Logiscool Bratislava

Logiscool Bratislava

Informácie o kurzoch

Dátumy a časy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Máme 90 minútové vyučovacie hodiny raz týždenne.

Kurzy, skupiny

Ponúkame nasledovné kurzy:

  • Programovanie Pre študentov 2-3., 4-5. a 6-8. tried
  • Programovanie (online)
  • Digital Discovery

Ponúkame kurzy pre 7-18 ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ tried.

Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

Ceny

Cena za kurz sa platí vopred 295 €. Cena je za celý kurz. Možnosť platby v dvoch splátkach po 155€

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj formou dvoch rovnakých splátok (pokiaľ je to uvedené na domovskej stránke pri danom kurze. V prípade vymeškania lekcie poskytujeme možnosť dobehnúť zmeškané učivo formou náhradnej lekcie. Za semester je možné využiť náhradnú lekciu max.3 krát.

Zľavy, platby

Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

Zľavy pre skorých záujemcov: 5% - Lehota: 18. október 2021
Zľava pre stálych študentov: 5%
Súrodenecká zľava: 7% - pre súrodencov z tej istej domácnosti

Maximálna kombinovaná zľava je 10%

Prihláste svoje dieťa na kurz progrmovania ešte dnes!

Prvá lekcia začína už v septembri a kurz trvá 18 lekcií.

Ak nenájdete VHODNÝ TERMÍN pre Vaše dieťa napíšte nám na [email protected]

Semester trvá 4,5 mesiaca a obsahuje 18 lekcií. 

Cena za kurz pri jednorázovej platbe je 295 EUR, cena v 2 splátkach je 155 EUR.

  

ZĽAVY  

7% zľava pre súrodencov 

5% zľava pre Early birds discount do 31.8.2021

5% zľava po návšteve Dni otvorených dverí

Zľavy nie je možné kombinovať.             

Právo na zmeny vyhradené.

 

Dni otvorených dverí

Organizujeme dni otvorených dverí pre deti a ich rodičov vždy pred začiatkom našich kurzov. Ak nechcete premeškať túto príležitosť, vyplňte prosím tento formulár a my vám zašleme informácie o našich dňoch otvorených dverí.

Záujem