Komárno

Komárno
 • Adresa: Zupná 14 945 01 Komárno Slovakia (Budova Central, 2. posch. č. d. 303-304.)
 • Vedúca školy: dr. Andrea Zimon
 • Telefón: +421 907 307 557
 • E-mail: [email protected]

Courses in English

Looking for a course in English? Click this button to register now!

Informácie o kurzoch

Dátumy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Týždenne raz máme 1,5 hodinové (2x45 minút) lekcie

Vyučovanie:

  Kurzy, skupiny

  Na našej škole štartujú nasledovné kurzy:

  • Kurz Digitálne Základy pre žiakov 1/2. ročníka
  • Programovanie pre žiakov 2-3., 4-5., 6-7-8., 9+ ročníka

  Na kurzy programovania očakávame prihlášky 7-17 ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ triedy.

  Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

  Ceny

  Školné sa platí v mesačných splátkach 48 €.

  Výška mesačnej splátky je nemenná, nezávisle od počtu hodín v danom mesiaci (napr. prázdniny, sviatky, atď.). Prvá a posledná splátka v školskom roku môže byť výnimkou.
  V prípade absencie zabezpečíme možnosť nahradenia vynechanej hodiny.

  Zľavy, platba

  Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

  Súrodenecká zľava: 20%

  Maximálna suma zliav 20 %

  Otvorené dni