Jak vybrat kurz programování pro své dítě?

Vzdělávání
Logiscool
25. led 2022

Ve 21. století se jeden konkrétní obor vzdělávání, STEM, stal nepostradatelnou součástí společnosti. Anglická zkratka znamená "Science, Technology, Engineering, Mathematics" (věda, technologie, inženýrství, matematika). Je snadné si uvědomit, jak velké praktické využití dnes STEM má: digitální a informační technologie, stejně jako automatizace, se šíří neuvěřitelnou rychlostí a vývoj a využívání těchto technologií vyžaduje obrovské množství vzdělaných odborníků. Co je možná méně zřejmé, je to, že vzdělávání STEM je také vynikajícím nástrojem pro zlepšení kognitivních dovedností a logiky. Témata STEM, zejména digitální gramotnost a dovednosti v oblasti programování, poskytují dětem nejen obrovskou výhodu při vysokoškolském studiu a budoucí kariéře zaměřené na technologie, ale také rozvíjejí kritické myšlení, schopnost řešit problémy, paměť, jazykové dovednosti a kreativitu. Navíc tyto znalosti vyučované vhodnou metodikou vštípí dětem také lásku k učení.

Není proto divu, že stále více organizací nabízí kurzy programování pro děti. Jako rodič můžete mít problém s výběrem správného kurzu, protože ne všechny kurzy poskytnou vašemu dítěti slibované znalosti a ne všechny mu předají dlouhodobě užitečné dovednosti. Zde je šest klíčových otázek, které vám pomohou vybrat správný kurz pro vaše dítě:

chlapec v pruhovaném tričku vedle dívky v růžovém tričku před obrazovkou s programováním

1. Jaký používá škola učební plán a metodiku výuky?

Sestavila jej škola s pomocí odborníků a pracuje dále na jeho zdokonalování? Nebo škola používá volně dostupné materiály, které jsou zdarma k dispozici na internetu? Určitě doporučujeme vybrat školu, která má vlastní učební plán, vytvořený speciálně pro děti a nejlépe pokud je ohodnocen nezávislou institucí zabývající se standardy kvality ve vzdělávání.

2. Zohledňuje učební plán a metodika výuky individuální potřeby žáků, jejich věk a úroveň znalostí?

Ne všichni jsou stejní - děti se učí různými způsoby a různou rychlostí v závislosti na svém věku a úrovni předchozích znalostí. Tyto individuální rozdíly je důležité zohlednit při sestavování skupin, při tvorbě učebních osnov, při vytváření vzdělávací platformy a při samotném vedení výuky. Vaše dítě se bude cítit dobře v kurzu, kde jsou tyto aspekty respektovány.

3. Jsou hodiny zábavné a zajímavé?

Sedět hodiny před obrazovkou a vykonávat monotónní práci je dřina ubíjející i dospělé a pro děti je to mnohem horší! Poslouchat učitele, který přednáší látku monologem nebo jen prezentuje na obrazovce, děti nebaví. Důležité je umět předávat znalosti hravou formou, protože děti potřebují ke každé činnosti motivaci. Správně sestavený výukový program musí také zohledňovat potřebu dětí dosáhnout úspěchu a pozitivního ocenění a poskytnout jim díky tomu dlouhodobou motivaci k dalšímu studiu. Dítě, které chodí do hodiny s úsměvem na tváři a nemůže se dočkat další lekce, to je sen nás rodičů.

4. Probíhá ve třídě skutečná výuka?

Existují místa, často nazývaná "digitální herny", kde se děti sice baví, ale ve skutečnosti se toho moc nenaučí. Kopírovat kód z obrazovky, ale nemít možnost vyzkoušet si to v praxi, není skutečné vzdělávání. Nemít možnost požádat někoho o pomoc, pokud si s úkolem nevíte rady sami, není také to pravé. Dalším častým problémem, který obvykle vede k minimálnímu pokroku, je "výukový software", který automaticky dává správnou odpověď na otázku nebo provádí úkol místo, aby nechal studenta, aby sám přemýšlel a zkoušel. Krásný certifikát nikdy nenahradí skutečné znalosti. Je třeba dobře zvažovat, kam investovat peníze do vzdělání dětí.

5. Odpovídá vzdělávací platforma potřebám dětí?

Některé vzdělávací platformy jsou otevřené a umožňují dětem během výuky volně brouzdat po internetu nebo se jinak rozptylovat. Děti se pak nedokáží dobře soustředit. Dalším častým problémem je, že vzdělávací platforma byla původně navržena pro vzdělávání dospělých, ale používá se i k výuce dětí. Nevhodně zvolená platforma může výuce uškodit, protože předávání znalostí je méně efektivní a pro děti není příjemné. Určitě využijte možnosti zúčastnit se bezplatné ukázkové hodiny v rámci dne otevřených dveří, pokud ji škola nabízí, abyste se mohli přesvědčit, zda je vzdělávací platforma a metodika výuky pro vaše dítě vhodná.

6. A nakonec jedna z nejdůležitějších otázek: Kdo jsou učitelé?

Dobrá škola potřebuje učitele, kteří rozumí neustále se rozvíjející oblasti digitální gramotnosti a programování, ale také dokáží vyučovat způsobem, který je pro děti atraktivní. Mladí odborníci, ke kterým mohou děti vzhlížet jako ke svým vzorům a současně si s nimi také vytvořit blízký a důvěrný vztah, mohou pomoci dětem vybudovat si dlouhodobý pozitivní postoj k učení. Vždy si prověřte lektory v kurzech, o kterých uvažujete.


Doufáme, že vám tyto otázky pomohou vybrat ideální kurz programování a digitální gramotnosti pro vaše dítě. Možností se nabízí spousta, ale je třeba pečlivě vybírat: prostudujte webové stránky, vyhledejte si doporučení a recenze a promluvte si s dětmi a rodiči, kteří mají s danými kurzy zkušenost.

My v Logiscool spolupracujeme s mladými certifikovanými lektory, kteří vyučují v prostředí uzavřené, bezpečné a neustále zdokonalované platformy vyvinuté s ohledem na potřeby dětí. Hravý výukový program, podle kterého učí, byl navržen speciálně pro děti, zohledňuje věk a úroveň znalostí žáků a poskytuje jim neustálou motivaci a pocit úspěchu. Doprovoďte své dítě na některou z našich bezplatných zkušebních lekcí a vyzkoušejte společně jedinečnou a efektivní výuku Logiscool!

Více informací: https://www.logiscool.com/cz.