tieto časy odlišné. (Viac informácií nájdete pod titulom Naše školy, kliknutím na vybranú školu.) Pre nižšie ročníky odporúčame využiť skoršie časy.
Začínajúcich študentov zaraďujeme do skupín podľa tried, ktoré navštevujú, teda do jednej skupiny sa dostanú žiaci z tried 2-3, 4-5, 6-8 a 9+. V prípade záujmu (a dostatočného počtu prihlásených) otvárame aj čisto dievčenské skupiny.
Áno, po začatí kurzu je možné ešte 3 týždne sa do daného kurzu prihlásiť. Žiakom, ktorí sa prihlásia v tomto časovom intervale, zabezpečíme doučovanie.
Áno, ale nestáva sa to často :). V tomto prípade dúfame, že sa žiak po nejakej dobe vráti na ďalší kurz. Podľa všeobecných obchodných podmienok treba zaplatiť za každý začatý mesiac, za ostatné "neabsolvované" mesiace platbu nevyžadujeme.
Poplatok za polročný kurz sa platí v 2 splátkach (69€/ mesiac). Školský rok tvorí približne 2x17 lekcií, čiže celkom 34 lekcií. Jedna lekcia trvá 90 minút. Ceny kurzov môžu byť na jednotlivých školách odlišné.
Zľavy poskytujeme tým žiakom, ktorý navštevovali našu školu aspoň 1 rok, alebo aspoň pol roka a zároveň sa zúčastnili letného tábora. Výška zľavy sa zvyšuje dĺžkou doby trávenej na našej škole.
Základom nášho konceptu je, že ak žiak vynechá hodinu, v záujme osvojenia daného učiva vždy poskytneme priestor na náhradu vynechanej hodiny. Doučovanie dohodne vedúci školy s rodičmi žiaka.
Áno, ak ich vekový rozdiel je menej, než 2 roky. Pri väčšom vekovom rozdiele nepovažujeme za vhodné ich dávať do jednej skupiny, pretože staršie dieťa by sa mohlo medzi mladšími na hodine nudiť, nakoľko má potenciál napredovať rýchlejšie, alebo mladšie dieťa by mohlo zaostávať medzi staršími kvôli náročnejšiemu učivu.
Náš program pozostáva z niekoľkých, na seba nadväzujúcich modulov, a štúdium môže trvať aj viac rokov. Úvodný modul má niekoľko lekcií a trvá pár mesiacov (trvanie zvyčajne kopíruje školský rok, ale existujú aj kratšie, intenzívne kurzy). Po absolvovaní prvého modulu môžu študenti pokračovať v kurze v niektorom z Logiscool centier alebo online. Každou lekciou a každým modulom sa zvyšuje zložitosť pracovných úloh a žiaci preto objavujú a uplatňujú nové a nové spôsoby programovania.
Online kurzy sú podobné kurzu prebiehajúcim v Logiscool centrách, t.j. trvajú týždenne 90 minút. Inštruktori sa online prihlasujú pomocou videokonferenčnej platformy spoločnosti Microsoft Teams. Skupiny majú iba 5 - 7 účastníkov, takže lekcie prebiehajú optimálne pre všetkých účastníkov. Počas živého prihlasovanie inštruktora sa študenti riadia jeho pokynmi a pomocou jeho obrazovky priebežne implementujú jeho požiadavky. Pre dosiahnutie maximálnej miery interaktivity si študenti prezerajú obrazovku inštruktora a naopak, môžu nazdieľať svoju obrazovku s vysvetlením a vedením projektu v reálnom čase. Učebné osnovy používané v online kurzoch sú rovnaké ako učebné osnovy používané vo všetkých kurzoch Logiscool v Európe, v USA alebo v Ázii.
Všetci študenti sa bez ohľadu na ich vek začnú učiť pomocou vizuálneho programovania. Tento spôsob práce im umožňuje pochopiť algoritmické myslenie potrebné na písanie kódu. V tomto module vizuálneho programovania (Blox) budú vytvárať úžasné hry, animácie a projekty, pričom budú používať stále komplikovanejšie príkazy! Neskôr začnú paralelne používať kombinované vizuálne príkazy a písaný kód. Po zoznámení sa s kódom napísaným v Scoolcode - našej platforme, sa študenti môžu obracať na iné programovacie jazyky, ako sú JavaScript, Unity alebo Python.