Logiscool Nové Zámky

Logiscool Nové Zámky

Informácie o kurzoch

Dátumy a časy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Máme 90 minútové vyučovacie hodiny raz týždenne.

Kurzy, skupiny

Ponúkame nasledovné kurzy:

  • Programovanie Pre študentov 2-3., 4-5. a 6-8. tried

Ponúkame kurzy pre 6-18 ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ tried.

Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

Ceny

Cena za kurz sa platí vopred 295 €. Možnosť platby v 3 splátkach po 99€. Cena je za jeden semester. Semester kurzu obsahuje 17 lekcií, 1x do týždňa 90 minút.

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj formou dvoch rovnakých splátok (pokiaľ je to uvedené na domovskej stránke pri danom kurze. V prípade vymeškania lekcie poskytujeme možnosť dobehnúť zmeškané učivo formou náhradnej lekcie. Za semester je možné využiť náhradnú lekciu max.3 krát.

Zľavy, platby

Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

Zľavy pre skorých záujemcov: 8% - Lehota: 20. september 2021
Zľava pre stálych študentov: 8%
Súrodenecká zľava: 4% - pre súrodencov z tej istej domácnosti

Maximálna kombinovaná zľava je 10%

Dni otvorených dverí

Organizujeme dni otvorených dverí pre deti a ich rodičov vždy pred začiatkom našich kurzov. Ak nechcete premeškať túto príležitosť, vyplňte prosím tento formulár a my vám zašleme informácie o našich dňoch otvorených dverí.

Záujem