Tábory, škola a rodina: život v komunitách je základem rozvoje sociálních dovedností

Vzdělávání
14. dub 2021

„Vychovat dítě vyžaduje celou vesnici“ - zní africké přísloví. Odborníci na pedagogiku a psychologové se shodují, že nejbližší rodina sama o sobě není dostatečná pro zdravý duševní, emoční a sociální vývoj dítěte. Děti potřebují také komunitu a kontakty mimo rodinu. Jejich vrstevníci jsou z tohoto pohledu obzvláště důležitou skupinou.

Přirozená zvědavost dítěte je rozhodujícím motivátorem, aby se naučily chování komunity. Jak děti rostou, roste i jejich rozsah zájmů, což jim umožňuje navazovat stále více kontaktů s ostatními. Nejprve se však musí naučit různé role a vzorce chování a porozumět tomu, jak se chovat k ostatním. Zpočátku je dítě v neustálé blízkosti své matky. První věc, kterou se naučí, je, jaká je jeho matka; později se dozví o svém otci, sourozencích, prarodičích, možná strýcích a tetách. Jak roste, tento okruh rozšíří o kamarády, spolužáky, učitele a další lidi, se kterými má společné zájmy. Dítě kopíruje příklady, které vidí, a používá je k vybudování vlastní identity: „Jaký jsem?“ a „Jak mne vidí ostatní?“

Když se dítě vzdaluje stále více a více od nejbližšího rodinného kruhu, setkává se s více a více rolemi, a přirozeně rozšiřuje svoji sadu nástrojů pro společenské chování. Učí se, že různé komunity považují za normální a očekávané různé formy chování. Čím více komunit dítě zažije, tím rychleji a lépe se naučí dovednosti, které bude potřebovat i v dospělosti: adaptaci a schopnost rozhodování. V některých skupinách bude mít šanci stát se tím, kdo rozhoduje - vůdcem; a v jiných se bude muset přizpůsobit vůli vůdce nebo jeho vlastních vrstevníků. V některých bude muset dělat kompromisy a v jiných se může řídit svými vlastními nápady.

děti a lektor se dívají do notebooku

Dítě poprvé zažije skutečnou možnost volby mimo rodinu a školu, protože právě tam bude čelit úkolu nebo problému, který za něj nikdo nevyřeší. Jeho rozhodnutí a úsilí, které vynaloží, je naučí, že nikdo není dokonalý, a úspěch, kterého ve své komunitě dosáhne, nakonec také posílí jeho sebevědomí. Proto je důležité, aby se děti pohybovaly v různých komunitách: to jim dává zkušenosti, sebevědomí a pocit úspěchu.

Děti se dnes nevyhnutelně připojují také k online komunitám. Je důležité, aby rodiče mluvili se svými dětmi o nebezpečích online světa relativně brzy. Je ale také důležité si uvědomit, že komunity v digitálním prostoru mohou mít i své výhody: dítě může navazovat nová přátelství, zůstat v kontaktu s kamarády po přestěhování nebo se poznat s vrstevníky ze vzdálených koutů světa, kteří mají stejné koníčky. Pozitivní online komunita může být zásadní pro formování sebevědomí moderního dítěte. To potvrzuje studie z roku 2009 zaměřená na izraelské školáky. Děti pomocí vizuálního programovacího jazyka vytvářely videa a hry a sdílely výsledky své práce online. Vědci prokázali, že děti, které byly aktivními účastníky online života komunity, si vedly lépe než ty, které se soustředily pouze na samotnou tvorbu projektu. A to díky feedbacku, který od ostatních dostaly. To dokazuje, že nestačí používat internet pouze k práci a tvorbě, protože svých cílů nedosáhnete, pokud nebudete součástí online komunit.

Vedle rodiny a školy může být pro děti dalším důležitým místem socializace například letní tábor. Rodina obvykle nevystavuje dítě novým impulzům; školní život je vysoce regulovaný, bez šance svobodně vyzkoušet různé strategie chování skupiny. Kratší interakce se skupinou jako tábory jsou však skvělým místem pro takové experimentování. Děti si z každého tábora „odnesou“ různá užitečná lekce o tom, kdo jsou, jaký mají vztah k ostatním a jak se mohou chovat ve skupině. Na táboře se obvykle cítí více v pohodě než ve škole a mají otevřenější přístup k ostatním. To jim usnadňuje hledání nových kamarádů nebo dokonce objeví zcela novou oblast zájmu. Děti si z tábora přinášejí nejen nové užitečné dovednosti a zážitky, ale také zvyšují svoje sebevědomí.

LV Logiscool si význam těchto krátkodobých skupin uvědomujeme, a proto kromě našich kurzů a workshopů nabízíme i příměstské a online tábory. Děti na našich táborech mohou prozkoumat Minecraft, Roblox, programování, robotiku nebo digitální média - možná si najdou nový koníček nebo dokonce položí základy své budoucí profese. Naše tábory v malých skupinách dětí nabízejí nejen užitečné vědomosti podané hravou formou, ale také dlouhodobé a pozitivní zkušenosti z interakce v komunitě dětí se stejnými zájmy.

Více informací o našich táborech Logiscool najdete na následující stránce: https://www.logiscool.com/cz/camps-2021