Python programiranje: 5 stvari koje treba da znate

Kodiranje i tehnologija
Logiscool
19. jun 2023.

Iako postaje uobičajeno, roditelji i dalje imaju mnogo pitanja kada se tema časova programiranja za decu. pomene. Naš članak u nastavku pokriva najčešća pitanja i nedoumice o programiranju u Python-u.

Pročitajte ga kako biste se bolje upoznali sa jednim od najpopularnijih programskih jezika, Python kodom, i razumeli zašto je korisno naučiti ga kao dete. Pored toga, možete dobiti više informacija o jednom od najpopularnijih programskih kurseva Logiscool-a, uz pomoć kojeg vaše dete može steći znanje koje je otporno na vreme.

Hajde da počnemo!

1. Šta je Python programski jezik i zašto je toliko popularan?

Python programiranje je objektno orijentisano, interpretirano, programski jezik visokog nivoa sa dinamičkom semantikom. Njegove ugrađene strukture podataka visokog nivoa čine ga posebno privlačnim za brzi razvoj aplikacija. Popularnost Python koda leži u njegovoj jednostavnoj sintaksi koja promoviše čitljivost i smanjuje troškove održavanja programa. Python olakšava fleksibilnost programa i ponovnu upotrebu koda podržavajući module i pakete.

Učenik uči kodiranje na internetu

2. Zašto je odličan za početnike?

Programiranje u Python-u je odličan izbor za one koji su novi u programiranju. Jedan od najtežih izazova za buduće programere je učenje novog jezika koji ne liči onome što su navikli čitati i pisati. Python, s druge strane, koristi englesku sintaksu i trebao bi biti sažet i lak za razumevanje, što ga čini pristupačnijim za početnike u kodiranju od mnogih drugih jezika.

Python je takođe jednostavniji za učenje za one koji preferiraju interpretirane jezike za kodiranje. Interpretirano znači da učenici mogu izvršiti svaki red koda čim završe sa njegovim kreiranjem, što im omogućava da ga pregledaju i vrše izmene po potrebi.

3. Koje su prednosti učenja Python programskog jezika u ranom uzrastu?

Časovi programiranja za decu postaju sve popularniji, a posebno se ističe interesovanje za Python programiranje. Evo nekih ključnih prednosti:

  • Poboljšava sposobnosti rešavanja problema: U Python programiranju, deca moraju da reše stvarne izazove osmišljavanjem najpraktičnijih rešenja. Rad na problemu kodiranja tera ih da duboko i kreativno razmišljaju. Ne traže samo rešenja; koriste nekoliko postupaka kako bi otkrili najbolje rešenje za problem.

  • Kodiranje povećava upornost i samopouzdanje: Deca će napraviti nekoliko grešaka dok rešavaju probleme sa Python kodom. To je uobičajeno tokom procesa učenja. Upornost se razvija kod dece pokušavajući da pronađu rešenje nakon kontinuiranih neuspeha. Kada deca konačno reše izazov, njihovo samopouzdanje se značajno poboljšava.

  • Učenje Python programskog jezika poboljšava analitičko razmišljanje: Kada se suoče sa problemom kodiranja, deca moraju da otkriju najlogičniji odgovor. Tako vežbanje kodiranja pomaže deci da razviju svoje logičke i analitičke veštine razmišljanja. Ovo su korisne sposobnosti i kada uče predmete kao što su nauka i matematika. Poboljšano logičko razmišljanje pomaže deci da postanu brži i precizniji u rešavanju problema.

4. Gde se može koristiti Python programiranje?

Pitanje koje se često postavlja među roditeljima je da li će njihova deca moći da koriste svoje znanje Python programiranja u budućnosti. Dobra vest je da će deca moći da nadograđuju znanje stečeno Python kursom na bezbroj načina u svom visokom obrazovanju i budućoj karijeri. Neki od njih uključuju:

  • AI i mašinsko učenje

  • Razvoj softvera

  • Razvoj veb aplikacija

  • Razvoj igara

  • Desktop GUI

  • Obrazovni programi i kursevi obuke

5. Kako vaše dete može naučiti Python programiranje?

Ako želite da vaše dete nauči programski jezik Python, Logiscool-ovi kursevi - koji se nadovezuju jedan na drugi - mogu biti odličan izbor za vas. Kao prvi korak, deca započinju proces učenja sa Digitalni svet i programiranje kursevima koji im pružaju osnovnu digitalnu pismenost i osnove programiranja. Ako počnu da uče u 4. razredu, mogu početi sa kursevima programiranja u blokovima, koji se pre svega fokusiraju na razvoj veština programiranja.

Na osnovu njihovog uzrasta postoje različiti kursevi koje deca mogu pohađati:

Kada deca uspešno završe osnovni kurs ili polože test za razvrstavanje (deca koja dolaze izvan Logiscool-a takođe mogu da se upišu na napredne kurseve polaganjem testa), spremni su da pohađaju napredne časove programiranja, kao što je programiranje u Python-u. Važno je znati da je preporučeni minimalni uzrast za početak kursa programiranja u Python-u 13 godina.

Tokom prvog semestra kursa Python, deca će naučiti osnove programskog jezika Python, a zatim će se dalje baviti njegovim naprednim temama u drugom i trećem semestru. Učenici će raditi na zanimljivim projektima, baš kao i na drugim Logiscool kursevima, ali će ovde biti veći naglasak na individualnom rešavanju problema i efikasnom učenju. Ići će dalje od kreiranja igara i naučiti šta još može biti kodirano u Python-u.

Šta Logiscool metod čini jedinstvenim?

Mi smo pioniri u obrazovanju iz oblasti kodiranja i digitalne pismenosti za decu. Naše iskustvo i metodologija zasnovana na zabavi zajedno sa našim profesionalnim trenerima su garancija za uspešno učenje.

Dođite i učite sa nama!

Python je jedan od najšire korišćenih programskih jezika, sa primenama koje se kreću od kreiranja igara i aplikacija do robotike i mašinskog učenja, rudarenja podataka i analize, kao i veštačke inteligencije. Završetkom Logiscool-ovih Python programerskih kurseva vaša deca mogu steći znanje budućnosti uz pomoć zabavnih metoda prilagođenih njihovom nivou.

Više informacija o Kursevima.