5 způsobů, jak prostřednictvím výuky programování podpořit rozvoj kompetencí u dětí

Vzdělávání
Logiscool
28. led 2021

Programování může dětem pomoci posílit jejich schopnosti různými způsoby a umožnit jim dospět v silnou, sebevědomou a pozitivní osobnost. Díky programování mohou děti realizovat své nápady a cítit se patřičně hrdé, až je budou ukazovat doma nebo kamarádům. Zanalyzovali jsme 5 klíčových způsobů, jak lze vaše děti pomocí výuky programování rozvíjet:

1. Učí se vyjádřit to, co chtějí

Programování se může stát u dětí skvělým prostředkem vyjádření jejich kreativity. Děti se učí vyjadřovat, realizovat své nápady, řešit problémy a rozvíjet svoje logické myšlení.


2. Buduje jejich sebevědomí a vnímání vlastní hodnoty

  • Vnímání vlastní hodnoty: Při programování vlastních her se děti setkají s překážkami, které je přimějí ke kritickému a efektivnímu myšlení. Během těchto výzev budou hledat nové cesty, jak vyřešit problém, o kterém si možná myslely, že je neřešitelný. Díky tomuto procesu si tak otevřou svou mysl a podívají se na situaci novým způsobem. Když to vyřeší, zažijí silný pocitu uspokojení a budou si více vážit sami sebe.
  • Sebevědomí: Počítačové programování pomáhá dětem vnímat chyby jako příležitost učit se a rozvíjet se. Dětem je třeba umožnit, aby cítily, že jsou v bezpečném prostředí, kde mohou volně vyjádřit své názory, aniž by se cítily trapně. Jsou-li chyby akceptovány, dává jim to příležitost podívat se na situaci hlouběji. To zvyšuje jejich dovednost kritického myšlení a také jejich sebevědomí.

3. Procvičují svou odolnost a učí se pracovat s chybami.

Při výuce programování se stává, že ne vždy funguje vše napoprvé tak, jak by děti chtěly a jak zamýšlely, mohou být naštvané a frustrované. Je to stejné jako v životě, na cestě za svým cílem je potřeba překonávat překážky a nebát se chybovat. Aby byly v životě úspěšné, musí se naučit mít své negativní emoce pod kontrolou a nevzdávat se po prvním neúspěchu. Při programování her se toto učí velmi přirozeně.


4. Lépe rozumí světu kolem sebe

Směřujeme k digitální budoucnosti, to je zřejmé. Digitální gramotnost bude nezbytnou dovedností požadovanou u většiny pracovních míst. Proto je důležité tyto dovednosti u dětí rozvíjet co nejdříve, aby v budoucnu měly konkurenční výhodu při podávání žádostí o stáže, na vysoké školy a pracovní místa. Digitální gramotnost jim vedle toho také pomáhá lépe chápat fungování světa kolem nich.


5. Budují svojí emoční inteligenci

Emoční inteligence je klíčová dovednost, která dětem pomůže ve všech aspektech života a na kterou se klade stále větší důraz v zaměstnání. Zde jsou uvedeny prvky emoční inteligence, které lze budovat prostřednictvím výuky programování, a tím u dětí tyto schopnosti posílit:


  • Sebeuvědomění: Děti se učí pochopit svoje silné a slabé stránky. Když něco nefunguje, naučí se, že jsou to jen ony samy, kdo musí přijít na to, jak to vylepšit.
  • Empatie:Tvorba složitých projektů vyžaduje, aby tým včetně programátorů spolupracoval a táhl za jeden provaz. K tomu musí všichni respektovat a vyslechnout názory ostatních, umět prezentovat a obhájit svůj názor a dospět k řešení, které celý tým podporuje. V tom hraje velkou roli emoční inteligence. V rámci výuky programování vedeme děti ke spolupráci na tvorbě projektů, děti se přirozeně učí pracovat v týmu.
  • Sebemotivace: Vytrvat a dotáhnout projekty, úkoly a sny ke zdárnému konci, chce silnou vnitřní motivaci, protože na cestě je vždy spousta překážek. Programování děti učí, že pokud chci skvělou hru, musím k tomu vyvinout určité úsilí a nevzdat se při prvním nezdaru.
holčička v růžovém tričku ukazuje znamení vítězství
Vyberte si školu, kde si vaše dítě díky výuce programování skutečně posílí své dovednosti.

V Logiscool umíme děti nadchnout pro učení díky našemu gamifikovanému přístupu k výuce. Jsme mezinárodní poskytovatel vzdělávání se sedmiletými zkušenostmi s výukou programování. Pro tisíce dětí máme ty nejlepší nástroje a osnovy k výuce. Navštivte nás na našich dnech otevřených dveří a vyzkoušejte si bezplatnou lekci, poznejte Logiscool a výuku založenou na zábavě, kterou děti tak milují. Více informací najdete na https://www.logiscool.com/cz/apply/open-days.