Deti v digitálnom lese – priekopníci alebo stratení?

Digitalizácia
11. nov 2021

V súčasnosti veľa počujete o generácii Alfa; je to generácia, ktorá vznikla začiatkom roka 2010 a ktorej najstarší členovia budú v najbližších rokoch vstupovať do veku tínedžerov. V každom článku, na každej webovej stránke a v každom rozhovore o nich sa spomína, že Alfa je prvá generácia, ktorá je od narodenia obklopená modernými digitálnymi technológiami a využíva globálne informácie a sociálne siete. Neustále tiež počúvame, že tieto deti trávia viac času so svojimi prístrojmi a online ako predchádzajúce generácie a že internet následne viac ovplyvní ich životy. Je tu však otázka, ktorú počujeme len zriedka: ako presne generácia Alfa trávi všetok ten čas na internete?

Je pohodlné a upokojujúce jednoducho predpokladať, že ak trávia toľko času na digitálnych zariadeniach a online platformách, musia byť v tom dobrí. Pochybovačné hlasy však silnejú: veľa používania nie je to isté ako zrelé, inteligentné a bezpečné používanie.

Štúdia z roku 2018, ktorá sa uskutočnila v 12 krajinách na vzorke 46 561 žiakov ôsmych ročníkov, ukázala znepokojujúce výsledky. Štúdia klasifikovala počítačovú a informačnú gramotnosť na štvorstupňovej škále. Aby deti dosiahli najvyšší stupeň, museli byť schopné vyhodnotiť a posúdiť získané informácie. To sa podarilo len 2 % účastníkov štúdie. Druhý najvyšší stupeň, kde museli samostatne zhromažďovať a spravovať informácie, dosiahlo 19 %.

V inej štúdii, ktorá bola uverejnená v roku 2021, sa dospelo k záveru, že aj keď väčšina detí vie používať rôzne digitálne pomôcky a platformy, aj tak sa ich nedokážu naučiť dobre používať samostatne. Dieťa napríklad môže byť schopné ľahko vytvárať a zdieľať videá na TikTok, ale to sa neprejaví v cielenom vyhľadávaní informácií pre domáce úlohy a oddeľovaní užitočných informácií od neužitočných. Možno tiež dokážu v okamihu vypnúť rodičovský zámok na svojich smartfónoch, ale to im nepomôže rozpoznať a emocionálne zvládnuť obťažovanie na internete, ak a keď sa s ním stretnú.

Dnešné deti čelia v digitálnom svete dvom základným problémom. Prvým sú technické znalosti: nezáleží na tom, ako veľmi používate svoj gadget na úrovni začiatočníka, automaticky sa vďaka nemu nezlepšíte v iných spôsoboch používania technológií. Druhým je zrelé, zodpovedné a kritické používanie informácií, technológií a sociálnych skupín, ktoré vám pomôže vyhnúť sa nedôveryhodným informáciám aj škodlivým sociálnym prostrediam online.

Čoraz viac krajín si začína uvedomovať, že nestačí nechať Alfy napospas (slovná hračka); je potrebné aj starostlivo usmerňovať ich rast do digitálneho sveta. Na celom svete existuje množstvo dobrých školských iniciatív, ktoré sú zamerané na rozvoj digitálnej gramotnosti detí. Tieto inštitúcie však často zaostávajú za komplexnými výzvami tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti štúdia. Riešenie spočíva v školách, ktoré tieto zručnosti cielene vyučujú.

Digitálna gramotnosť a technologická zručnosť sú základnými požiadavkami budúcnosti a až teraz si začíname uvedomovať, že chýbajú najmladšej generácii, o ktorej sme predpokladali, že je najkompetentnejšia, ale ktorá je zároveň najzraniteľnejšia. Preto my v Logiscool považujeme za dôležité, aby sa deti na digitálny život pripravovali cielene a pod odborným vedením. V našich malých skupinách si môžu hravo a efektívne osvojiť vedomosti budúcnosti podľa moderných učebných osnov zostavených našimi odborníkmi, od bezpečného používania internetu cez tvorbu videa až po programovanie a robotiku.

Viac informácií o našich kurzoch, táboroch a seminároch nájdete tu: https://www.logiscool.com/sk.