Domorodci a přistěhovalci digitálního světa

Digitalizace
Logiscool
16. bře 2021

Digitální svět kolem nás stále roste a proměňuje se. Pro mnoho lidí je to zdrojem narůstající frustrace. Ovšem mladá generace tento způsob života považuje za přirozený.

Americký pedagog, lektor a spisovatel Marc Prensky použil ve svém článku v roce 2001 výrazy „Digital Native (digitální domorodec)“ a „Digital Immigrant (digitální přistěhovalec)“ pro označení dvou naprosto odlišných skupin lidí. Zároveň také vysvětlil, proč jejich vzájemné rozdíly způsobují tolik problémů.

Dnešní mladší generace vyrůstala (nebo se přímo narodila) ve světě, kde je od raného věku obklopují digitální zařízení: počítače, webkamery, chytré telefony nebo internet. Dětský mozek je tvárný, což znamená, že se používání těchto nástrojů přizpůsobí: dnešní děti se učí jinak než jejich rodiče a mají k technologiím naprosto jiný vztah. Některé výzkumy dokonce naznačují, že se proměňuje i neurologická struktura jejich mozků. Jsou to prostě digitální domorodci.

Mezi domorodce řadíme i mileniály, označované také jako Generace Y, kteří se narodili mezi počátkem 80. let a polovinou 90.let 20. století. Říká se jim mileniálové, protože dospívali na přelomu tisíciletí. Mnoho z nich prožilo ještě dětství bez digitálních přístrojů, nicméně do digitální kultury zapluli relativně brzy. Generace Z, takzvaní „zoomeři“, kteří se narodili mezi koncem 90. let 20. století a počátkem 10. let již měli přístup k internetu od útlého věku. Nejnovější generací je Generace Alpha, děti narozené od raných 10. let a později, z nichž většinu tvoří potomci mileniálů.

kreslící muž v modré košili ukazující na tabuli s modrou mobilní ikonou

Úplně jinak jsou na tom tzv. přistěhovalci: příslušníci generací, kteří se digitální zařízení naučili používat až jako dospělí. Stejně jako při výuce jazyků mozek rozlišuje mezi vědomostmi naučenými během dětství a v dospělosti a tyto informace ukládá odlišně. Tomu, kdo začal s cizím jazykem až v dospělosti, vždy zůstane cizí přízvuk; podobně je to i v digitálním světě: přistěhovalec se může naučit používat moderní technologie perfektně (možná bude dokonce lepší než "domorodec"), ale stále je bude používat trochu jinak. Stačí si vybavit úředníka v kanceláři, který si podtrhává a označuje změny v tištěném dokumentu místo toho, aby k tomu rovnou použil textový editor; nebo starší příbuzný, který vám zavolá, aby se ubezpečil, jestli jste dostali zaslaný e-mail. I ti nejusilovnější přistěhovalci občas budou tápat, jak přesně použít Facebook, Twitter a Instagram a co z toho právě nejvíc frčí.

Tato generační propast se stává ohromným problémem dnešního školství, když se starší digitální "přistěhovalci" snaží učit "domorodce" a naráží na neprostupnou bariéru. Dnešní děti si od svých raných let zvykly přijímat a zpracovávat informace rychlým tempem, nejprve vidět diagram nebo obrázek a teprve poté číst vysvětlení. Jsou zvyklé na multitasking, na studium při poslechu hudby nebo nějaké jiné aktivitě. Při procházení Internetu se neučí postupným procházením textu po kapitolách, nýbrž náhodným přístupem: sledují různorodé odkazy, přeskakují z jednoho na druhé a z takto získaných informací jsou schopny si v hlavě poskládat celistvou informaci. Není divu, že na ně nefunguje tradiční pedagogika s pomalým tempem výuky, striktně lineární logikou a metodikou založenou na předávání informací a jejich následném testování: zásadně se totiž liší od metod učení, do nichž se tyto děti narodily.

V Logiscool si myslíme, že je důležité vybavit nejnovější generaci digitálních domorodců znalostmi, které budou v životě potřebovat. Naši mladí lektoři uvažují podobně jako oni a své znalosti jim předávají hravou formou, respektují přirozený způsob a tempo učení. V našich pololetních kurzech se učí programování a další digitální předměty, jako je tvorba videa a robotika. Alternativně nabízíme také workshopy v délce 6-10 lekcí, které umožňují dětem rychleji proniknout do dalších zajímavých témat, jako je vývoj mobilních aplikací, 3D design, digitální ilustrace nebo módování Minecraftu. Přihlaste se do našich kurzů nebo workshopů a seznamte se s metodikou výuky, kterou jsme vyvinuli právě na míru pro digitální domorodce!

Kurzy: https://www.logiscool.com/cz/kurzy

Workshopy: https://www.logiscool.com/cz/workshopy