Neophodne veštine za buduće tržište rada

Digitalizacija
28. jan. 2021.

Nije misterija da je digitalizacija promenila poslovni svet tokom godina, i to brže nego ikada. Izbijanje COVID19 pandemije pokazalo je koliko smo se svi u velikoj meri oslanjali na tehnologiju kako bismo ostali povezani i nastavili da privređujemo. Tokom godina, takođe smo videli da automatizacija, veštačka inteligencija, robotika i druge nove tehnologije zamenjuju ljude na radnom mestu u svim industrijama.

Primer za ovo su poslovi koje su radili fabrički radnici a koje su zamenili roboti, kako bi efikasno proizvodili milione različitih proizvoda po niskoj ceni. Samovozeći automobili postaju sve istaknutiji. Upotrebom tehnologija kao što su automatizovani Uber test automobili i potpomognuta vožnja u Teslinim automobilima, sve više kompanija počinje da ih koristi, smanjujući potrebu za vozačima.

Međutim, ovo ne treba shvatiti kao bitku čovek protiv mašine, već kao priliku da se razvijamo zajedno sa tehnologijom. Dakle, koje su neke od osnovnih veština neophodne da se spremimo za stalno promenljivo i visoko konkurentno tržište rada u budućnosti? Kombinujući sticanje novih znanja sa izgradnjom opštih veština, i mi i naša deca postaćemo dinamičniji, svestraniji i opremljeniji da prebrodimo izazove budućeg radnog mesta.

Četiri ključne veštine na koje se treba fokusirati:


1. Digitalna pismenost

Znanje, stavovi i veštine omogućavaju deci da budu sigurna i osnažena u sve digitalnijem okruženju. To uključuje njihovo učenje, igru, učešće, druženje i traženje kroz digitalne tehnologije. Tri glavna stuba digitalne pismenosti su: pronalaženje i trošenje digitalnog sadržaja, stvaranje digitalnog sadržaja i komunikacija ili deljenje digitalnog sadržaja.

Kako tehnologija brzo dominira u mnogim oblastima tržišta rada, vrednost digitalne pismenosti postaje sve istaknutija na radnom mestu. Jasan primer je naša blokada zbog izbijanja koronavirusa, koja je pokrenula većinu sveta da radi onlajn, putem aplikacija za digitalne video konferencije. To nije samo mogućnost korišćenja ovih platformi, već sposobnost jasne, koncizne i uticajne komunikacije. Digitalna pismenost daje čvrst temelj za kretanje kroz ove vrste izazova koji će nam se možda naći u budućnosti. href="https://www.logiscool.com//blog/2021-01/the-3-main-pillars-of-digital-literacy-and-why-they-are-so-important-for-kids-today" Pročitajte više o 3 glavna stuba digitalne pismenosti i zašto su toliko važni za decu danas.


2. Emocionalna inteligencija

Ovaj tip inteligencije ima sve veći naglasak na radnom mestu i nešto bi trebalo da podstičete decu da redovno vežbaju. To uključuje snažan osećaj samosvesti, što omogućava deci da prepoznaju sopstvene snage i slabosti, kako bi ih mogli upotrebiti u svoju korist. Emocionalna inteligencija takođe uključuje empatiju, koja je postala mnogo važnija, naročito tokom protekle godine kada je čitav svet fokus prebacio sa rezultata kompanije na dobrobit svojih zaposlenih. Ova veština je veoma važna kada vodite timove ili kompanije i pomaže u motivaciji tima. Samomotivacija je takođe deo emocionalne inteligencije, i neophodna je za postizanje željenog ishoda. Emocionalna inteligencija zahteva ljudski dodir i ne može je zameniti robot. Ako deci damo priliku da grade svoju emocionalnu inteligenciju kroz zajedničke aktivnosti i timsko rešavanje problema, osposobićemo ih za budućnost.


3. Kreativnost

Kreativnost se ne odnosi samo na umetnost. Zapravo, ona se nalazi u središtu većine poslova. Samo zato što se krećemo ka budućnosti usmerenoj na tehnologiju, ne znači da će svi poslovi biti tehnički. U stvari, kreativnost je u osnovi svih elemenata digitalne budućnosti i ona je ta koja pokreće inovacije. Ukoliko nađemo način da naša deca pokažu i nadograde svoju kreativnost kroz igrice, kodiranje ili robotiku, podstičemo ih da isprobaju nove stvari i koriste svoju maštu za inovativne ishode. Na primer, kreativnost se u svim video igricama indukuje kroz likove i celokupan izgled i osećaj. Prisutna je, zapravo, u svim digitalnim izumima. U poslovnom svetu u kojem tehnologija dominira, ljudske veštine, poput kreativnosti, biće od velikog značaja.


4. Rukovođenje

Malo je verovatno da će timove ili kompanije voditi roboti. To je uloga kojoj je potreban čovek odnosno ljudsko razmišljanje. Vođstvo čini niz različitih opštih veština i veština zasnovanih na znanju. Snažne liderske veštine pomoći će članovima tima da se osećaju nadahnuto i da budu uspešni i zadovoljni u timu. Da biste bili vođa, važno je da i sami budete motivisani i vođeni. Deca zaista mogu razvijati ove veštine kroz učešće u aktivnostima koje im omogućavaju da stvaraju, sarađuju, inoviraju i postanu lideri u budućnosti.

Jasno je da će skup dobro razvijenih opštih veština i digitalnog znanja deci pružiti najbolje mogućnosti na budućem radnom mestu. U Logiscoolu će deca kroz stvaranje video igrica, na takozvani gejmifikovani način, naučiti digitalnu pismenost i gore pomenute veštine. To će im omogućiti lakše buduće zaposlenje a postaće i aktivni stvaraoci digitalnog okruženja. Pogledajte izbor kurseva kompanije Logiscool i pripremite decu za izazove budućeg tržišta rada: href="https://www.logiscool.com//courses">https://www.logiscool.com//courses