Logiscool Nitra

Logiscool Nitra
  • Adresa: Farská 1301/17, vstup vo dvore z Kupeckej ulice, 949 01 Nitra, Slovakia
  • Director : Darina Željazkovová
  • Telefón: +421944884924
  • E-mail: [email protected]

Informácie o kurzoch

Dátumy a časy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Máme 90 minútové vyučovacie hodiny raz týždenne.

Kurzy, skupiny

Ponúkame nasledovné kurzy:

  • Digitálny úvod Pre študentov 2-3. ročníka
  • Programovanie Pre študentov 2-3., 4-5. a 6-8. ročníka
  • Digital Discovery Pre študentov 4-5. ročníka

Ponúkame kurzy pre 7 - 15 ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ tried.

Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

Ceny

Kurz sa platí vopred 295 €. Cena je za celý kurz. Možnosť platby v dvoch splátkach pri cene 150€ za splátku.

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj formou dvoch rovnakých splátok (pokiaľ je to uvedené na domovskej stránke pri danom kurze). V prípade vymeškania lekcie poskytujeme možnosť dobehnúť zmeškané učivo formou náhradnej lekcie. Za semester je možné využiť náhradnú lekciu max.3 krát.

Zľavy, platby

Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

Zľavy pre skorých záujemcov: 5% - Lehota: 15. január 2022
Zľava pre stálych študentov: 5%
Skupinová zľava: 5% - aspoň pri 4 nových študentoch
Súrodenecká zľava: 5% - pre súrodencov z tej istej domácnosti

Maximálna kombinovaná zľava je 10%

Kurz obsahuje 17 lekcií. 1 lekcia = 2 vyučovacie hodiny. Cena jednej vyučovacej hodiny je 8,67€. Výučba prebieha 1x týždenne po 90 minút.  

Cena celého 4,5 mesačného kurzu je 295.

Možnosť platby v 2 splátkach po 150.

Pre viac informácií ohľadom kurzov a voľných termínov nás kontaktujte na e-mail: [email protected] alebo na tel. č.: 0944 884 924.

Dni otvorených dverí

LOGISCOOL Nitra organizuje pred začiatkom jarných kurzov BEZPLATNÉ UKÁŽKOVÉ HODINY programovania. Počas týchto ukážkových hodín predstavíme účastníkom zábavné programovanie, zodpovieme otázky rodičov a deti si naprogramujú svoju prvú počítačovú hru!

Na ukážkovú hodinu sa môžete prihlásiť už dnes vyplnením formulára nižšie. 

Ukážková hodina je nezáväzná a bezplatná. Uskutoční sa v našej škole Logiscool na adrese  Farská 1301/17, Nitra.

Ukážková lekcia trvá približne 60 minút. Po prezentácii nám môžete položiť svoje otázky o našej škole, o metodike vzdelávania, o učebných osnovách a pod. Snažíme sa dať uspokojivé odpovede na všetky otázky.

Nové kurzy pre začiatočníkov otvárame vo februári 2022. 

Účasťou na Ukážkovej hodine získavate 5% zľavu z ceny kurzu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!Dátum Stav
utorok 25. január 2022 15:30 Ešte sú voľné miesta
streda 26. január 2022 16:00 Ešte sú voľné miesta
štvrtok 27. január 2022 16:00 Ešte sú voľné miesta
sobota 29. január 2022 15:00 Ešte sú voľné miesta
utorok 1. február 2022 15:30 Ešte sú voľné miesta
štvrtok 3. február 2022 16:00 Ešte sú voľné miesta
piatok 4. február 2022 16:00 Ešte sú voľné miesta
sobota 5. február 2022 15:00 Ešte sú voľné miesta
utorok 8. február 2022 17:10 Ešte sú voľné miesta
piatok 11. február 2022 16:00 Ešte sú voľné miesta