Sedm tipů, které pomohou vašemu dítěti naučit se tvořit perfektní videa

Digitalizace
Logiscool
1. úno 2023

Kultura a význam vytváření, sdílení a konzumace digitálního obsahu - zejména videoobsahu - se v posledním desetiletí zcela změnily. Produkce filmů a videí již není výsadou pouze velkých filmových a reklamních produkčních společností. Každý může vytvářet a sdílet obsah, který lze sdílet online. Obrazový a video obsah se dnes stal jedním z nejdůležitějších komunikačních a prodejních kanálů, takže ti, kdo mají dovednosti v oblasti výroby a úpravy videa, z nich mohou hodně vytěžit.

Stále více rodičů si uvědomuje možnost, že díky dnešním moderním nástrojům se mohou digitálnímu vyprávění příběhů a tvorbě videa snadno naučit i děti. V tomto článku na blogu jsme - na základě našich dlouholetých zkušeností - shromáždili sedm tipů, s jejichž pomocí můžete urychlit výuku tvorbu videa u svého dítěte.

Digitální tvorba a editace videa pro děti - co potřebujete vědět?

V Logiscool se vždy snažíme sledovat nejnovější digitální a technologické trendy, abychom děti vždy naučili co nejužitečnější znalosti a dovednosti. Kromě kurzů programování nabízíme dětem několik příležitostí, jak rozvíjet a prohlubovat jejich kreativní schopnosti a digitální dovednosti. Pro žáky od 9 let doporučujeme náš kurz tvorby videa, který mohou absolvovat bez jakýchkoliv předchozích zkušeností. Kurz probíhá v malých skupinách ve třídě nebo online. Děti si mohou osvojit mnoho užitečných a cenných znalostí, například základy filmové tvorby, editace videa a způsobu, jak se vyjádřit a vyprávět své příběhy ve formě videa, která natočí.

1. Naučit se základy filmové teorie

Aby se děti mohly vrhnout na praktickou tvorbu videa, je nejdříve nezbytné, aby se naučily některé základy filmové teorie. V Logiscool věnujeme velkou pozornost tomu, aby se naši studenti učili teorii krok za krokem podle své úrovně a věku. Základy filmové teorie jsou jejich prvním krokem na cestě k úspěšné tvorbě perfektních videí.

2. Seznámit se se softwarem WeVideo

WeVideo je snadno použitelný cloudový nástroj pro úpravu videa, který umožňuje studentům všech úrovní a dovedností vytvářet filmy, podcasty a další obsah v profesionálním stylu. V Logiscool používáme WeVideo v našich kurzech tvorby videa, protože děti se s ním rychle naučí pracovat a daří se jim hned od začátku. Po skončení kurzu tvorby videa mohou také používat bezplatnou verzi WeVideo k další své tvorbě.

3. Porozumět základům filmové produkce

Dalším důležitým krokem, který vašemu dítěti usnadní a urychlí výuku tvorby videa, je pochopení základů filmové tvorby. Jakmile se děti seznámí s pojmy z oblasti filmové tvorby, pochopí souvislosti a naučí se s jistotou používat nástroje a vybavení potřebné pro filmovou tvorbu, bude to mít pozitivní vliv na rozvoj jejich dovedností v oblasti střihu videa.

4. Naučit se natáčet různé styly videa

V závislosti na typu videa a projektu je třeba použít různé techniky a triky. Pro děti je významným vývojovým mezníkem, když pochopí rozdíly mezi různými typy videí (například vlog, reklama nebo reportáž) a naučí se, z jakého úhlu, v jakém rozlišení a jakým způsobem by tato videa měla být natočena, aby co nejlépe zprostředkovala jejich příběh.

5. Naučit se základy postprodukce

Natočením videa učení nekončí, zábavná část teprve nastává. Začínají postprodukční práce. V této fázi se děti učí různé techniky a styly a také základy úpravy videa, jako je vytváření titulků a přidávání různých efektů do svých filmů.

6. Pracovat na společných projektech

Práce na společných projektech během těchto kurzů zprostředkovává dětem mnoho užitečných dovedností. Učí se, jak požádat o pomoc a jak ji nabídnout, jak pracovat v týmu, jak převzít odpovědnost a sdílet úspěch i neúspěch.

7. Pokračovat v aktivitách

Po získání nových znalostí nebo dovedností může počáteční elán a nadšení dětí rychle vyprchat, pokud nemají možnost pokračovat v dalším učení. V Logiscool proto podporujeme ambice dětí tím, že jim umožňujeme prohloubit dovednosti také v oblasti digitálního vyprávění příběhů, výroby filmů a střihu videa. Kromě semestrálního kurzu videotvorby nabízíme také týdenní tábory zaměřené na tvorbu videa, které jsou vhodné pro děti od 10 let. Pro účast na táborech nejsou stanoveny žádné vstupní podmínky.

Tvorba videoobsahu je moderní způsob kreativního vyprávění příběhů, který hraje v dnešní komunikaci nesmírně důležitou roli a v budoucnu se očekává, že význam ještě poroste. Ať už se jedná o vlogy, filmy nebo reportáže, osvojení si základů videoprodukce a editace videa je velmi užitečná a cenná dovednost, kterou je třeba získat již v útlém věku.

Více informací o kurzech a táborech zaměřených na tvorbu videa: www.logiscool.com.