Prečo je vzdelávanie pomocou hier efektívne?

Vzdelávanie
28. jan 2021

Deti potrebujú zábavu a zmysluplný cieľ, aby sa mohli zúčastňovať na akejkoľvek činnosti, a vzdelávanie nie je výnimkou. Všetci chceme prácu, pri ktorej máme chuť vyskočiť z postele, a deti chcú mať rovnaký pocit z vyučovania.

Ak hľadáte spôsoby, ako v deťoch znovu vzbudiť vášeň, zvedavosť a kreativitu, ktorú kedysi mali pri učení, keď boli ešte batoľatá, a rýchlo absorbovali informácie prostredníctvom zábavy a hier, potom je čas zvážiť herný prístup k učeniu.

Vývojové výhody herného prístupu:

Kognitívny impulz:

Prostredníctvom hier si deti rozvíjajú svoje logické myslenie a schopnosti riešiť problémy. Prostredníctvom experimentovania sa učia premýšľať o stratégii a vďaka odmenám sú viac motivované, čo ich následne udrží v činnosti dlhší čas. Zlepšuje tiež koordináciu očí a rúk, pozornosť a ostražitosť z hľadiska úrovne potrebnej koncentrácie. To všetko sú faktory, ktoré výrazne podporujú kognitívny rozvoj.


Emocionálne zručnosti:

Hranie hier posilňuje emocionálne reakcie. Deti zažívajú celý rad emócií od hnevu a frustrácie až po vzrušenie a úspech. Prostredníctvom toho si precvičujú schopnosť zvládať stres a náročné situácie. To môže výrazne pomôcť budovať ich sebadôveru a sebaúctu. Hry tiež poskytujú bezpečný priestor na posilnenie odolnosti tým, že riskujú, zlyhávajú bez strachu a vytrvalo postupujú na vyššie úrovne a dosahujú zakaždým lepšie výsledky.


Sociálne výhody:

Tímová práca skutočne vytvára sen. Prístup založený na spolupráci poskytuje deťom skvelú príležitosť spolupracovať ako tím a nadviazať vzťahy s členmi tímu, pričom sa snažia dosiahnuť spoločný výsledok. Interaktívne hry môžu skončiť budovaním silných, dlhotrvajúcich priateľstiev na základe spoločných zážitkov. To je užitočná zručnosť v osobnom aj profesionálnom živote.

Ako získať svoje dieťa pre herné učenie a dosiahnuť tak efektívnejší výsledok?

Ak hľadáte spôsoby, ako nadchnúť svoje deti pre učenie, vyskúšajte zábavné digitálne a programovacie kurzy a tábory spoločnosti Logiscool. V spoločnosti Logiscool idú učenie, hry a úspech ruka v ruke. Veríme vo vzdelávanie založené na zábave, pomocou ktorého učíme mysliteľov zajtrajška. Naši študenti vytvárajú počítačové hry, zostavujú mobilné aplikácie, ovládajú robotov a rozprávajú vizuálne príbehy jednoduchým a hravým spôsobom. Žiaci milujú hodiny založené na zábave a rodičia môžu sledovať ich veľký pokrok, ktorý prevyšuje tradičné vyučovacie metódy z hľadiska získavania vedomostí, motivácie a angažovanosti. Vďaka inšpiratívnemu vyučovaciemu prostrediu, energickým a pútavým učiteľom sa deti pri učení vždy zabávajú.

Preskúmajte širokú škálu kurzov a táborov Logiscool na www.logiscool.com a vezmite svoje dieťa na palubu ešte dnes!