Šest tipů, jak pomoci přirozené dětské zvídavosti proměnit se v užitečné znalosti

Vzdělávání
1. zář 2021

Americký odborník na vzdělávání Tony Wagner ve svém výzkumu identifikoval sedm vlastností, které jsou nezbytné pro úspěch v 21. století. Jedněmi z nich jsou zvídavost a představivost. Albert Einstein svým názorem na zvídavost podtrhuje její důležitost: "Nemám žádné zvláštní nadání. Jsem jen vášnivě zvědavý."

Zvídavost je radost z objevování a motivace k hledání odpovědí na neznámé. Je to prastarý, přirozený instinkt, důležitý nástroj osobního rozvoje, který lze pozorovat i ve světě zvířat. Úzce souvisí s neuroplasticitou, schopností mozku reorganizovat se v reakci na vnější podněty.

Dětská neuroplasticita, nazývaná kritická plasticita, a zvídavost, která ji využívá, jsou klíčem k ranému vývoji. Dítě se může naučit jazyk svých rodičů bez jakéhokoli úsilí prostě tím, že ho neustále slyší. Stejným způsobem, "samy od sebe", se malé děti mohou naučit téměř cokoli: od rodinných zvyků přes oblíbené filmové soundtracky až po lyžování. Mozek však takto funguje jen po omezenou dobu, protože kritická plasticita se v pubertě zastaví. Nahrazuje ji kompetitivní plasticita, což znamená, že mozek "zapíná" tento typ metody učení pouze tehdy, když je pro člověka daná informace důležitá. Proto je dobré využít zvídavost a zvýšenou schopnost učení již v raném věku, protože tato příležitost se časem ztratí.

Vozítko Curiosity na Marsu můžeme považovat za symbol dětské zvídavosti. O jeho názvu rozhodla soutěž pořádaná pro školáky ve Spojených státech a zvítězil v ní návrh dvanáctileté Clary Ma. Svůj návrh vysvětlila těmito slovy: "Curiosity je věčný plamen, který hoří v mysli každého z nás. Nutí mě ráno vstát z postele a přemýšlet, jaká překvapení mi ten den život připraví. Zvědavost je tak mocná síla."

Zvídavost má však i praktický aspekt: výzkumy ukazují, že může v mnoha ohledech zlepšit náš život. Zvídaví lidé jsou v průměru šťastnější, protože poznávání nových věcí jim přináší dobrý pocit. Ve škole dosahují lepších výsledků, což platí zejména pro děti ze znevýhodněného socioekonomického prostředí, pro které je zvídavost největší "vyrovnávací silou", která jim pomáhá zvládat studium. Zvídavost rozvíjí empatii, protože ten, kdo se zajímá o druhé, také lépe porozumí emocím druhých lidí. Dokonce posiluje přátelství a romantické vztahy: experiment ukázal, že lidé, kteří se zajímají o druhé, jsou ostatními vnímáni jako přátelštější a atraktivnější.

Možná si kladete otázku: Jak pomoci dítěti rozvíjet jeho zvídavost? Přečtěte si našich šest tipů a využijte tuto velmi důležitou sílu učení:

  1. Pokud znáte odpověď na otázku, okamžitě se o ni podělte. I když jste unavení a bylo by pohodlnější odpovědět zítra nebo jindy. Malé děti vnímají čas jinak než dospělí a nedokážou skutečně pochopit pojmy "v budoucnu" nebo "zítra". Pokud jim na jejich otázku neodpovíte hned, bude už pozdě. Až budete mít náladu, téma je už nebude zajímat.
  2. Pokud odpověď neznáte, zjistěte ji společně. Vyhledejte si téma na internetu, zajděte do knihovny nebo doma proveďte experiment. Nejenže spolu strávíte příjemný čas, ale dítě se od vás také naučí, jak samostatně bádat.
  3. Vždy odpovídejte přiměřeně věku dítěte. Nemusíte záměrně hloupě odpovídat, ale používejte slova, kterým rozumí.
  4. Sami se ptejte. Přemýšlejte o věcech nahlas, abyste v dítěti vzbudili zvědavost. "Zajímalo by mě, proč jsou listy zelené?" Vaše dítě se od vás naučí zvědavosti a začne se také ptát.
  5. Pokládejte otevřené otázky. Vyhněte se otázkám typu Ano/Ne a ptejte se Proč, Jak, Co, Kde, Kdy, Kdo. Otevřené otázky podnítí děti k hlubšímu zamyšlení nad tématem.
  6. Nechte dítě hrát si, jak chce. Pokud máte kočku, víte, jaké to je, když jí koupíte drahou hračku a jediné, co chce, je dostat se do krabice. Nechte své dítě hrát si stejným způsobem. Hračka, jejíž použití vypadá na první pohled zjevně, může být vhodná pro mnohem více druhů činností, experimentů a konstrukcí a bude mnohem lépe rozvíjet zvědavost.

V Logiscool jsme přesvědčeni, že na výzvy digitálního 21. století je třeba se začít připravovat už v dětství, kdy je přirozená zvídavost na vrcholu. Naši studenti ve věku 6-18 let si mohou osvojit všechny oblasti digitální gramotnosti v inspirativním prostředí, s mladými lektory a hravým vzdělávacím programem přinášejícím pocit úspěchu. Kurzy, workshopy a tábory Logiscool přeměňují dětskou zvídavost v užitečné znalosti, které dětem poskytnou výhodu, jež jim bude sloužit po celý život. Stanou se šikovnými a sebevědomými v digitálním světě.

Další informace o našich kurzech, workshopech a táborech najdete na https://www.logiscool.com/cz.