Často kladené dotazy

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy můžete naleznout na této stránce.

Naši žáci se učí algoritmickému myšlení, které je velmi cennou dovedností, přestože ne každý se stane programátorem. Zatímco se děti učí hrou, my jim umožníme naučit se mnoho nových programovacích jazyků a technologií v závislosti na jejich věk a úroveň znalostí.Individuální a skupinové aktivity značně zvyšují kreativitu, umění řešit problémy a komunikační dovednosti dětí. Je velice důležité, aby děti zažily úspěch a staly se tak statečné a odhodlané uskutečňovat vlastní nápady. To má pozitivní vliv i na jejich školní výsledky.
Pro děti je přirozené používat počítače, tablety a chytré telefony. Tím, že se budou učit programovat, jim umožníme, aby čas u počítače netrávili jako pasivní uživatelé, ale více aktivně a kreativně.
Není třeba žádných předchozích znalostí, dítě nemusí absolvovat žádný přípravný kurz. Každý může programovat a stojí za to to zkusit!
Našim nejmaldším účastníkům je 6 let, ale můžete začít s programováním v jakémkoli věku. Nikdy není pozdě!
Naši lektoři jsou nadšení a mladí studenti vysokých škol, kteří jsou dobří v programování. Než začnou učit, účastní se pedagogického a odborného školení pořádané školou Logiscool.
Do kurzů a táborů Logiscool se můžete přihlásit pouze přes naší webovou stránku. Můžete si vybrat požadovanou pobočku na záložce Školy a vyplnit přihlašovací formulář pro danou školu.
Dny otevřených dveří pořádáme v našich školách v pravidelných intervalech, nejčastěji v průběhu přihlašovacího období, před začátkem každého semestru. Žáci a jejich rodiče, kteří mají o naše kurzy zájem, jsou srdečně vítáni. Na těchto akcích představujeme Logiscool a účastníci mohou nahlédnout do úžasného světa programování a zároveň si zkusit něco naprogramovat bez nutnosti předešlých znalostí :-) Více informací o termínech a časech konání získáte při kliknutí na záložku Školy a výběrem dané pobočky.
Ve školním roce pořádáme kurzy Programování (design počítačových her a aplikací), kurz KODU 3D, Video production a pro pokročilé studenty kurz UNITY a Herní design. Přípravné kurzy pro nejmenší děti zahajujeme vždy v pololetí, kdy jsou již děti zvyklé na školní docházku. Nabízené kurzy si můžete prohlédnout u každé školy zvlášť, v menu stačí kliknout na záložku Školy.
Tábory pořádáme o jarních a letních prázdninách. Probíhají ve všední dny a můžete si vybrat z mnoha témat, např. 3D programování, design aplikací, robotika, Minecraft, design webových stránek, úprava fotek a videí atd.
Kurzy začínají jako ve škole, učíme však po semestrech. Podzimní semestr tedy začíná v září, jarní semestr začíná v únoru, je to vlastně podobné jako školní pololetí. V menu vyberte záložku Školy a klikněte na vybranou školu. Zkontrolujte si termín začátku výuky. Přesné termíny a rozpis vždy včas aktualizujeme. Studijní plán je tvořen výukovými bloky - moduly, které na sebe navazují. Výuka programování je podobná výuce cizích jazyků či hudebnímu vzdělání - a trvá několik let.
Žák navštěvuje jednu lekci týdně v trvání 1,5 hodiny (2x45 minut). Kurzy pořádáme ve všední dny v časech 14:30 a 16:10. V sobotu v ranních hodinách od 9:30 a 11:10 hod. Více informací o začátcích lekcí získáte v menu na záložce Školy, kliknutím na vybranou školu.
Žáky rozdělujeme do skupin podle jejich věku. Nabízíme skupinky pro děti 2. a 3. třídy, poté od 4. do 5. třídy a nakonec od 6. do 8. třídy. Jsme flexibilní v řešení Vašich speciálních požadavků, např. pouze dívčí skupina. Pro žáky 1.tříd začíná v pololetí přípravný kurz.
Ano, je to možné, ale doporučujeme to pouze během prvních týdnů po zahájení kurzu. Žáci se během této doby připojí a mají možnost dohnat zmeškané hodiny a naučit se dovednosti, které získali ostatní děti. Vše záleží jen na domluvě :-)
Ano, ale to se moc často nestává :) V takovém případě doufáme, že se žák po nějaké době vrátí na další kurz či tábor! V případě, že je kurz ukončen v průběhu semestru, vracíme poměrnou část za všechny NEZAPOČATÉ a uhrazené měsíce.
Platba za kurz lze provést dvojím způsobem: a) Celkovou cenu jednorázově uhradit před začátkem kurzu: na tento typ platby dáváme slevu 5%. Školní rok tvoří 2 semestry, v trvání 4,5 měsíce, každý semestr obsahuje 17 lekcí. Lekce trvá 1,5 hodiny (2x45 minut). b) Celkovou cenu uhradit na dvě části: první část před začátkem kurzu, druhou část v jeho polovině.
Sleva pro vlastního žáka je určena všem těm, kteří naši školu navštěvovali alespoň 1 rok, nebo naši školu navštěvovali 6 měsíců a zároveň se zúčastnili letního tábora. Sleva se zvyšuje na základě délky studia na naší škole.
Dle našeho konceptu dáváme možnost nahradit si PŘEDEM OMLUVENOU lekci, a to v počtu 3 lekce/semestr. Datum náhrad za státní svátky sdělujeme na začátku semestru a nahrazujeme je vždy. Náhrady z důvodu nemoci apod. organizuje koordinátor školy.
Ano, ale pouze v případě, že věkový rozdíl mezi nimi není více jak 2 roky. Důvodem je to, že v takovém případě se může starší dítě na hodině nudit, protože by mohlo zvládnout více, nebo se mladší dítě může v látce ztrácet, protože studijní plán pro starší děti je na něj moc náročný.
Náš studijní program je rozdělen do několika modulů a trvá několik let. První modul je navržen na jeden semestr (školní pololetí), nabízíme i intezivnější kratší kurzy. Po absolvování prvního modulu, může student pokračovat dále v jedné z našich Logiscool nebo on-line. S každou lekcí a modulem roste komplexita a náročnost úkolů, proto je zaručeno, že získává stále nové dovednosti.
On-line kurz je obsahově shodný s kurzem, který probíhá v našich fyzických školách. Trvá 90 minut. Kurz je moderovaný jedním z našich lektorů, účastní se ho děti/studenti stejného věku. K propojení využíváme videoplatformu Microsoft Teams. Skupina má pouze 6-8 účastníků, tak, abychom zaručili efektivitu výuky. Během živé on-line hodiny studenti sledují výklad lektora, vidí jeho obrazovku a současně provádějí úkoly v naší výukové platformě. Pro maximální interakci, mohou sdílet svoji obrazovku s lektorem, aby viděl, co dělají a mohl jim případně pomoci. Po skončení živé hodiny, mají studenti přístup k video lekci a kvízům, aby si mohli své znalosti zafixovat a případně se k některým částem vrátit.
Všichni studenti, bez ohledu na věk, začínají s vizuálním programováním. Tento způsob jim umožňuje pochopit algoritmické myšlení, které je nutné k psaní kódu. V rámci modulu vizuálního programování (Blox) tvoří hry, animace a projekty. Postupně používají stále složitější a komplikovanější příkazy! Později, když zvládnou vizuální příkazy, přechází na tzv. Mixed mode, kdy vidí jak psaný kód tak i vizuální příkazy. V okamžiku kdy zvládnou psát kód v našem výukovém programu Scoolcode, přejdou na jeden z programovacích jazyků - JavaScript, Unity nebo Python.