5 načina da osnažite dete putem programiranja

Edukacija
28. jan. 2021.

Kodiranje može pomoći deci na mnogo različitih načina da se razviju u jake, samopouzdane, pozitivne ličnosti. Programiranje dopušta deci da ožive svoje ideje, koje potom mogu pokazati svojim prijateljima i porodici, zbog čega se osećaju ponosnom. Sastavili smo 5 ključnih načina na koje će kodiranje pomoći osnaživanju dece:

1. Deca uče da se izražavaju

Korišćenje kodiranja kao oblika samoizražavanja može deci omogućiti da vežbaju svoju unutrašnju kreativnost. Kada stvaraju igricu, deca uče kako da se kreativno izraze, organizuju svoje ideje, rešavaju probleme i time razvijaju logično razmišljanje.


2. Građenje samopouzdanja i samopoštovanja

  • Samopoštovanje: dok uče kako da programiraju sopstvene igrice, deca će se suočavati sa preprekama koje će ih podstaći na kritičko i efikasno razmišljanje. Tokom ovih izazova, otkrivaće nova rešenja za rešavanje problema, za koja su mogli pomisliti da su nemoguća. Kroz ovaj proces, deca otvaraju svoj um i sagledavaju situaciju na nov način. Nakon što reše problem, imaće snažan osećaj zadovoljstva i viši nivo samopoštovanja. Samopouzdanje: računarsko programiranje pomaže deci da greške vide kao prilike za učenje i razvoj. Na ovaj način, deca razvijaju osećaj sigurnosti da mogu da iznesu svoja mišljenja, a ne da se zbog toga osećaju posramljeno. Uočavanje grešaka daje im priliku da sagledaju situaciju na dubljem nivou i poboljšaju svoje sposobnosti kritičkog mišljenja, čime povećavaju samopouzdanje.

3. Elastičnost i kako se nositi sa neuspehom

Kada deca nauče nove veštine, mogu se naljutiti i isfrustrirati ako stvari ne idu baš onako kako su želeli. Isto važi i za kodiranje. To je slučaj eksperimentisanja i otpornosti sa vizijom željenog ishoda. Da bi bili uspešni, treba da drže negativne emocije pod kontrolom i da se proguraju pored njih kako bi postigli svoj krajnji cilj. Kodiranjem igrica, deca nesvesno uče i ove veštine.


4. Bolje razumevanje sveta oko sebe

Nije tajna da se krećemo ka digitalnoj budućnosti. Digitalna pismenost biće presudna za preživljavanje na većini poslova koji danas ni ne postoje. Kada deca shvate I razviju ove veštine u tako ranom uzrastu, imaju konkurentsku prednost u budućnosti kada se budu prijavljivali za praksu, fakultete, univerzitete i poslove, kao i dobro razumevanje današnjeg sveta oko sebe. Moći će da pristupe ovim situacijama sa osećajem znanja i razumevanja. Što mlađi počnu, to će više biti ugrađeno u njih.


5. Građenje emocionalne inteligencije

Emocionalna inteligencija je ključna veština koja će deci pomoći u svim aspektima života i koja ima sve veći naglasak na radnom mestu. Sledeći elementi emocionalne inteligencije se mogu izgraditi kodiranjem a ključni su za osnaživanje dece:


  • Samosvest: oni razvijaju veštine da odmah prepoznaju svoje lične snage i slabosti. Kada nešto ne uspe, oni znaju da treba da smisle način kako da to poboljšaju da bi uspelo.
  • Empatija: mnogi projekti kodiranja zahtevaju od dece da rade zajedno. Da bi to učinili, oni treba da poštuju i razumeju svačije stavove i mišljenja i pronađu objektivan i pošten način da donesu kolektivnu odluku. Ovo je veliki deo emocionalne inteligencije jer zahteva da deca gledaju dalje od sebe. Kako je kodiranje proces saradnje, deca mogu poboljšati ovu veštinu.
  • Samomotivacija: deca takođe moraju biti motivisana čak i kada se suočavaju sa izazovima. Kodiranje ih uči da, ako žele da njihov projekat zaživi, moraju da budu motivisani i tako će ga pronaći u sebi.

Odaberite školu u kojoj je vaše dete zaista osnaženo kroz učenje kodiranja

U Logiscoolu verujemo da deca mogu biti pozitivno uzbuđena zbog učenja našim gamifikovanim pristupom. Kao međunarodni edukatori sa 7 godina iskustva u podučavanju hiljada dece programiranju, imamo najbolje alate i nastavni program da zaista osnažimo vaše dete kroz kodiranje. Posetite nas na Danima otvorenih vrata i probajte besplatan čas, kako biste iskusili zabavni Logiscool doživljaj koji deca toliko vole. Više informacija na https://www.logiscool.com/rs/apply/open-days.