Moderné, na dieťa orientované vzdelávanie v Logiscool

Logiscool
28. feb 2021

Ak premýšľate, aké zručnosti naučiť svoje deti, aby boli pripravené na budúcnosť, na prvé miesto zoznamu určite zaraďte digitálnu gramotnosť a počítačové programovanie. Sú to dve cenné zručnosti, ktoré im pomôžu pripraviť sa na našu digitálnu budúcnosť. Obe si vyžadujú technické zručnosti, ale využívajú aj mnohé naše kognitívne schopnosti.

Dôležitý je však spôsob, akým digitálnu gramotnosť a programovanie učíme. Logiscool venuje pozornosť všetkým dôležitým detailom v rámci procesu učenia, ktoré budujú cenné celoživotné zručnosti, ktoré deťom umožnia prosperovať v budúcnosti. Náš prístup je vo svojej podstate zábavný, a to je podľa nás základom toho, aby sa deti pre učenie nadchli.

Naše metódy zamerané na deti:

Zábavné vzdelávanie

Máme efektívny prístup založený na zábave, ktorý úspešne dodržiavame už mnoho rokov. Umožňujeme deťom učiť sa zábavným a pútavým spôsobom prostredníctvom interaktívnych a prakticky orientovaných hodín.


Projektový prístup

Naším cieľom je, aby študenti odchádzali domov s pocitom radosti, pretože z každej hodiny vytvorili niečo skvelé. To im dáva niečo, na čo môžu byť hrdí a môžu sa o to podeliť so svojimi priateľmi a rodinou. Učebné osnovy sú rozdelené na stručné, vzrušujúce projekty, ktoré dávajú každému študentovi neustálu motiváciu a výzvy prispôsobené veku.


Spolupráca a komunikácia

V našich triedach v malých skupinách, ako aj pri samostatnej práci, deti tiež udržiavajú vzťahy a riešia problémy s pomocou svojich lektorov a ostatných študentov, čo posilňuje ich schopnosti spolupráce a komunikácie. Toto sú kľúčové zručnosti do budúcnosti.


Bezkonkurenčné učebné osnovy a vybavenie

Vyvinuli sme našu vlastnú vzdelávaciu platformu svetovej triedy, aby sme deťom umožnili naučiť sa programovať ľahko a s radosťou. Študenti vytvárajú svoje projekty s digitálnymi blokmi a neskôr môžu bez problémov prejsť na písaný kód prostredníctvom nášho jedinečného systému.

Počítačové programovanie vytvára v študentovi posun od pasívneho používateľa digitálnych zariadení k ich aktívnemu tvorcovi. Našich 800 lekcií kreatívneho, profesionálneho a neustále rozvíjaného učebného plánu programovania zaisťuje, že prirodzená zvedavosť detí sa zmení na užitočný a efektívny proces učenia.


Dobre pripravení, mladí lektori

Máme dynamický tím šikovných a mladých lektorov z rôznych profesií, ako sú programátori, matematici a fyzici. Spoločnou témou všetkých našich školiteľov je, že všetci majú blízko k digitálnemu svetu a majú vášeň pre zdieľanie vedomostí s ďalšou generáciou. Prostredníctvom starostlivého výberu, školenia a neustáleho rozvoja zaručujeme, že naši lektori budú presne vedieť, ako učiť a motivovať deti k úspechu.


Inšpirujúce, podporujúce prostredie

Veríme, že priamy vzťah medzi lektorom a študentom, sociálne skúsenosti a množstvo úloh zameraných na prax, to všetko prispeje k rýchlemu rozvoju detí. Naše školy majú moderný, kancelársky vzhľad, kde sa aj rodičia môžu podeliť o radosť z úspechu svojho dieťaťa. Naše LIVE online lekcie prebiehajú aj v modernom, bezpečnom a inšpiratívnom prostredí pre deti.

Dávame priestor pre kreativitu na digitálnej scéne prostredníctvom našej stránky na budovanie komunity: „MyLogiscool“. Prostredníctvom tohto kanála sa môžu študenti Logiscoolu zapojiť do zábavných výziev, otestovať svoje vedomosti v zábavných kvízoch a navzájom si vyskúšať svoje projekty.


Učíme oveľa viac ako len programovanie

V digitálnom svete (a mimo neho) je kľúčové neustále sa rozvíjať a zostať otvorený „novému“. Učiť sa programovať prichádza spolu s mnohými cennými zručnosťami, ktoré sú pre deti dôležité pre úspešnú budúcnosť. V Logiscool sa študenti môžu naučiť oveľa viac ako len programovanie. Môžu si vyskúšať aj ďalšie oblasti ako robotiku, strih videa, digitálnu grafiku a herný dizajn. Rôzne kurzy a tábory je možné absolvovať za sebou alebo súčasne, aby sa navzájom dopĺňali, a tak je možné proces učenia prispôsobiť aktuálnym záujmom detí.

Buďte o krok vpred a prihláste svoje deti do našich kurzov tu: https://www .logiscool.com/sk/courses