Nové Zámky

Nové Zámky

Informácie o táboroch

Pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, tak tábory budú prebiehať v našej novo otvorenej škole na ulici Michalská Bašta 27 v Nových Zámkoch. V prípade, že by vládne nariadenia neumožňovali realizáciu tábora, budeme kontaktovať všetkých prihlásených s alternatívou online tábora, alebo možnosťou vrátenia zálohy. Tábor sa uskutoční pri prihlásení viac ako 6 detí, maximálny počet detí v skupine je 12. Deti budú rozdeľované do skupín podľa veku.

CELODENNÉ TÁBORY

 • pondelok až piatok od 8:00 - 16:30 (príchod medzi 8:00 - 8:30, vyzdvihnutie detí medzi 16:00 - 16:30)
 • výuka prebieha od 8:30 do 12:15 v našich priestoroch za dohľadu lektora 
 • obed od 12:15 do 13:00 
 • voľnočasové aktivity 13:00 - 16:00 s animátormi podľa veku detí a počasia

Pre deti je pripravených množstvo športových a zábavných  aktivít a hier. U nás deti získajú nové zážitky a priateľstvá. Zabezpečujeme desiatu, obed, olovrant a pitný režim počas dňa. Zabezpečujeme všetko potrebné technické vybavenie.

Záloha: 49 €

POLDENNÉ TÁBORY

 • ​pondelok až piatok od 8.30-13:00 (príchod medzi 8:00 - 8:30, vyzdvihnutie detí o 13:00)
 • výuka prebieha od 8:30 do 12:15 v našich priestoroch za dohľadu lektora
 • obed od 12:15 do 13:00 

Zabezpečujeme desiatu, obed a pitný režim počas dňa. Zabezpečujeme všetko potrebné technické vybavenie.

Záloha: 49 €

Ceny

 • celodenný tábor so stravou: 159 €
  Cena zahŕňa: 5x celodenný program, desiata, obed, olovrant a nápoje pre celý deň. Všetky vstupy v rámci poobedných aktivít sú v cene.
 • poldenný tábor so stravou: 129 €
  Cena zahŕňa: 5x celodenný program, desiata, obed, olovrant a nápoje pre celý deň. Všetky vstupy v rámci poobedných aktivít sú v cene.
 • poldenný tábor bez stravy: 109 €
  Cena zahŕňa: 5x celodenný program, desiata, obed, olovrant a nápoje pre celý deň. Všetky vstupy v rámci poobedných aktivít sú v cene.
 • celodenný tábor bez stravy: 139 €
  Cena zahŕňa: 5x celodenný program, desiata, obed, olovrant a nápoje pre celý deň. Všetky vstupy v rámci poobedných aktivít sú v cene.

Zľavy, platby

Zľavy pre skorých záujemcov: 5%

Lehota: 19. jún 2021

Skupinová zľava: 6% - aspoň pri 4 nových študentoch

Multi week zľava: 8% - v prípade registácie na aspoň 2 tábory

Súrodenecká zľava: 5% - pre súrodencov z tej istej domácnosti

Maximálna kombinovaná zľava je 8 %

Informácie o kurzoch

Dátumy a časy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Máme 90 minútové vyučovacie hodiny raz týždenne.

Kurzy, skupiny

Ponúkame nasledovné kurzy:

Ponúkame kurzy pre ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ tried.

Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

Ceny

Cena za kurz sa platí vopred .

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj formou dvoch rovnakých splátok (pokiaľ je to uvedené na domovskej stránke pri danom kurze. V prípade vymeškania lekcie poskytujeme možnosť dobehnúť zmeškané učivo formou náhradnej lekcie. Za semester je možné využiť náhradnú lekciu max.3 krát.

Zľavy, platby

Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

Zľavy pre skorých záujemcov: 8% - Lehota: 22. august 2021
Zľava pre stálych študentov: 8%
Skupinová zľava: 8% - aspoň pri 4 nových študentoch

Maximálna kombinovaná zľava je 12%

Dni otvorených dverí

Organizujeme dni otvorených dverí pre deti a ich rodičov vždy pred začiatkom našich kurzov. Ak nechcete premeškať túto príležitosť, vyplňte prosím tento formulár a my vám zašleme informácie o našich dňoch otvorených dverí.


Dátum Stav
sobota 7. august 2021 17:00 Ešte sú voľné miesta