Tři hlavní pilíře digitální gramotnosti a proč jsou pro dnešní děti tak důležité

Digitalizace
Logiscool
28. led 2021

Existuje mnoho definic digitální gramotnosti, ale jedna z nejobsáhlejších je od profesora Hillera Spirese z North Carolina State University. Ta rozděluje digitální gramotnost do tří hlavních pilířů, kterými jsou:

  1. Vyhledávání a používání digitálního obsahu
  2. Vytváření digitálního obsahu
  3. Komunikování a sdílení digitálního obsahu

Výše uvedené činnosti nevyžadují pouze technické dovednosti, ale je třeba využít i mnoho našich kognitivních schopností. Digitální gramotnost a tvorba digitálního obsahu jsou dovednosti na celý život a stávají se stejně důležitými jako naučit se mluvit cizím jazykem. Proto je nezbytné, aby si děti osvojily znalosti digitální gramotnosti již v raném věku, aby se mohly úspěšně orientovat v dnešním světě závislém na technologiích.

Výuka digitální gramotnosti je pro děti stejně důležitá jako výuka cizích jazyků.

Vyhledání a používání digitálního obsahu:

Čteme-li digitální obsah online, samo o sobě to neznamená, že o sobě můžeme prohlásit, že jsme digitálně gramotní. Důležité je vědět, jak najít konkrétní obsah a umět jej správným způsobem využít. Porozumění základům internetové bezpečnosti, jako jsou hesla nebo ochrana osobních údajů, a vědomé používání internetu je klíčové. Musíme být schopni správně vyhodnotit informace a odlišit zdroje falešných zpráv od důvěryhodných informací. Dovednosti, které využíváme při čtení informací online, se značně liší od těch, které používáme při čtení papírových formátů. Digitální obsah zahrnuje nejen texty nebo obrázky, ale také odkazy, videa a další vložené položky. Děti potřebují důkladný úvod do vyhledávání, čtení a hodnocení digitálního obsahu, aby mohly být i online v bezpečí. Kurzy digitální gramotnosti toto vše poskytují.


Vytváření digitálního obsahu:

Existuje mnoho různých typů digitálního obsahu, který dnešní lidé vytvářejí každý den. Často si ani neuvědomujeme, že ve skutečnosti vytváříme obsah, když píšeme komentář na fóru, posíláme e-mail nebo jednoduše dáváme příspěvek na sociální sítě. Digitálně gramotní lidé jsou uvědomělí, přemýšliví a zodpovědní při vytváření svých příspěvků, e-mailů, videí, nebo článků na blogu. Přestože dnešní děti obvykle vyrůstají s technologiemi v rukou, nemají přiležitost učit se bezpečnému a vědomému způsobu vytváření digitálního obsahu, jako je grafika, videa, sdílení fotky nebo nebo programování hry, abychom jmenovali ty nejoblíbenější. Podpora rodičů a kurzy digitální gramotnosti speciálně vyvinuté pro děti konkrétního věku jsou v procesu učení zásadní.


Komunikování a sdílení digitálního obsahu:

Lidé stále dost často nepřemýšlejí o důsledcích sdílení informací nebo obsahu online. Často neberou v potaz, že obsah, který sdílíme, zůstává na internetu navždy a že obsahuje cenné informace, které mohou být zneužity. Například zveřejněné fotografie naší rodiny/domova nebo informace o tom, které restaurace jsme nedávno navštívili, to vše poskytuje soukromý pohled na náš život, který může vyvolat bezpečnostní problémy nejen nyní, ale i v budoucnu. Při sdílení fotografií, videí nebo komentářů si musíme být těchto aspektů vědomi. Zejména děti musíme připravit na zodpovědné vytváření a sdílení digitálního obsahu např. na sociálních sítích, aby pochopily skrytá nebezpečí a mohly těžit pouze z výhod tohoto prostředí. To je jeden z mnoha benefitů získání digitální gramotnosti.


Digitální komunikace má také silný psychologický dopad na život člověka. Někteří lidé stále komunikují na digitálních kanálech s ostatními lidmi neakceptovatelným způsobem, zostuzují ostatní nebo je vystavují kyberšikaně. Bohužel obětí ale i původcem takových komunikačních vzorců jsou často děti. Je třeba toto chování potlačit tím, že každý pochopí, jak je škodlivé. Děti by měly být dostatečně poučeny o tom, že ne všichni lidé, se kterými komunikují na internetu, mají dobré úmysly, a proto je třeba, aby důvěřovaly svým rodičům, učitelům, kamarádům a požádaly o pomoc, kdykoliv se na internetu cítí v ohrožení.


Relativně novou online komunikační situací, která nyní ovlivňuje mnoho dětí po celém světě, je online výuka, kde očekávané chování nemusí být vždy jasné. K tomuto tématu existuje již mnoho návodů a videí, které mohou pomoci při dodržování nejdůležitějších pravidel.


Jak zlepšit digitální gramotnost vašeho dítěte

Je velmi důležité, aby sami rodiče hovořili se svými dětmi o výše uvedených problémech bezpečnosti na internetu a tvorby digitálního obsahu. Odborně vedená výuka je ale v tomto ohledu nenahraditelná.

V Logiscool jsme se zavázali podporovat digitální gramotnost dětí. Proto jsme vytvořili učební osnovy tak, aby děti učení bavilo. Na našich kurzech Digital Discovery získají děti potřebné znalosti a tak si mohou být jisté, že uspějí v digitálním světě. Přečtěte si podrobnosti ke kurzu a zaregistrujte své dítě zde: https://www.logiscool.com/cz/programs/digital-discovery-111