Programovanie a digitálne kurzy

Vyberte si vekovú skupinu svojho dieťaťa

Žiaci 1. ročníka

Blox

Vizuálne programovanie a rôzne digitálne témy pre začiatočníkov

Projekty vizuálneho programovania na pokročilej úrovni

Úroveň
2
Absolvovanie
úrovne 3
Mix

Svetová platforma č. 1 - jednoduchý prechod z vizuálneho na textové programovanie

Úroveň
3
Absolvovanie
úrovne 4
Text

Najdôležitejšie textové programovacie jazyky súčasnosti s certifikátmi

K dispozícii na týchto miestach