Investícia do budúcnosti - prečo je franšíza Logiscool skvelou finančnou a spoločenskou príležitosťou, kam investovať.

Franchise
Logiscool
15. nov 2023

V dnešnom uponáhľanom svete sa digitálne prostredie stalo neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Keďže technológia napreduje rýchlym tempom,a je teda dôležité, aby naše deti získali všetky dôležité zručnosti, aby sa dokázali orientovať v tomto neustále sa meniacom prostredí. V Logiscool si uvedomujeme, že neustále stúpa význam digitálnej gramotnosti, programovania, a vzdelávania v oblasti umelej inteligencie. Sme pripravení poskytnúť takú formu vzdelávania, ktorá obstojí pred výzvami, ktoré nám môže budúcnosť nachystať a pripraví dnešné deti na svet, ktorý sa bude točiť okolo technológií.

Investícia do podniku, ktorý je postavený v súlade s týmto inovatívnym a transformačným prístupom k vzdelávaniu, môže zmeniť pravidlá hry. Logiscool nie je len obyčajná franšízová sieť; je to komunita podobne zmýšľajúcich podnikateľov, ktorí majú chuť meniť budú generáciu k lepšiemu. Pevne veríme, že ak prinesieme školy programovania, kde sa vyučuje zábavnou a pútavou formou, môžeme deti inšpirovať k rozvoju logického a kritického myslenia a vytrvalosti,čo sú zručnosti nevyhnutné pre úspech v akejkoľvek oblasti.

To, čo odlišuje Logiscool od ostatných, je náš cieľ ponúkať komplexné učebné osnovy, ktoré presahujú rámec samotného programovania. Naše interaktívne a pútavé vyučovacie metódy podporujú kreativitu, riešenie problémov, spoluprácu ale aj schopnosť pracovať v kolektíve. Tým, že deťom tieto základné zručnosti vštepujeme už v ranom veku, umožňujeme im tak stať sa sebavedomými a nezávislými žiakmi, ktorí sú pripravení s nadšením a sebavedomím riešiť výzvy digitálnej budúcnosti.

Pripojiť sa k franšízovej sieti Logiscool znamená stať sa súčasťou medzinárodne uznávanej značky, ktorá získala množstvo prestížnych ocenení za náš inovatívny vzdelávací prístup. Náš osvedčený obchodný model zaručuje ziskovosť a rast, zatiaľ čo naša neustála podpora, školenia a marketingové materiály poskytujú základ pre Váš úspech ako franšízanta.

Spoločnosť Logiscool navyše ponúka flexibilnú podnikateľskú príležitosť, ktorá s Vami dokáže rásť a zároveň ju možno prispôsobiť potrebám priamo vašej komunity. Či už sa rozhodnete otvoriť školu vo veľkom a rušnom meste alebo v menšom mestečku, náš učebný plán, ktorý si dokážete prispôsobiť na mieru a rozsiahla sieť franšízantov Vám budú nápomocné pri každom Vašom kroku.

Investíciou do spoločnosti Logiscool si nielen otvárate dvere k finančne výnosnému podniku, ale zároveň sa významne podieľate na pozitívnej zmene života detí. Máte príležitosť umožniť ďalšej generácii, aby si osvojila technológie, premýšľala kriticky a aktívne sa podieľala na formovaní digitálnej budúcnosti.

Vstúpenie do digitálneho sveta s úsmevom dokorán.

Časy, keď schopnosť používať technológie bola len "cool" vec, sú dávno preč. V dnešnej dobe je technológia nevyhnutnou súčasťou nášho života. Obzvlášť to platí pre naše deti, ktoré vyrastajú v čoraz digitalizovanom svete!

Opýtajte sa ktoréhokoľvek rodiča a on súhlasne prikývne: začať s hodinami informatiky čo najskôr, to už nie je len taký fajn nápad! Je to niečo, čo môže deťom zmeniť budúcnosť. Poďme však ešte o krok ďalej – naším cieľom nie je len naučiť deti klikať a programovať. Uvažujme vo veľkom! Naším poslaním je vychovať z našich mladých študentov skutočných digitálnych občanov, ktorí sa dokážu sebavedomo a kreatívne pohybovať v online svete a skutočne mu rozumieť. A tiež aby dokázali citlivo a empaticky vytvoriť niečo magické v digitálnej sfére.

Digitálna gramotnosť? Pre nás je to viac než len nejaká fráza. Byť digitálne gramotný znamená pochopiť, ako funguje online komunikácia, porozumieť vstupom a výstupom elektronickej bezpečnosti, počítač používať uvedomele a informácie spracovávať kriticky a pristupovať k nim analyticky. Naším cieľom je vychovať deti tak, aby neboli len pasívni používatelia technológií, ale sebavedomí tvorcovia v digitálneho sveta.

Charakteristické znaky modelu, ktorý používame v Logiscool.

  1. Prístup šitý na mieru: Vďaka všestrannému učebnému plánu, ktorý je vhodný pre vekové kategórie od 6 do 18 rokov, dokážeme zabezpečiť, aby bolo učenie primerané veku a zároveň pútavé a efektívne. Každá lekcia je starostlivo pripravená a snaží sa hľadať rovnováhu medzi učením sa a zábavou. Na rozdiel od mnohých iných programovacích platforiem však chápeme, že je dôležité, aby sme prihliadali na jedinečné vývojové potreby, ktoré majú deti v rôznom veku. Naše programy sme navrhli tak, aby tieto rozdiely zohľadňovali, a ponúkame rôznorodé možnosti, ktoré sú špeciálne prispôsobené potrebám mladších detí aj tínedžerov. Naším záväzkom je poskytnúť také vzdelávanie, ktoré je nielen obohacujúce, ale aj relevantné pre každé dieťa bez ohľadu na jeho vek. To všetko je hlavne o zjednodušovaní zložitých pojmov tak, aby im chápali aj deti.

  2. Režim MIX: Náš inovatívny režim MIX vytvára prienik medzi vizuálnym a textovým programovaním a poskytuje žiakom jednoduchý prechod medzi oboma týmito spôsobmi. Umožňuje žiakom vidieť vedľa seba programovacie stavebné bloky súčasne s riadkami písaného programu, vďaka čomu to deti lepšie chápu a rýchlejšie si osvoja programovacie zručnosti. Režim MIX sa vyznačuje jedinečným dizajnom, ktorý sa vyznačuje plynulým prechodom od vizuálneho režimu BLOX ku režimu programovania zameraného na text .

  3. Medzinárodné uznanie: Keď Európska franchisingová federácia (EFF) udelila Logiscool ocenenie "Najlepšia medzinárodná značka", je to dôkaz kvality, odhodlania a pozitívneho vplyvu, ktorú Logiscool prináša. Ocenenie, ktoré naša škola dostala na European Franchise Awards v roku 2022 je uznaním chvályhodného úsilia o zvyšovanie digitálnej gramotnosti a vzdelávania v oblasti programovania.

  4. Bezpečné digitálne prostredie vhodné pre deti: Poskytujeme jedinečný digitálny portál určený výlučne pre deti, ktorý prepája online komunitu, ktorá je bezpečná a deti sa navzájom podporujú. Študenti si tu môžu navzájom zdieľať projekty, súťažiť v kvízoch a dozvedať sa o nových digitálnych trendoch. Toto inkluzívne prostredie nielenže prináša novú skúsenosť, a to, že učiť sa dá aj mimo triedy, ale súčasne aj ukáže reálne digitálne prostredie, učí študentov kolektívnej spolupráci a pripravuje deti na budúcnosť, v ktorej sú digitálne postupy všednou súčasťou každodenného života.

Pozrite si, ako sa v sebe spája chuť učiť a odhodlanie, na ktorých stojí naša značka, v tomtovideu, kde môžete vidieť vystupovať našich master franšízantov Logiscool.

Prečo má zmysel investovať do Logiscool.

Pre toho, kto chce investovať do rozvoja budúcich generácií, ponúka naša spoločnosť viac než len okamžité výnosy. Ide o dlhodobý zisk,ale aj pozitívnu zmenu v súlade s víziou, ktorá "zatrasie svetom".

  • Ziskovosť a podpora: Vďaka možnosti mať príjem už od prvého dňa a návratnosti investícií zvyčajne do 2 až 3 rokov je finančná štruktúra franšízy Logiscool naozaj solídna. Ak k tomu pridáte rozsiahlu podporu špecializovaného tímu, získate podnik, ktorý je od začiatku predurčený na úspech.

  • Vyniknite na neustále rastúcom trhu: V repertoári mimoškolského vzdelávania v oblasti programovania nájdete: certifikované učebné osnovy Logiscool pre programovanie a robotiku, našu jedinečnú metodiku výučby, tvorivé dielne a tábory, ako aj bohatú zásobu materiálov, ktoré sú k dispozícii. Ide teda o špičkovú voľbu. Ak sa pridáte ku Logiscool, získate tú najvyššiu kvalitu.

  • To čo robíme má zmysel: Okrem jedinečného podnikateľského zámeru je to tiež príležitosť investovať do budúcnosti, výrazným a pozitívnym spôsobom zmeniť životy detí a mať trvalý vplyv na zlepšenie spoločnosti. Dá sa povedať, že takto môžeme vytvárať budúcich lídrov, vynálezcov a inovátorov.

Urobte ďalší krok.

Na záver možno dodáme, že stať sa partnerom spoločnosti Logiscool môže byť pre vás jedným z rozhodnutí, ktoré Vám zmení život. Ak je Vám naše poslanie sympatické a ak veríte, že digitálna gramotnosť je zásadná zručnosť a chcete dosiahnuť tieto ciele, ale chcete byť ziskoví, potom by toto mohla byť práve tá príležitosť, ktorú ste hľadali.

Nenechajte si ujsť možnosť stať sa súčasťou globálneho hnutia, ktoré v sebe spája vzdelávanie, inovácie a podnikanie. Navštívte našu webovú stránku alebo si ešte dnes s nami dohodnite telefonický rozhovor a pridajte sa k nám a zapojte sa do revolučného vzdelávania detí v oblasti programovania.

Spoločne podporme potenciál detí a nasmerujme ich na cestu k úspešnej a prínosnej budúcnosti.

Tých, ktorí sa chcú ponoriť hlbšie a podrobne sa oboznámiť s touto myšlienkou, pozývame, aby nás oslovili a dozvedeli sa tak viac o franšízových a partnerských príležitostiach, ktoré ponúka Logiscool.