Jak můžeme rozvíjet talent našich dětí?

Vzdělávání
22. čvn 2021

Často říkáme, že některé děti jsou na něco obzvlášť talentované, ať už je to hudba, sport, matematika, šachy nebo cokoli jiného. Co ale slovo „talent“ vlastně znamená? Co dělá někoho talentovaného v tak abstraktním oboru, jako je logika nebo matematika, a co můžete jako rodič udělat, abyste pomohli semínku talentu vyrůst a rozkvést?

V každodenní řeči používáme slovo „talent“ k popisu toho, když někdo podává dobrý výkon v určité oblasti; například pokud jsou dobří ve fotbale nebo úspěšní v šachovém klubu. Psychologové však tvrdí, že talent je mnohem složitější. Slavný maďarsko-americký psycholog Mihaly Csikszentmihalyi, který vytvořil koncept „flow“, věří, že osobní rysy, se kterými se narodíme (to, v čem jsme dobří), tvoří pouze část toho, co daná kultura a historická éra považuje za talent a koho nazývají talentovaným.

Csikszentmihalyi také uvádí, že talent je spíše vývojový koncept než absolutní hodnota, kterou buď máte, nebo nemáte. Talent je možnost, která se musí rozvíjet – a to vyžaduje čas, úsilí a sociální prostředí, které ocení a povzbudí vaši práci.

Pro rozvoj dětského talentu je třeba, aby dítě vynaložilo úsilí a rodina mu projevila podporu. Je důležité poskytnout dítěti vhodnou motivaci, dát mu něco, na čem rádo pracuje. Vnější motivace, jako jsou odměny, jsou účinné pouze do té doby, dokud je dítě průběžně dostává. Pokud se tok odměn zastaví, zájem a pracovitost ochabnou. Vnitřní motivace, kdy dítě do něčeho vkládá úsilí, protože ho samotná činnost baví, je mnohem silnější. Proto je důležité, aby rodiče posílali své dítě do kroužků nebo mimoškolních aktivit, které je baví, kde je činnost zajímavá díky učitelům, náplni a metodice výuky. Dítě tak bude mít radost z práce, které se věnuje. Je také důležité, aby takové aktivity byly strukturované, aby účastníkům dávaly pocit úspěchu. Tato malá vítězství budou neustále zvyšovat jejich sebevědomí a poskytovat motivaci k dalšímu úsilí.

To vše však vyvolává důležitou otázku: pokud se talent rozvíjí dlouho, jak můžeme předem zjistit, v čem bude dítě dobré, než do toho investujeme spoustu času a energie? Zde je pro vás odpověď: určité osobnostní rysy a různé jevy, které lze pozorovat již v raném věku, naznačují, zda má dítě potenciál pro větší rozvoj v určité oblasti. Psychologové identifikovali několik typů nadání, jejichž orientační rysy lze zaznamenat již v raném dětství:

 • Logicko-matematický talent
 • Fyzicky-kinestetický talent
 • Lingvistický talent
 • Prostorově-vizuální talent
 • Hudební talent

Logické a matematické nadání je užitečné zejména v IT a digitálním světě obecně. Zde jsou znaky tohoto typu nadání:

 • Zájem o logické hry.
 • Inovace, neustálé stavění nových věcí ve stavebnicích a hrách, jako je LEGO nebo Minecraft.
 • Obliba deskových her.
 • Silné kritické cítění, schopnost a ochota s někým argumentovat a schopnost přinášet dobré argumenty.
 • Silná představivost a dobrá paměť.
 • Schopnost rychle si zapamatovat fakta a data a později si je vybavit.
 • Jazykový humor, slovní hříčky.
 • Rychlost při řešení úloh.
 • Kreativní a nová řešení problémů.

Pokud vaše dítě vystihuje několik z těchto vlastností, je pravděpodobné, že má talent pro matematiku a logiku a možná by stálo za to podpořit ho v koníčku, který tento talent využívá a rozvíjí.

V Logiscool si myslíme, že je důležité, aby každé dítě našlo oblasti, ve kterých je dobré. Proto naše kurzy, tábory a workshopy nabízejí mnoho způsobů, jak objevit a rozvíjet logicko-matematické nadání dětí i další jejich vlohy. Naše malé skupinky vedou lektoři, kteří dbají na to, aby učení a řešení úloh zůstalo zábavným procesem plným legrace, protože právě to dává dětem motivaci k neustálému rozvoji. Naše projektové osnovy a metodika výuky založená na prožitku dávají dětem pocit úspěchu, což posiluje jejich sebedůvěru a napomáhá rozvoji jejich osobnosti.

Navštivte naše webové stránky, objevte širokou paletu našich kurzů, workshopů a táborů a dozvíte se více o našich jedinečných výukových metodách na adrese https://www.logiscool.com/cz.