Kako će kodiranje osposobiti Vašu decu za budući uspeh?

Edukacija
28. jan. 2021.

Svet nikada nije bio zavisniji i napredniji u pogledu tehnologije nego što je to sada, a u budućnosti, on će sve više pratiti ovaj pravac.

Deca odrastaju sa digitalnim uređajima u rukama i znaju kako da upravljaju njima i pre nego što nauče da čitaju i pišu. Njihov budući uspeh, u velikoj meri, će zavisi o toga koliko će dobro znati da koriste digitalne uređaje i kako će se snalaziti u digitalnom okruženju. Pitanje je da li će oni biti samo pasivni korisnici digitalnog okruženja ili njegovi aktivni stvaraoci. Ključ je u Vašim rukama: naučiti ih kodiranju u ranom uzrastu i pripremiti ih za budućnost!

Potražnja za IT stručnjacima raste širom sveta. Međutim, obrazovanje u oblasti programiranja priprema decu za mnogo više od karijere u IT naukama. Kodiranje uči decu da razmišljaju, oprema ih akademskim i opštim veštinama koje će im trebati u svim oblastima života, bez obzira za koju se profesiju odluče:

Algoritamsko razmišljanje

Algoritamsko razmišljanje je veština rešavanja problema koja nije samo korisna u programiranju, već može biti korisna i tokom kreativnog rešavanja problema iz stvarnog života.


Rešavanje problema i tolerancija greške

Dok deca uče da programiranju, napraviće puno grešaka. Ali brzo će naučiti i to da na njih gledaju više kao na prilike nego na neuspeh.


Samopouzdanje i motivacija

Tokom učenja programiranja deca postaju znatno samopouzdanija i motivisanija činjenicom da uče da rešavaju složene probleme.


Matematičko i složeno razmišljanje

Tokom kodiranja često koristimo pomoć matematike. Međutim, ne znači da programiranje odgovara samo genijalcima iz matematike. Kodiranje pomaže u razumevanju apstraktnih matematičkih pojmova kroz stvarne i grafičke vizuelne primere. Tokom kodiranja, kontinuirana primena i uvežbavanje matematičkog znanja stečenog u školi takođe može pozitivno uticati na uspeh dece u školi.


Istrajnost i koncentracija

Proces kodiranja zahteva stalnu koncentraciju i pažnju. Kako deca uče da izrađuju složenije kodove i troše više vremena na pronalaženje i rešavanje složenih problema, mogu razviti svoje sposobnosti istrajnosti i koncentracije.


Preciznost

Tokom procesa pisanja kodova, deca pre svega moraju da daju precizne komande na računaru. U pisanim programskim jezicima, jedna zarez koji nedostaje ili pogrešno napisana naredba može dovesti do toga da računar ne razume šta želimo od njega i naš program neće raditi.


Kreativnost

Kodiranje je u osnovi kreativna aktivnost, jer se isti problem može rešiti na mnogo različitih načina. Uvek postoje bolja rešenja, zato se deca tokom procesa učenja podstiču da isprobaju nova rešenja i pronađu nove načine, što oslobađa njihovu unutrašnju kreativnost.


Analitičko razmišljanje

U većini slučajeva, što je duži zadatak, to je lakše odugovlačiti i uopšte ga izbeći. Deca takođe mogu da nauče kako treba da razlože probleme na manje, lakše rešive podzadatke.


Planiranje i primena

Kada sedi ispred računara, programer ne kuca samo na tastaturi već piše i kodove. Za rešavanje složenih problema potrebno je i traženje i planiranje mogućih odgovora. Svi ti mogući odgovori se primenjuju i testiraju dok se ne pronađe tačno rešenje. Uključite svoju decu.

Uključite svoju decu!

U svetu koji se sve više oslanja na tehnologiju, kodiranje i prateće svestrane veštine su od suštinske važnosti za uspeh dece. U Logiscool-u podučavamo kodiranje na zabavan način. Dece postaju pravi stvaraoci, što im pruža konkurentsku prednost za budućnost. Pogledajte izbor naših kurseva i uvedite svoje dete u uzbudljivi svet kodiranja: https://www.logiscool.com//courses