Základem digitální budoucnosti je kreativita

Digitalizace
Logiscool
23. úno 2021

Když se řekne kreativita, mnoho lidí si často vybaví krásný obraz, báseň nebo hudební skladbu. Častým omylem je, že technologický průmysl nevyžaduje kreativně smýšlející lidi. To je velmi daleko od pravdy. Ve skutečnosti je kreativita jádrem tohoto odvětví a je hnacím motorem jeho inovací.

Umělá inteligence, automatizace a další nové technologie sice nově definují způsob našeho života a budou mít v budoucnu významné postavení, ale kreativita a tvůrčí řešení problémů jsou dovednosti velmi lidské, které nelze jen tak nahradit stroji.

Proč je tedy tvořivost středobodem našeho života?

Kreativitu používáme každý den. Používáme ji k vyprávění příběhů, vyjadřování názorů a vytváření inovativních nápadů, které nakonec mění a utvářejí svět kolem nás.

Kreativita se aktivuje, když máme na mysli něco, čeho bychom chtěli dosáhnout s určitou vizí. Lze ji vědomě trénovat každý den pomocí otevřených aktivit.

Pokud se například podíváme na programování videohry, jedná se v podstatě o kreativní činnost, protože stejného výsledku lze dosáhnout mnoha různými způsoby. Neexistuje jediné řešení a programátor má obrovskou svobodu vytvořit něco jedinečného. Kreativitu lze vnést do postav, obrázků na pozadí a celkového vzhledu a dojmu, což je nakonec to, co dělá hru jedinečnou a poutavou.

deset barevných kreseb na bílém pozadí

Kreativita hraje důležitou roli při rozvíjení kritického myšlení a tvůrčích schopností při řešení problémů.

Pokud se podíváme například na umění, malíř často začíná s prázdným plátnem a má nějakou vizi, kde chce skončit. Existuje však řada způsobů, jak výsledku dosáhnout. To rozhodně neznamená, že se nedostane do slepých uliček, ale bude muset řešit vzniklé problémy a kriticky myslet, aby se přes ně dokázal přenést a dospěl k požadovanému výsledku. Toto tvůrčí myšlení je v životě cenné a je lidem velmi blízké.

Abychom si skutečně udrželi náskok, budeme muset při řešení problémů světa kombinovat kreativitu s technologiemi. Obě tyto oblasti jdou harmonicky ruku v ruce a je třeba je rozvíjet.

Existuje nekonečné množství příležitostí, jak v dětech podnítit kreativitu již od útlého věku. Používání úkolů bez předem daného řešení je podněcuje ke kritickému myšlení a orientaci v problémech, které vedou k jedinečným a inovativním výsledkům. Budování těchto dovedností skutečně dodá dětem sílu, kterou potřebují pro budoucí úspěch.

Je důležité podporovat děti v samostatném myšlení a umožnit jim přistupovat k problémové situaci více než jen jedním způsobem. Měly by si být vědomy mnoha možností a toho, že kontrola je v jejich rukou.

Kreativita je dovednost, díky níž se děti v budoucnu stanou úspěšnými, a nelze ji podceňovat nebo přehlížet.

V Logiscool je kreativita základní dovedností, na kterou se soustředíme v rámci všech našich kurzů a celkového pedagogického přístupu. Prohlédněte si naši nabídku kurzů a vyzkoušejte si vše zdarma na ukázkové lekci. Přesvědčete se, že znalosti mohou děti získávat i zábavně a bez stresu:

Kurzy: https://www.logiscool.com/cz/kurzy

Ukázkové lekce zdarma: https://www.logiscool.com/cz/programs/open-days