Často kladené dotazy

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy můžete naleznout na této stránce.

Naši žáci se učí algoritmickému myšlení, které je velmi cennou dovedností, přestože ne každý se stane programátorem. Zatímco se děti učí hrou, my jim umožníme naučit se mnoho nových programovacích jazyků a technologií v závislosti na jejich věku a úroveň znalostí. Individuální a skupinové aktivity značně zvyšují kreativitu, schopnost řešit problémy a komunikační dovednosti dětí. Je velice důležité, aby děti zažily úspěch a staly se tak statečné a odhodlané uskutečňovat své vlastní nápady. To má pozitivní vliv i na jejich školní výsledky.
Pro děti je přirozené používat počítače, tablety a chytré telefony. Tím, že se budou učit programovat, jim umožníme, aby čas u počítače netrávili jako pasivní uživatelé, ale více aktivně a kreativně.
Není třeba žádných předchozích znalostí, dítě nemusí absolvovat žádný přípravný kurz. Každý může programovat a stojí to za zkoušku!
Našim nejmladším účastníkům je 6 let, ale my věříme, že kdokoliv může začít s programováním v jakémkoli věku. Nikdy není pozdě!
Naši lektoři jsou nadšení a mladí studenti vysokých škol, kteří jsou dobří v programování. Kromě znalosti programování jsou také trpěliví, nápomocní a vědí, jak s dětmi komunikovat. Než začnou učit, účastní se pedagogického a odborného školení pořádané školou Logiscool.
Do kurzů a táborů Logiscool se můžete přihlásit pouze přes naší webovou stránku. Můžete si vybrat požadovanou pobočku na záložce "Školy" a vyplnit přihlašovací formulář pro danou školu. Během registračního období bude manažer školy potvrzovat přihlášky na základě dostupnosti lekcí a harmonogramu školy.
Dny otevřených dveří pořádáme v našich školách v pravidelných intervalech, nejčastěji v průběhu přihlašovacího období, před začátkem každého semestru. Žáci a jejich rodiče, kteří mají o naše kurzy zájem, jsou srdečně vítáni. Na těchto akcích představujeme Logiscool a účastníci mohou nahlédnout do úžasného světa programování a zároveň si zkusit něco naprogramovat bez nutnosti předešlých znalostí :-) Více informací o termínech a časech konání získáte při kliknutí na záložku "Školy" a výběrem dané pobočky.
Nabízíme kurzy a tábory na pobočkách i online. V nabídce máme více jak 20 různých kurzů programování a dalších digitálních témat - základy programování, robotika, tvorba mobilních aplikací, web design, heron design, digital intro pro nejmladší a mnoho dalšího. V menu "Školy" vyberte nejdříve preferovanou pobočku a zde pak najdete kurzy, které pobočka momentálně nabízí.
Tábory pořádáme o jarních a letních prázdninách. Během jarních prázdnin trvají většinou 3-4 dny, během letních prázdnin trvají 5 dní. Probíhají ve všední dny a můžete si vybrat z mnoha témat, např. 3D programování, design aplikací, robotika, Minecraft, design webových stránek, úprava fotek a videí atd. Tábory nabízíme prezenčně i online. Výběr témat se může lišit napříč zeměmi a lokalitami. Na záložce "Školy" se zobrazíte tábory v dané škole.
Ve školním roce 2020/2021 naše kurzy začínají v týdnu od 23.září, ale upozorňujeme, že některé školy mohou mít odlišný harmonogram. Vyberte si záložku "Školy" a ověřte si datum začátku kurzů. Druhý semestr začíná 1.února 2021.Učební plán je postaven z modulů, které na sebe navazují a trvají několik let. Stejně jako výuka cizího jazyka nebo hra na hudební nástroj, i výuka programování trvá několik let.
Žák navštěvuje jednu lekci týdně v trvání 1,5 hodiny (2x45 minut). Kurzy pořádáme ve všední dny v časech 14:30 a 16:10. V sobotu v ranních hodinách od 9:30 a 11:10 hod. V některých našich školách se časy výuky mohou lišit. Více informací o začátcích lekcí získáte v menu na záložce Školy, kliknutím na vybranou školu. Dřívější časy doporučujeme mladším studentům.
Naše začátečníky rozdělujeme do skupin podle věku. Nabízíme skupinky pro děti 2.-3. třídy, poté 4.-5. třídy,6.-8. třídy a nakonec pro žáky 9.+ třídy. Jsme flexibilní v řešení Vašich speciálních požadavků, můžeme uspořádat skupinu pouze pro dívky.
Ano, je možné se přidat do probíhajícího kurzu, ale doporučujeme to pouze během prvních 3 týdnů po zahájení. Žáci se během této doby připojí a mají možnost dohnat zmeškané hodiny.
Ano, ale to se moc často nestává :) V takovém případě doufáme, že se žák po nějaké době vrátí na další kurz či tábor! V případě, že je kurz ukončen v průběhu semestru, vracíme poměrnou část za všechny NEZAPOČATÉ a uhrazené měsíce, v souladu s našimi VOP.
Platbu za kurz lze provést dvojím způsobem: a) Celkovou cenu jednorázově uhradit před začátkem kurzu: na tento typ platby dáváme slevu 5%. Školní rok tvoří 2 semestry, v trvání 4,5 měsíce, každý semestr obsahuje 17 lekcí. Lekce trvá 1,5 hodiny (2x45 minut). b) Celkovou cenu uhradit na dvě části: první část před začátkem kurzu, druhou část v jeho polovině.
Sleva pro vlastního žáka je určena všem těm, kteří naši školu navštěvovali alespoň 1 rok, nebo naši školu navštěvovali 6 měsíců a zároveň se zúčastnili letního tábora. Sleva se zvyšuje na základě délky studia na naší škole.
Dle našeho konceptu dáváme možnost nahradit si PŘEDEM OMLUVENOU lekci, a to v počtu 3 lekce/semestr. Náhradní lekci si vždy odsouhlasí koordinátor školy s rodičem.
Ano, ale pouze v případě, že věkový rozdíl mezi nimi není více jak 2 roky. Důvodem je to, že v takovém případě se může starší dítě na hodině nudit, protože by mohlo zvládnout více, nebo se mladší dítě může v látce ztrácet, protože studijní plán pro starší děti je na něj moc náročný.
Náš studijní program je rozdělen do několika modulů a trvá několik let. První modul obsahuje různé lekce a trvá několik měsíců (obvykle jeden školní semestr, ale existují i kratší intensivní kurzy). Po dokončení prvního modulu mohou studenti pokračovat jak prezenčně tak i online. S každou lekcí a modulem se zvyšuje náročnost probírané látky, což studentům umožňuje objevovat a aplikovat nové poznatky o programování. j
On-line kurz LIVE je obsahově shodný s kurzem, který probíhá v našich fyzických školách. Trvá 90 minut. Kurz je moderovaný jedním z našich lektorů, účastní se ho děti/studenti stejného věku. K propojení využíváme videoplatformu Microsoft Teams. Skupina má pouze 6-8 účastníků, tak, abychom zaručili efektivitu výuky. Během živé on-line lekce studenti sledují výklad lektora, vidí jeho obrazovku a současně provádějí úkoly v naší výukové platformě. Pro maximální interakci mohou sdílet svoji obrazovku s lektorem, aby viděl, co dělají a mohl jim případně pomoci. Po skončení živé hodiny mají studenti přístup k video lekci a kvízům, aby si mohli své znalosti zafixovat a případně se k některým částem vrátit.
Všichni studenti, bez ohledu na věk, začínají s vizuálním programováním. Tento způsob jim umožňuje pochopit algoritmické myšlení, které je nutné k psaní kódu. V rámci modulu vizuálního programování (Blox) tvoří hry, animace a projekty. Postupně používají stále složitější a komplikovanější příkazy. Později, když zvládnou vizuální příkazy, přechází na tzv. Mixed mode, kdy vidí jak psaný kód tak i vizuální příkazy. V okamžiku kdy zvládnou psát kód v našem výukovém programu Scoolcode, přejdou na jeden z programovacích jazyků - JavaScript, Unity nebo Python.