Kurzy programovania

BLOX Basic (Fast)

171

Chcete svojmu dieťaťu pomôcť rozvíjať zručnosti, ktoré budú pre neho prínosom v budúcnosti? Pomôžeme mu na ceste k úspešnej budúcnosti tým, že ho naučíme základné programátorské zručnosti ľahko a hravým spôsobom, ktorý dokonale zodpovedá jeho vedomostnej úrovni.

BLOX Basic (Fast)
1 semester, 17 lekcií

pre 6-8 ročník

online, trieda, 1-na-1

Predpoklady: žiadne

24/7 prístup k MyLogiscool

Registrovať

Veríme, že programovať sa môže naučiť každý!

Počas tohto kurzu sa vaše dieťa naučí základy programovania a zvládne vizuálne programovanie pri vytváraní počítačových hier a práci na čoraz zložitejších projektoch s pomocou našich špecializovaných školiteľov.

Deti budú pracovať na rôznych projektoch s využitím vizuálneho programovania a budú vytvárať programy s farebnými blokmi. Pomocou tejto úvodnej metódy sa deti môžu zábavnou a pútavou formou naučiť základy programovania. Po absolvovaní kurzu môžu deti pokračovať na ceste k profesionálnemu programovaniu prostredníctvom čoraz náročnejších modulov. Kurz je užitočný aj na získanie životných zručností, okrem programovania aj na algoritmické a analytické myslenie.

Najdôležitejšie informácie

Prvotriedna vzdelávacia platforma a učebné osnovy navrhnuté tak, aby zodpovedali veku a úrovni vedomostí vášho dieťaťa

17 lekcií

Osobné poradenstvo

Pestrá paleta pútavých projektov

Programovacie kvízy

24/7 prístup k programovacím nástrojom

Certifikát

Čo sa vaše dieťa naučí:

zručnosti v oblasti programovania, algoritmického a analytického myslenia:

Hravou formou preberať základné matematické princípy a implementovať teóriu do praxe

Naučiť sa opakovať príkazy pomocou slučiek

Používanie podmienok a príkazov if

Oboznámenie sa so zabudovanými premennými a ich využitie na získanie atribútov objektov a pozadia a meranie času a polohy

Zoznámenie sa s lokálnymi premennými a prácou s údajmi

Pochopenie základných logických operátorov (a, alebo, nie), ktoré im umožňujú vytvárať zložitejšie podmienky

Pochopenie a vytváranie herných funkcií

Používanie rôznych štartovacích udalostí na spustenie programu

Naučte sa, ako používať signály na to, aby herné postavy navzájom komunikovali

Vytváranie klonov pomocou kópií herných aktérov (klonov)

Naučiť sa používať karteziánsky súradnicový systém

Oboznámenie sa s konceptom zoznamov a ich používaním na ukladanie údajov

Rozvíjanie vedomostí pri práci s textom

Presúvanie herných objektov a postáv na určenej scéne

Jemné zručnosti:

Riešenie problémov a algoritmické myslenie

Sebavedomie

Sústredenie a presnosť

Koncentrácia a vytrvalosť

Komunikácia

Technické požiadavky

Notebook alebo počítač s pripojením na internet s prehliadačom Chrome, vstavaný alebo externý mikrofón. Odporúčame mať aj slúchadlá a webovú kameru.

Softvér potrebný na online komunikáciu a programovanie poskytujeme my.

Predpoklady

Deti nepotrebujú žiadnu predprípravu.

BLOX Basic (Fast)
1 semester, 17 lekcií

pre 6-8 ročník

online, trieda, 1-na-1

Predpoklady: žiadne

24/7 prístup k MyLogiscool

Registrovať

K dispozícii na týchto miestach

Ďalšie programy, ktoré by vás mohli zaujímať
Medzinárodný vzdelávací komunitný portál pre deti
Vďaka portálu MyLogiscool, nášmu prvotriednemu vzdelávaciemu komunitnému portálu, môžu študenti nájsť inšpiráciu v projektoch svojich rovesníkov. Môžu si precvičiť to, čo sa naučili a rozšíriť svoje vedomosti počas hrania s našimi skvelými mini úlohami, hrami s vysokým skóre, kvízmi a výzvami. Platforma ich povzbudzuje k užitočným a zábavným aktivitám medzi vyučovaním a informuje ich aj o pripravovaných medzinárodných a miestnych novinkách a udalostiach v Logiscool. Pomôžte svojim deťom naučiť sa jazyk budúcnosti! Rezervujte si bezplatnú ukážkovú lekciu a nechajte ich objaviť najúžasnejšie tajomstvá digitálnej ríše.