Děti v digitální džungli: průzkumníci, nebo zbloudilci?

Digitalizace
Logiscool
11. lis 2021

V dnešní době hodně slýcháváme o generaci Alfa; je to generace, která se narodila po roce 2010 a jejíž nejstarší zástupci budou v příštích letech vstupovat do věku teenagerů. V každém článku, na webových stránkách a v každém rozhovoru o nich se zmiňuje, že Alfa je první generací, která je od narození obklopena moderními digitálními technologiemi a využívá globální informační a sociální sítě. Neustále také slýcháme, že tyto děti tráví více času se svými přístroji a online než dřívější generace a že internet následně více ovlivní jejich životy. Existuje však otázka, kterou slýcháme jen zřídka: jak přesně generace Alfa tráví všechen ten čas na internetu?

Je pohodlné a uklidňující prostě předpokládat, že když tráví tolik času na digitálních zařízeních a online platformách, musí v tom být dobří. Pochybovačné hlasy však sílí: kvantita času online neznamená automaticky vyspělé, chytré a bezpečné používání.

chlapec se sluchátky před třemi monitory s modrým pozadím

Studie z roku 2018 provedená ve 12 zemích na 46 561 žácích osmých tříd ukázala znepokojivé výsledky. Studie klasifikovala počítačovou a informační gramotnost na čtyřstupňové škále. Aby děti dosáhly nejvyššího stupně, musely být schopny vyhodnotit a posoudit získané informace. To se podařilo pouze 2 % účastníků studie. Druhého nejvyššího stupně, kdy musely samostatně shromažďovat a spravovat informace, dosáhlo 19 %.

Jiná studie, publikovaná v roce 2021, dospěla k závěru, že i když většina dětí umí používat různé digitální pomůcky a platformy, stejně se je nedokážou naučit dobře používat samy. Dítě například může být schopno snadno natáčet a sdílet videa na TikToku, ale to se nepromítne do cíleného vyhledávání informací pro domácí úkoly a oddělování užitečných informací od neužitečných. Možná také dokáže během okamžiku vypnout rodičovský zámek na svém chytrém telefonu, ale to mu nepomůže rozpoznat a emočně zvládnout obtěžování na internetu, pokud se s ním setká.

Dnešní děti se v digitálním světě potýkají se dvěma zásadními problémy. Prvním z nich jsou technické znalosti: nezáleží na tom, jak moc používáte svůj přístroj na úrovni začátečníka, automaticky vás to neudělá lepšími v dalším používání technologií. Druhým je vyspělé, zodpovědné a kritické používání informací, technologií a sociálních skupin, které vám pomůže vyhnout se jak nedůvěryhodným informacím, tak škodlivým online sociálním prostředím.

Stále více zemí si začíná uvědomovat, že nestačí nechat alfy napospas (slovní hříčka); je třeba také pečlivě usměrňovat jejich růst do digitálního světa. Na celém světě existuje řada dobrých školních iniciativ, které jsou zaměřeny na rozvoj digitální gramotnosti dětí. Tyto instituce však často zaostávají za složitými výzvami této rychle se rozvíjející oblasti studia. Řešení spočívá ve školách, které tyto dovednosti cíleně vyučují.

Digitální gramotnost a technologická zdatnost jsou základními požadavky budoucnosti a teprve nyní si začínáme uvědomovat, že chybí nejmladší generaci, o které jsme předpokládali, že je nejkompetentnější, ale která je zároveň nejzranitelnější. Proto ve společnosti Logiscool považujeme za důležité, aby se děti na digitální život připravovaly cílevědomě a pod odborným vedením. V našich malých skupinách si mohou hravě a efektivně osvojit znalosti budoucnosti podle moderních osnov sestavených našimi odborníky, od bezpečného používání internetu přes tvorbu videa až po programování a robotiku.

Více informací o našich kurzech, táborech a workshopech najdete zde: https://www.logiscool.com/cz.