Frequent questions

Najčešća postavljena pitanja i odgovarajuće odgovore možete naći na listi ispod.

Naši učenici uče algoritamsko razmišljanje, što je vrlo vredno znanje, čak i ako svi od njih ne postanu programeri. Pomoći ćemo im da nauče nove programske jezike i tehnologije tako što im omogućuju igranje igara relevantnih za svoj uzrast, koristeći svoje veštine. Individualne i grupne aktivnosti značajno poboljšavaju kreativnost, rešavanje problema i komunikacijske veštine dece. Vrlo je važno da deca doživljavaju iskustvo uspešnosti i postaju otvoreni i hrabri da pokreću svoje ideje. To će imati pozitivan učinak čak i na njihove rezultate u školi.
Prirodno je da deca koriste računare, tablete i pametne telefone. Učenjem programskih znanja omogućavamo deci da provode svoje vreme ispred monitora ne samo u pasivnoj, primajućoj ulozi već na aktivniji i kreativniji način.
Nije potrebna prethodna obuka, izvanredna matematička ili informatička znanja. Svako može programirati, vredi isprobati!
Naši najmlađi đaci imaju 7 godina, ali možete početi programirati u bilo kom uzrastu, nikad nije kasno!
Naši predavači/treneri su oduševljeni, mladi studenti, stariji srednjoškolci koji su vrlo dobri u programiranju. Pre početka nastave učestvujuna stručnim i pedagoškim treninzima koje organizuje Logiscool.
Možete se prijaviti na Logiscool kurs ili kamp isključivo putem naše web stranice. Možete odabrati željenu školu pod menijem „Naše škole”, a formular za prijavu ćete popuniti na web stranici izabrane škole. Tokom perioda prijave školski menadžment će potvrditi prijave na osnovu rasporeda i raspoloživosti grupe.
Redovno organizujemo Dane otvorenih vrata u našim školama, obično tokom perioda prijavljivanja, pre početka polugodišta. Učenici i njihovi roditelji zainteresovani za naše kurseve dobrodošli su na tim događanjima. Tokom Dana otvorenih vrata predstavljamo Logiscool. Mogu steći uvid u zanimljivi svet programiranja i takođe dobiti priliku da programiraju bez ikakvih specifičnih prethodnih treninga ili kvalifikacija. Za više informacija o datumu i vremenu naših događaja, kliknite na meni „Naše škole”, i odaberite željenu školu.
U tekućoj 2018-2019.godini naši kursevi za Programiranje uključuju računarske igre i aplikacijsko dizajniranje, robotiku, a za učenike prvog razreda organizujemo i kurs Digitalne osnove. Kursevi robotike se zasnivajuna programiranju i izgradnji robota LEGO Mindstorms EV3. Odabirom željene škole ispod menija „Naše škole”, možete pogledati kurseve koje nudi odgovarajuća škola.
Naši kampovi se obično organizuju tokom školskih raspusta. Tokom zimskog raspusta organizujemo tri do četiri dana u kampovima, a na letnjem raspustu imamo kampove od pet dana. Organizujemo kampove na različite teme, npr. kurs programera, aplikacijskog dizajna, robotike, Minecrafta i / ili web dizajnera / video uređivača u letnjem periodu 2019. godine.
U školskoj 2018-2019. godini kursevi programiranja počinju 18.septembra. Odaberite meni „Naše škole”, i kliknitena školu za koju želite proveriti tačan datum početka. Kursevi u drugom polugodištu počinju 5. februara 2019. godine. U ovoj školskoj godini naši kursevi završavaju se 15.juna 2018. godine. Nastavni planovi naših kurseva sastoje se od modula koji su izgrađeni jedan na drugog i koji traju više godina. Nekoliko godina je potrebno za učenje programiranja na naprednom nivou, slično kao učenje stranog jezika ili za sticanja muzičkog znanja.
Učenici učestvuju u nastavi jednom nedeljno u trajanju od 1,5 sata (2 x 45 minuta). Časove organizujemo radnim danom od : 8.30 i od 10.15 časova, te od 15.00 i od 16.45 sati, te opcionalno subotom od 9.30 i od 11.15 časova. U nekim školama naše mreže nastave može započeti u terminima koji odstupaju od navedenog rasporeda. (Više informacija o terminima možete dobiti putem menija„Naše škole” klikom na željenu školu.) Ranije vreme početka obično se preporučuje za učenike nižih uzrasta.
Naši učenici početnici grupisani su prema uzrastu. Nudimo posebne grupe za decu koja pohađaju 1.razred, 2-3. i 4-5. i 6-8. razred te naviše. Ako je potrebno i moguće je takođe i na osnovu aplikacija, započeti grupu samo za devojčice.
Da, moguće je pristupiti kursu unutar 3 nedelje od datuma početka. Đaci koji dolaze kasnije imaju priliku nadoknaditi propuštene lekcije i naučiti znanje koje su drugi već stekli.
Da, ali to se ne događa prečesto :). U tom slučaju se nadamo da će se đak kasnije vratiti na kurs ili na letnji kamp! Na osnovu Opštih uslova potrebno je samo plaćanje mesečne rate za već započeti mesec, ne morate platiti dodatne rate.
Naknada za kurs se plaća u jednakim mesečnim ratama od 5000 dinara tokom školske godine, osim rate za nepune mesece. Školska godina sastoji se od 2 x 18 sastanka; jednom prilikom održi se čas od 2 x 45 minuta. Cena kurseva mogu se razlikovati u pojedinim školama.
Popust za učenike koji već uče kod nas: ovaj popust je dostupan onim učenicima koji su pohađali našu školu barem godinu dana ili koji pohađaju školu šest meseci i učestvuju u letnjem kampu. Popust se povećava prema trajanju pohađanja naše škole.
Prema našem osnovnom konceptu, ako dete propusti čas, mi uvek pružamo priliku za nadoknadom propuštene lekcije. Dodatni čas se dogovara sa roditeljima od strane vođe škole.
Da, ali samo ako razlika u godinama između braće i sestara nije veća od dve godine. Razlozi su takvi jer se u takvim slučajevima starije dete može dosađivati, prema godini se može unaprediti ili bi mlađi brat mogao zaostati jer bi nastavni planovi mogli biti preteški za njegove godine.