Jaké dovednosti budou potřeba na trhu práce v budoucnosti

Digitalizace
28. led 2021

Není žádným tajemstvím, že digitalizace v průběhu let změnila náš pracovní svět, a to rychleji než kdykoli předtím. Ještě více závislými na technologiích jsme se stali po vypuknutí epidemie COVID19. Technologie náme ale umožnili nadále pracovat a zůstat ve spojení s ostatními. Jsme svědky toho, jak automatizace, umělá inteligence, robotika a další nové technologie nahrazují lidi na pracovištích ve všech odvětvích.

Činnosti, které dříve vykonávali lidé v továrnách, byly nahrazeny roboty, kteří efektivněji a s nizšími náklady vyrábějí miliony různých výrobků. Do popředí se dostávají samořiditelná auta. S využitím již existujících technologií začnou v blízké budoucnosti společnosti jako Uber nebo Tesla snižovat počty zaměstnanců - řidičů.

Nemusíme to však chápat jako boj člověka proti strojům, ale jako příležitost rozvíjet se společně s technologií. Jaké jsou tedy základní dovednosti potřebné k přípravě na neustále se měnící a vysoce konkurenční trh práce budoucnosti? Spojíme-li získávání znalostí s rozvíjením měkkých dovedností, staneme se my i naše děti flexibilnějšími, všestrannějšími a připravenějšími čelit výzvám budoucího pracovního prostředí.

Zde jsou čtyři klíčové dovednosti, na které je třeba se zaměřit:


1. Digitální gramotnost

Je soubor znalostí, postojů a dovedností, který dětem umožňuje být v bezpečí a mít větší kompetence v digitálním prostředí. Patří sem učení, zábava, komunikace s ostatními a vyhledávání informací prostřednictvím digitálních technologií. Vyhledávání a používání digitálního obsahu, jeho vytváření a v neposlední řadě jeho sdílení jsou 3 hlavní pilíře digitální gramotnosti.

Vzhledem k tomu, že technologie prudce začínají převládat ve všech oblastech života, roste s tím ruku v ruce význam digitální gramotnosti na trhu práce. Jasným příkladem může být epidemie koronaviru, která přesunula většinu pracovního světa do online prostředí digitálních videokonferencí. Klíčová se stala nejen schopnost tyto komunikační platformy technicky dobře používat, ale také schopnost změnit způsob, jakým komunikujeme, aby naše sdělení byla i v této formě srozumitelná, výstižná a úderná. Digitální gramotnost poskytuje pevný základ pro zvládnutí takových výzev, které nás mohou v budoucnu potkat. Přečtěte si více o třech hlavních pilířích digitální gramotnosti a o tom, proč jsou pro dnešní děti tak důležité.


2. Emoční inteligence

Na pracovišti se na ni klade stále větší důraz a je to něco, čemu byste měli u dětí věnovat pozornost. Patří sem silné sebeuvědomění, které dětem umožňuje identifikovat vlastní silné a slabé stránky, aby je mohly využít ve svůj prospěch. K emoční inteligenci patří také empatie, která se stává důležitější a důležitější, s tím jak řada firem začíná upřednostňovat blaho zaměstnanců, okolní komunity a udržitelný přístup k podnikání obecně před čistou orientací pouze na výsledky. Tato dovednost je velmi klíčová při vedení týmů nebo firem a a řízení jejich motivace. Součástí emoční inteligence je ale také sebemotivace, která je nezbytná pro dosažení vytouženého výsledku. Emoční inteligence je dána lidem a nelze ji nahradit roboty. Poskytneme-li dětem příležitost budovat si emoční inteligenci prostřednictvím společných aktivit a týmového řešení problémů, připravíme je dobře na budoucnost.

3. Kreativita

Kreativita se netýká pouze umění. Ve skutečnosti je jádrem většiny nerutinních zaměstnání. To, že směřujeme k technicky zaměřené budoucnosti, neznamená, že všechna pracovní místa budou technická. Ve skutečnosti je kreativita základem všech prvků digitální budoucnosti a je tím, co pohání inovace. Vyplatí se hledat způsoby a příležitosti, jak mohou vaše děti projevit a rozvíjet svou kreativitu. Může to být také prostřednictvím her, programování nebo robotiky. Podpořte je v tom, aby se odvážily zkoušet nové věci a využívaly svou představivost k vytvoření inovativního výsledku. Vzhledem k tomu, že technologie stále více ovládá náš pracovní svět, budou mít stále větší cenu právě dovednosti vlastní jen lidem, jako je kreativita.


4. Leadership

Je velmi nepravděpodobné, že by týmy nebo společnosti v blízké budoucnosti vedli roboti. Je to role, která zůstane lidem. Leadership kombinuje řadu měkkých dovedností, z nichž některé jsme zmínili výše, a také řadu dovedností založených na znalostech. Silný vůdce umí inspirovat členy týmů, aby ho následovali a vydali ze sebe to nejlepší. Abyste se mohli stát skutečným lídrem, je důležité, abyste i vy byli motivovaní a cílevědomí. Děti mohou tyto dovednosti rozvíjet prostřednictvím účasti na aktivitách, které jim umožní tvořit, spolupracovat, inovovat a stát se tak lídry zítřka.

Je zřejmé, že dobře rozvinuté měkké dovednosti a digitální znalosti poskytnou dětem nejlepší možnosti v budoucím zaměstnání. V Logiscool se děti naučí digitální gramotnosti a výše zmíněným dovednostem formou hry. Díky tomu nebudou mít problém uplatnit se na trhu práce, ale také získají možnost stát se aktivními tvůrci budoucího digitálního světa. Podívejte se na nabídku kurzů Logiscool a připravte své děti na výzvy budoucnosti: https://www.logiscool.com/cz/courses.