Čestitamo našim Python diplomcima širom sveta!

Video zapisi
21. feb. 2023.
Uzbuđeni smo što možemo da podelimo da smo nedavno dodelili diplome našim Python diplomcima! Nakon završena 3 semestra, studenti mogu besplatno polagati naš međunarodni ispit iz Python-a, što garantuje pouzdano, tržišno znanje. Trenutno postoji još jedna opcija plaćenog međunarodnog ispita u Python-u na istom nivou, nazvana PCEP. Logiscool -ova alternativa je dostupna na lokalnim jezicima i pokriva širi spektar tema.