Logiscool Žilina

Logiscool Žilina
 • Adresa: Vojtecha Spanyola 1754/45 01001 Žilina Slovakia
 • Director : Jozef Benikovský
 • Telefón:
 • E-mail: [email protected]

Informácie o táboroch

Pokiaľ epidemiologická situácia umožní, tak tábory budú prebiehať na Vojtecha Spanyola 1754/45 v Žiline. V prípade, že by vládne nariadenia neumožňovali realizáciu tábora, budeme kontaktovať všetkých prihlásených s alternatívou online tábora, alebo možnosťou vrátenia zálohy. Tábor sa uskutoční pri prihlásení viac ako 6 detí, maximálny počet detí v skupine je 12. Deti budú rozdeľované do skupín podľa veku.

CELODENNÉ TÁBORY

 • pondelok - piatok od 8:00 - 16:30 (príchod medzi 8:00 - 8:30, vyzdvihnutie detí medzi 16:00 - 16:30)
 • výuka prebieha od 8:30 do 12:15 v našich priestoroch za dohľadu lektora (základné technické vybavenie je zabezpečené)
 • obed od 12:15 do 13:00 
 • 13:00 - 16:00 voľnočasové aktivity s animátormi podľa veku detí a počasia

Pre deti je pripravených množstvo športových a zábavných  aktivít a hier. U nás deti získajú nové zážitky a priateľstvá. Zabezpečujeme desiatu, obed, olovrant a pitný režim počas dňa.

CENA: 159€.

Záloha: 49€


POLDENNÉ TÁBORY

 • ​pondelok - piatok od 8.30-13:00 (príchod medzi 8:00 - 8:30, vyzdvihnutie detí o 13:00)
 • výuka prebieha od 8:30 do 12:15 v našich priestoroch za dohľadu lektora (základné technické vybavenie je zabezpečené)
 • obed od 12:15 do 13:00 

Zabezpečujeme desiatu, obed a pitný režim počas dňa.

CENA: 129€ so stravou, 109€ bez obedu.

Záloha: 49€Ceny

Zľavy, platby

Informácie o kurzoch

Dátumy a časy

Každý školský polrok začíname nové kurzy.

Máme 90 minútové vyučovacie hodiny raz týždenne.

Kurzy, skupiny

Ponúkame nasledovné kurzy:

Ponúkame kurzy pre ročných študentov. Kurzy sú organizované podľa vekových kategórií, žiaci 2-3. triedy, 4-5. triedy, 6-8. triedy a žiaci 9+ tried.

Naše kurzy prebiehajú v 6-12 členných skupinách.

Ceny

Cena za kurz sa platí vopred .

Poplatok za kurz je možné uhradiť aj formou dvoch rovnakých splátok (pokiaľ je to uvedené na domovskej stránke pri danom kurze. V prípade vymeškania lekcie poskytujeme možnosť dobehnúť zmeškané učivo formou náhradnej lekcie. Za semester je možné využiť náhradnú lekciu max.3 krát.

Zľavy, platby

Mesačné splátky sa platia bankovým prevodom pred začiatkom prvej hodiny v danom mesiaci.

Dni otvorených dverí

Organizujeme dni otvorených dverí pre deti a ich rodičov vždy pred začiatkom našich kurzov. Ak nechcete premeškať túto príležitosť, vyplňte prosím tento formulár a my vám zašleme informácie o našich dňoch otvorených dverí.

Záujem