3 hlavné piliere digitálnej gramotnosti a prečo sú pre dnešné deti také dôležité

Digitalizácia
28. jan 2021

Existuje mnoho definícií digitálnej gramotnosti, ale jedna z najkomplexnejších definícií je od profesora Hillera Spiersa zo Štátnej univerzity v Severnej Karolíne. Digitálnu gramotnosť rozdeľuje na 3 hlavné piliere ktorými sú:

  1. Hľadanie a používanie digitálneho obsahu
  2. Vytváranie digitálneho obsahu
  3. Komunikácia alebo zdieľanie digitálneho obsahu

Vyššie uvedené aktivity si nevyžadujú len technické zručnosti, ale je potrebné využiť aj mnohé z našich kognitívnych zručností. Digitálna gramotnosť je zručnosť na celý život a stane sa rovnako dôležitou ako naučiť sa hovoriť cudzím jazykom. Preto je životne dôležité, aby deti nadobudli znalosti digitálnej gramotnosti už v ranom veku, aby mohli úspešne nájsť cestu v dnešnom svete závislom na technológiách.

Vyhľadávanie a konzumácia digitálneho obsahu:

Čítanie obsahu online samo o sebe neznamená, že človek je digitálne gramotný. Musíte tiež vedieť, ako nájsť konkrétny obsah a správny spôsob, ako ho konzumovať. Pochopenie základov bezpečnosti internetu, ako sú heslá alebo ochrana osobných údajov, a vedomé používanie internetu je kľúčové. Musíme byť tiež schopní správne vyhodnotiť informácie a odlíšiť zdroje falošných správ od dôveryhodných informácií. Ľudia používajú mnoho rôznych zručností pri čítaní na online platforme, pretože sa výrazne líši od papierových formátov. Digitálny obsah obsahuje nielen texty alebo obrázky, ale aj odkazy, videá a ďalšie vložené položky. Deti potrebujú dôkladný úvod do vyhľadávania, čítania a hodnotenia digitálneho obsahu, aby mohli byť v bezpečí online.


Vytváranie digitálneho obsahu:

Existuje mnoho rôznych typov digitálneho obsahu, ktoré dnešní ľudia vytvárajú každý deň. Často si ani neuvedomujeme, že skutočne vytvárame obsah pri písaní komentára na fóre, odosielaní e-mailu alebo jednoducho uverejňovaní na stránke sociálnych médií. Digitálne gramotní ľudia sú pri vytváraní svojich príspevkov, e-mailov, videí, blogových článkov pri vedomí, premyslení a zodpovední. Hoci dnešné deti zvyčajne vyrastajú s gadgetmi v rukách, stále sa musia naučiť, ako presne vytvoriť rôzne typy digitálneho obsahu, napríklad grafiku, videá alebo kódovanie hry, len aby sme vymenovali tie najobľúbenejšie. Podpora rodičov a škôl v procese vzdelávania o digitálnej gramotnosti detí je nevyhnutná.


Komunikácia alebo zdieľanie digitálneho obsahu:

Ľudia často nemyslia na dôsledky zdieľania informácií alebo obsahu online. Musíme pochopiť, že obsah, ktorý zdieľame, zostane online navždy a obsahuje cenné informácie, ktoré môžu byť zneužité. Napríklad zverejnené fotografie našej rodiny / domova alebo informácie o tom, ktoré reštaurácie sme nedávno navštívili, poskytujú súkromný pohľad do našich životov, ktoré môžu vyvolať bezpečnostné otázky nielen teraz, ale aj v budúcnosti. Tieto faktory si musíme byť vedomí pri zdieľaní fotografie, videa alebo komentára. Deti musia byť pripravené na zodpovedné zdieľanie obsahu, napr. na sociálnych médiách, aby pochopili skryté nebezpečenstvá a profitovali z výhod.


Okrem reálneho života má digitálna komunikácia aj hlboký psychologický vplyv na život ľudí. Preto niektorí ľudia stále komunikujú na verejných kanáloch s ostatnými neprijateľným spôsobom, zahanbujú alebo kyberšikanujú iných. Bohužiaľ, deti sú často obeťami alebo generátormi takýchto komunikačných vzorcov. Musíme zastaviť toto správanie tým, že všetci pochopia, aké je to škodlivé. Deti by sa tiež mali učiť, že nie všetci ľudia, s ktorými komunikujú na internete, majú dobré úmysly, a preto musia dôverovať svojim rodičom, učiteľom, rovesníkom a požiadať o pomoc, ak sa cítia uväznení online.


Relatívne nová situácia online komunikácie, ktorá teraz postihuje mnoho detí na celom svete, je online učenie, kde očakávané správanie nemusí byť vždy jasné. Teraz existuje veľa takzvaných netiquettes alebo videí v tejto téme, ktoré môžu pomôcť pri dodržiavaní najdôležitejších pravidiel.


Ako zvýšiť zručnosti digitálnej gramotnosti vášho dieťaťa

Je veľmi dôležité, aby rodičia hovorili so svojimi deťmi o vyššie uvedených otázkach bezpečnosti internetu a digitálneho obsahu. Ale odborné učenie je najlepšia príprava.

V spoločnosti Logiscool si veľmi ceníme dôležitosť digitálnej gramotnosti detí, preto sme pre ňu vytvorili zábavný učebný program. Na našich kurzoch Digital Discovery deti získajú potrebné vedomosti a môžu si byť isté, že v digitálnom svete uspejú. Prečítajte si podrobnosti a zaregistrujte svoje dieťa tu: https://www.logiscool.com/sk/kurzy/intro_discovery