Često postavljena pitanja

Najčešća postavljena pitanja i odgovarajuće odgovore možete naći na listi ispod.

Naši učenici uče algoritamsko razmišljanje, što je vrlo vredno znanje, čak i ako svi od njih ne postanu programeri. Pomoći ćemo im da nauče nove programske jezike i tehnologije tako što ćemo im pmogućiti da igraju igre u skladu sa njihovom starosnom grupom, koristeći srečene veštine. Individualne i grupne aktivnosti značajno poboljšavaju kreativnost, rešavanje problema i komunikacione veštine dece. Vrlo je važno da deca doživljavaju iskustvo uspešnosti i postaju otvoreni i hrabri da pokrenu svoje ideje. To će imati pozitivan učinak čak i na njihove rezultate u školi.
Prirodno je da deca koriste računare, tablete i pametne telefone. Tako što ćemo ih naučiti da kodiraju, omogućavamo deci da provode svoje vreme ispred monitora ne samo kao pasivni korisnici već kao aktivni stvaraoci.
Nije potrebna prethodna obuka,niti izvanredna matematička ili informatička znanja. Svako može programirati, vredi isprobati!
Naši najmlađi đaci imaju 8 godina, ali bilo ko početi programirati u bilo kom uzrastu, nikad nije kasno!
Naši predavači su oduševljeni, mladi studenti, stariji srednjoškolci koji su vrlo dobri u programiranju. Pored njihovog znanja programiranja, takođe su i strpljivi, korisni, i znaju kako da komuniciraju sa decom. Pre početka nastave učestvujuna stručnim i pedagoškim treninzima koje organizuje Logiscool.
Možete se prijaviti na Logiscool kurs ili kamp isključivo putem naše web stranice. Molimo da odaberete željenu školu pod menijem „Naše škole”, a formular za prijavu ćete popuniti na web stranici izabrane škole. Tokom perioda prijave školski menadžment će potvrditi prijave na osnovu rasporeda i raspoloživosti grupe.
Redovno organizujemo Dane otvorenih vrata u našim školama, obično tokom perioda prijavljivanja, pre početka semestra. Učenici i njihovi roditelji zainteresovani za naše kurseve dobrodošli su na tim događanjima. Tokom Dana otvorenih vrata predstavljamo Logiscool. U međuvremenu, deca mogu steći uvid u zanimljivi svet programiranja i takođe dobiti priliku da programiraju bez ikakvih specifičnih prethodnih treninga ili kvalifikacija. Za više informacija o datumu i vremenu naših događaja, kliknite na meni „Naše škole”, i odaberite željenu školu.
Mi nudimo kurseve unutar učionice ili online i kampove sa više od 20 različitih digitialnih tema kao i tema za kodiranje npr. programiranje, robotika, mobilne aplikacije, web dizajn, dizajn igrica, digitalno predstavljanje ( za naše najmlađe polaznike ), i mnogo drugog. Odabirom željene škole ispod menija „Naše škole”, možete pogledati kurseve koje nudi odgovarajuća škola.
Organizujemo kampove uglavnom tokom školskih praznika. Tokom zimskog ili prolećnog raspusta, mi organizuejmo kampove u trajanju 3-4 dana, i tokom letnjeg raspusta, imamo nedeljne kampove ( 5 dana ). Mi organizujemo kampove o raznim temama od kompjuterskog kodiranja, dizajna aplikacija, robotike, i veštačke inteligencije do kreatora avanturističkih igrica, Minecraft Roblox, video produkcija, Youtube Studio kampovr, i još mnogo toga u našim školama i online. Dostupni kampovi se mogu razlikovati u zavisnosti od države i lokacije. Odabirom željene škole ispod menija „Naše škole”, možete videti koji su kampovi ponuđeni od strane škole.
U školskoj 2020-2021. godini naši kursevi uglavnom počinju 14 .septembra, ali molimo vas da imate u vidu da rasporedi mogu da variraju naspram ovog datuma. Odaberite meni „Naše škole”, i kliknite na školu za koju želite proveriti tačan datum početka. Kursevi u drugom polugodištu počinju 01. februara 2021. godine. U ovoj školskoj godini naši kursevi završavaju 7. juna 2021. godine. Nastavni planovi naših kurseva sastoje se od modaliteta koji su izgrađeni jedan na drugog i koji traju više godina. Nekoliko godina je potrebno za učenje programiranja na naprednom nivou, slično kao učenje stranog jezika ili za sticanja muzičkog znanja.
U Logiscool, učenici učestvuju u nastavi jednom nedeljno u trajanju od 1,5 sata (2 x 45 minuta). Časove organizujemo radnim danom uglavno u poslopodnevnim ili predvečernjim satima, a subotom pre podne i rano poslepodne. U nekim školama naše mreže nastave mogu započeti u terminima koji odstupaju od navedenog rasporeda. (Više informacija o terminima možete dobiti putem menija„Naše škole” klikom na željenu školu.) Ranije vreme početka obično se preporučuje za učenike nižih uzrasta.
Naši učenici početnici su raspoređeni prema uzrastu. Nudimo posebne grupe za decu koja pohađaju 2-3., 4-5. i 6-8. razred te naviše. Ako je potrebno i izvodljivo na osnovu broja prijavljenih, možemo takođe osnovati početnu grupu samo za devojčice.
Da, moguće je pristupiti kursu najkasnije u roku od 3 nedelje od datuma početka. Đaci koji dolaze kasnije imaju priliku nadoknaditi propuštene lekcije i naučiti znanje koje su drugi već stekli.
Da, ali to se ne događa prečesto :). U tom slučaju se nadamo da će se đak kasnije vratiti na kurs ili na letnji kamp! Na osnovu Opštih uslova potrebno je samo plaćanje mesečne rate za već započeti mesec, ne morate platiti dodatne rate.
Naknada za kurs može da se plaća u mesečnim ratama tokom trajanja kursa. Redovna školska godina se sastoji od 17 lekcije, jednom prilikom održava se čas od 2x45 minuta. Cena kurseva mogu se razlikovati u pojedinim školama, zato informacije o ceni pogledajte pod tačkom Naše škole - za koje ste zainteresovani.
Popust za učenike koji već uče kod nas: ovaj popust je dostupan onim učenicima koji su pohađali našu školu barem godinu dana ili koji pohađaju školu šest meseci i učestvuju u letnjem kampu. Popust se povećava prema trajanju pohađanja naše škole.
Prema našem osnovnom konceptu, ako dete propusti čas, mi uvek pružamo priliku za nadoknadu propuštene lekcije. Dodatni čas se dogovara sa roditeljima od strane koordinatora škole.
Da, ali samo ako razlika u godinama između braće i sestara nije veća od dve godine. Razlozi su takvi jer se u takvim slučajevima starije dete može dosađivati, prema godini se može unaprediti ili bi mlađi brat mogao zaostati jer bi nastavni planovi mogli biti preteški za njegove godine.
Naš program je napravljen sa nekoliko modaliteta i za višegodišnje učenje. Prvi modalitet ima različite lekcije i traje nekoliko meseci ( uglavnom tokom školskog semstra, ali postoje i kraći intenzivniji kursevi ). Nakon završenog prvog modaliteta, studenti mogu da nastave kurs unutar Logiscool učionica ili online. Sa svakom lekcijom i modalitetom, kompleksnost radnih zadataka se povećava, što omogućava našim studentima da pronađu i primene nove pojmove u programiranju.
UŽIVO online kurs je sličan našin kursevima unutar Logiscool učionica: sastoji se od časova koji traju 90 minuta tokom nedelje. Online kurs se odvija na starosno prilagođenoj Microsoft Teams video konferencijskoj platformi. Grupe se sastoje od 6-8 studenta samo na osnovu toga da časovi mogu da teku optimalnim tempom za sve učesnike. Tokom časa uživo, studenti prate instrukcije prdavača. Da bi nastava ostala interaktivna, studenti mogu da vide ekran koji je predavač podelio, i takođe mogu da podele svoj ekran sa instruktorom za uput u realnom vremenu. Nastavni plan koji se predaje na online kursevima je isti kao i onaj unutar učionice, i isti koji se koristi širom Logiscool škola u Evropi, SAD i Aziji.
Svi studenti bez obzira na godište, počinju da uče kodiranje uz pomoć vizuelnog programiranja. Ovaj način rada omogućava im da razumeju algoritmičko razmišljanje koje je potrebno da pišu kod. U ovom modalitetu vizuelnog programiranja ( koji se zove Blox ), oni prave cool igrice, animacije i projekte, koristeći sve više i više zahtevnije komande. Kasnije, oni počinju da koriste vizuelne komande i pisani kod paralelno ( u Mix modalitetu ). Nakon što su se upoznali sa pisanim kodom u Scoolcode, naša edukativna platforma, studenti se mogu okrenuti ka drugim programskim jezicima, kao što su JavaScript, Unity ili Python.