Jaké dovednosti budou potřeba na trhu práce v budoucnosti

Digitalizace
Logiscool
28. led 2021

Není žádným tajemstvím, že digitalizace v průběhu let změnila náš pracovní svět, a to rychleji než kdykoli předtím. Ještě více závislými na technologiích jsme se stali po vypuknutí epidemie COVID19. Technologie nám ale umožnily nadále pracovat a zůstat ve spojení s ostatními. Jsme svědky toho, jak automatizace, umělá inteligence, robotika a další nové technologie nahrazují lidi na pracovištích ve všech odvětvích. Tyto trendy také významně ovlivní budoucí trh práce.

Například: Lidé, které dříve vykonávali některé činnosti v továrnách, byly nahrazeny roboty, kteří efektivněji a s nizšími náklady vyrábějí miliony různých výrobků. Do popředí se dostávají samořiditelná auta. Rozsáhlé využívání výdobytků moderních technologií nejstále formuje trh práce. Skvělým příkladem je využití již existujících technologií, díky kterým začnou v blízké budoucnosti společnosti jako Uber nebo Tesla snižovat počty zaměstnanců - řidičů.

Nemusíme to však chápat jako souboj člověka a strojů, ale jako příležitost rozvíjet se společně s technologiemi. Jaké jsou tedy základní dovednosti potřebné k přípravě na neustále se měnící a vysoce konkurenční trh práce budoucnosti? Spojíme-li získávání znalostí s rozvíjením měkkých dovedností, staneme se my i naše děti flexibilnějšími, všestrannějšími a připravenějšími čelit výzvám budoucího trhu práce.

Student se učí novým dovednostem důležitým pro úspěch na budoucím trhu práce

Zde jsou čtyři klíčové dovednosti, na které je třeba se zaměřit, aby děti uspěly na budoucím trhu práce:


1. Digitální gramotnost

Digitální gramotnost bude zásadní předpoklad pro úspěch na trhu práce budoucnosti. Je soubor znalostí, postojů a dovedností, který dětem umožňuje být v bezpečí a mít větší kompetence v digitálním prostředí. Patří sem učení, zábava, komunikace s ostatními a vyhledávání informací prostřednictvím digitálních technologií. Vyhledávání a používání digitálního obsahu, jeho vytváření a v neposlední řadě jeho sdílení jsou 3 hlavní pilíře digitální gramotnosti.

Vzhledem k tomu, že technologie prudce převládají v mnoha oblastech pracovního trhu, roste s tím ruku v ruce význam digitální gramotnosti na pracovištích nyní i na budoucím trhu práce. Jasným příkladem může být epidemie koronaviru, která přesunula většinu pracovního světa do online prostředí digitálních videokonferencí. Klíčová se stala nejen schopnost tyto komunikační platformy technicky dobře používat, ale také schopnost změnit způsob, jakým komunikujeme, aby naše sdělení byla i v této formě srozumitelná, výstižná a úderná. Digitální gramotnost poskytuje pevný základ pro zvládnutí takových výzev, které nás mohou v budoucnu potkat. Přečtěte si více o třech hlavních pilířích digitální gramotnosti a o tom, proč jsou pro dnešní děti tak důležité k úspěchu na budoucím trhu práce.


2. Emoční inteligence

Na pracovišti se na ni klade stále větší důraz a očekává se, že její důležitost bude ještě růst na budoucím trhu práce. Je to tedy něco, čemu byste měli u dětí věnovat pozornost. Patří sem silné sebeuvědomění, které dětem umožňuje identifikovat vlastní silné a slabé stránky, aby je mohly využít ve svůj prospěch. K emoční inteligenci patří také empatie, která se stává důležitější a důležitější, s tím jak řada firem začíná upřednostňovat blaho zaměstnanců před čistou orientací pouze na výsledky. Tato dovednost byla vždy velmi důležitá při vedení týmů nebo firem a řízení jejich motivace, tomu jistě nebude jinak ani na budoucím trhu práce. Součástí emoční inteligence je ale také sebemotivace, která je nezbytná pro dosažení vytouženého výsledku. Emoční inteligence je dána lidem a nelze ji nahradit roboty. Poskytneme-li dětem příležitost budovat si emoční inteligenci prostřednictvím společných aktivit a týmového řešení problémů, připravíme je dobře na pracovní trh budoucnosti.


3. Kreativita

Kreativita se netýká pouze umění. Ve skutečnosti je jádrem většiny nerutinních zaměstnání. To, že směřujeme k technicky zaměřené budoucnosti, neznamená, že se všechna pracovní místa na budoucím trhu práce stanou technická. Ve skutečnosti je kreativita základem všech prvků digitální budoucnosti a je tím, co pohání inovace. Vyplatí se hledat způsoby a příležitosti, jak mohou vaše děti projevit a rozvíjet svou kreativitu. Může to být také prostřednictvím her, programování nebo robotiky. Podpořte je v tom, aby se odvážily zkoušet nové věci a využívaly svou představivost k vytvoření inovativního výsledku. Vzhledem k tomu, že technologie stále více ovládá náš pracovní svět, budou mít na trhu práce budoucnosti stále větší cenu právě dovednosti vlastní jen lidem, jako je kreativita.


4. Leadership

Je velmi nepravděpodobné, že by týmy nebo společnosti v blízké budoucnosti vedli roboti. Je to role, která zůstane lidem. Leadership kombinuje řadu měkkých dovedností, z nichž některé jsme zmínili výše, a také řadu dovedností založených na znalostech, od kterých se očekává, že budou mít prvořadý význam na budoucím trhu práce. Silný vůdce umí inspirovat členy týmů, aby ho následovali a vydali ze sebe to nejlepší. Abyste se mohli stát skutečným lídrem, je důležité, abyste i vy byli motivovaní a cílevědomí. Děti mohou tyto dovednosti rozvíjet prostřednictvím účasti na aktivitách, které jim umožní tvořit, spolupracovat, inovovat a stát se tak lídry zítřka.

Je zřejmé, že dobře rozvinuté měkké dovednosti a digitální znalosti poskytnou dětem nejlepší možnosti na budoucím trhu práce. V Logiscool se děti naučí digitální gramotnosti a výše zmíněným dovednostem formou hry. Díky tomu nebudou mít problém uplatnit se na trhu práce, ale také získají možnost stát se aktivními tvůrci budoucího digitálního světa. Podívejte se na nabídku kurzů Logiscool a připravte své děti na výzvy trhu práce budoucnosti: https://www.logiscool.com/cz/courses.