6 tipov na výber kurzu programovania pre vaše dieťa

Vzdelávanie
25. jan 2022

V 21. storočí sa jedno konkrétne odvetvie vzdelávania, STEM, stalo nepostrádateľným prvkom spoločnosti. Anglická skratka znamená "Science, Technology, Engineering, Mathematics" (veda, technológia, inžinierstvo, matematika). Je ľahké vidieť, aké veľké praktické využitie má STEM v súčasnosti: digitálne a informačné technológie, ako aj automatizácia sa šíria rýchlosťou blesku a vývoj a prevádzka týchto technológií si vyžaduje obrovské množstvo vzdelaných odborníkov. Čo je možno menej zrejmé, je to, že vzdelávanie STEM je tiež vynikajúcim nástrojom na zlepšenie kognitívnych zručností a logiky. Témy STEM, najmä digitálna gramotnosť a kódovacie zručnosti, poskytujú deťom nielen obrovskú výhodu pri vysokoškolskom vzdelávaní a budúcej kariére zameranej na technológie, ale rozvíjajú aj kritické myslenie, schopnosť riešiť problémy, pamäť, jazykové schopnosti a kreativitu. Okrem toho takéto vedomosti vyučované správnou metodikou vštepia deťom aj lásku k učeniu.

Preto nie je prekvapujúce, že čoraz viac podnikov ponúka kurzy programovania pre deti. Ako rodič môžete mať problém vybrať si správneho pedagóga, pretože nie všetky tieto spoločnosti poskytnú vášmu dieťaťu sľúbené vedomosti a nie všetky mu sprostredkujú dlhodobo užitočné zručnosti. Tu je 6 kľúčových otázok, ktoré vám pomôžu vybrať správneho pedagóga pre vaše dieťa:

1. Odkiaľ má škola učivo?

Zostavila ho škola s pomocou medzinárodných odborníkov a neustále ho vyvíja? Alebo len „predáva“ nejaký bezplatný materiál, ktorý si stiahli z internetu? Škola, ktorá má svoje vlastné učebné osnovy, špeciálne vytvorené pre deti a hodnotené nejakou nezávislou inštitúciou pre štandardy kvality, bude oveľa lepšie slúžiť potrebám vášho dieťaťa.

2. Zohľadňujú učebné osnovy a ich metodika výučby potreby, vek a úroveň vedomostí študentov?

Nie všetci sú rovnakí – deti sa učia rôznymi spôsobmi a rôznou rýchlosťou v závislosti od ich veku a predchádzajúcej úrovne vedomostí. Tieto individuálne rozdiely je dôležité vziať do úvahy pri zostavovaní kurzových skupín, pri písaní učebných osnov, pri vytváraní vzdelávacej platformy a pri realizácii samotných tried. Mali by ste vziať svoje dieťa do školy, ktorá zohľadňuje individuálne kvality detí na každej úrovni.

3. Sú hodiny zábavné a zaujímavé?

Sedieť celé hodiny pred obrazovkou a vykonávať monotónnu prácu je dušu zabíjajúca drina aj pre dospelých, a pre deti je to oveľa horšie! Nestačí dodať materiál monológom alebo prezentáciou na obrazovke; je tiež dôležité odovzdávať tieto vedomosti hravou formou, pretože deti potrebujú motiváciu. Správne vypracovaný učebný plán zohľadní potrebu úspechu a pozitívneho posilnenia detí a poskytne im dlhodobú motiváciu pokračovať v štúdiu. Oveľa šťastnejšieho rodiča urobí aj dieťa, ktoré chodí do triedy s úsmevom na tvári a nevie sa dočkať, kedy sa bude opäť učiť.

4. Je v triede skutočné vyučovanie?

Existujú miesta, ktoré sa často nazývajú „digitálne domčeky na hranie“, kde sa deti môžu zabávať, ale v skutočnosti sa nič nenaučia. Skopírovať materiál z obrazovky, ale nemožno si to vyskúšať v praxi, nie je skutočné vzdelanie. To, že nemôžete niekoho požiadať o pomoc, ak nemôžete urobiť úlohu sami, vás tiež nenaučí veľa. Ďalším bežným problémom, ktorý nevedie k žiadnemu učeniu, je „vzdelávací softvér“, ktorý automaticky dáva správnu odpoveď na otázku alebo vykonáva úlohu namiesto toho, aby to nechal študenta urobiť samostatne. Takýto kurz môže dať vášmu dieťaťu na konci ozdobný certifikát, ale sotva sa niečo naučilo. Nemali by ste takto míňať peniaze na „vzdelávanie“.

5. Zodpovedá vzdelávacia platforma potrebám detí?

Niektoré vzdelávacie platformy sú otvorené a umožňujú deťom počas vyučovania voľne prehliadať internet alebo inak upútať pozornosť. Niet divu, že sa nevedia sústrediť. Uzavretá platforma uľahčuje študentom sústrediť sa. Ďalším bežným problémom je, keď bola vzdelávacia platforma navrhnutá pre dospelých, ale používa sa na výučbu detí. Nevhodná platforma môže značne poškodiť zážitok z učenia, čím sa prenos vedomostí stáva menej efektívnym a príjemným. Využite každú šancu zúčastniť sa bezplatnej ukážkovej hodiny na dni otvorených dverí, aby ste videli, či vzdelávacia platforma a metodika výučby sú pre vaše dieťa vhodné.

6. A na záver jedna z najdôležitejších otázok: kto sú učitelia?

Dobrá škola potrebuje učiteľov, ktorí nielen rozumejú neustále sa vyvíjajúcej oblasti digitálnej gramotnosti a programovania, ale dokážu ju aj vyučovať spôsobom, ktorý je kompatibilný so spôsobmi učenia sa detí. Mali by to byť mladí pedagógovia, ku ktorým môžu študenti vzhliadať, ale s ktorými si môžu vytvoriť aj blízky vzťah založený na dôvere. Deti sa dokážu veľmi silne spojiť so svojimi učiteľmi; je to dôležité prepojenie v ich živote a určí ich dlhodobý postoj k učeniu. Vždy sa pozrite na pedagógov akejkoľvek školy, o ktorej by ste uvažovali.


Dúfame, že vám tieto otázky pomôžu pri výbere ideálneho kurzu programovania a digitálnej gramotnosti pre vaše dieťa. Odporúčame vám dôkladne sa pozrieť na možnosti vzdelávania, ktoré máte k dispozícii: pozorne si prečítajte ich webové stránky, hľadajte odporúčania a recenzie a porozprávajte sa s deťmi a rodičmi, ktorí majú s tým či oným kandidátom priamu skúsenosť.

My v Logiscool pracujeme s mladými certifikovanými pedagógmi, ktorí vyučujú prostredníctvom uzavretej, bezpečnej a neustále vylepšenej platformy vyvinutej s ohľadom na potreby detí. Hravé učivo, ktoré vyučujú, bolo navrhnuté špeciálne pre potreby detí, zohľadňuje vek a úroveň vedomostí študentov a poskytuje neustálu motiváciu a pocit úspechu. Sprevádzajte svoje dieťa na jeden z našich bezplatných dní otvorených dverí a vyskúšajte spolu jedinečný a efektívny vzdelávací zážitok v Logiscool!

Ďalšie informácie: https://www.logiscool.com/sk .