Programovanie

Tvorba počítačových hier a aplikácii

Na našich pravidelných kurzoch žiaci vytvárajú animácie, hry a aplikácie. Po čase sa ich výtvore začnú zlepšovať a týmto spôsobom si osvojujú algoritmické myslenie, ktoré je kľúčovým faktorom programovania.

Na základe našich výučbových skúseností sme vyvinuli našu vlastnú a jedinečnú výučbovú platformu, ktorá je na svetovej úrovni.

Táto platforma sa prispôsobuje potrebám detí rôzneho veku: môže byť použitá od 6 rokov až po dospelosť, a je schopná poskytovať ozajstné znalosti.

Študijný plán je modulárny, to znamená, že sa rôzne vekové skupiny učia obsah rôznou rýchlosťou. Rýchlosť je danému veku prispôsobená – vďaka tomu je efektivita učenia maximálna.


Výber školy - Programovanie