Kursevi programiranja

BLOX

171

Da li želite da pomognete svom detetu da razvije veštine za budućnost? Dozvolite nam da im pomognemo na putu do supešne budućnosti tako što ćemo ih naučiti osnovnim veštinama programiranja na lak, jednostavan i zabavan način!

BLOX 171
17 lekcije

za učenike 6-8 razreda

onlajn, učionica, 1-na-1

Preduslovi: nijedan

Pristup MyLogiscool-u 24/7

Mi verujemo da svako može da nauči da kodira!

Tokom ovog kursa, Vaše dete će savladati veštine kodiranja praveći video igrice i radeći na sve složenijim projektima uz pomoć naših posvećenih predavača.

Deca će raditi na raznim projektima koristeći vizuelno kodiranje i praviće programe koristeći šarene kocke. Uz pomoć ove uvodne metode, deca će usvojiti osnove programiranja na zabavan i angažovan način. Nakon završetka kursa, deca mogu da nastave svoj put do profesionalnog kodiranja kroz sve izazovnije module. Kurs je takođe sačinjen tako da deca pored kodiranja usvajaju i druge životne veštine poput algoritamskog i analitičkog razmišljanja.

Ishodi

Obrazovna platforma svetske klase i nastavni plan i program dizajniran da odgovara uzrastu i nivou znanja vašeg deteta

17 lekcija

Lično vođenje

Raznovrsna paleta zanimljivih i fascinantnih projekata

Programiranje kvizova

24/7 pristup alatima za programiranje

Sertifikat postignuća

Šta će vaše dete naučiti:

Veštine programiranja, algoritamskog i analitičkog razmišljanja:

Prolazak kroz osnovne matematičke principe na razigran način, sprovođenje teorije u praksi

Naučite kako da ponovite komande pomoću petlji

Korišćenje ako-funkcije

Upoznavanje sa ugrađenim varijablama, omogućavajući im da dobiju atribute objekata i pozadine, te da mere vreme i pozicioniranje

Upoznavanje sa varijablama i rukovanjem podacima

Razumevanje osnovnih logičkih operatora (i, ili, ne) kako bi se stvorili jasniji uslovi

Razumevanje i stvaranje funkcionalnosti igrice

Korišćenje različitih početnih događaja za početak programa

Učenje o tome kako se koriste signali pomoću kojih likovi iz igrica međusobno komuniciraju

Stvaranje klonova, korišćenje kopija likova iz igrica (klonovi)

Učenje o tome kako se koristi Dekartov koordinatni sistem

Upoznavanje sa konceptom lista i kako ih koristiti za skladištenje podataka

Razvijanje znanja o rukovanju tekstom

Pomeranje predmeta ili likova u igrici u određenoj fazi

Meke veštine:

Rešavanje problema i algoritamsko razmišljanje

Samopouzdanje

Fokus i preciznost

Koncentracija i istrajnost

Komunikacija

Tehnički zahtevi

Laptop ili računar sa internet vezom i Chrome pretraživačem, kao i ugrađeni ili spoljni mikrofon. Preporučujemo da imate i slušalice sa mikrofonom i veb kameru.

Softver potreban za onlajn komunikaciju i kodiranje obezbeđujemo mi.

Preduslovi

Deci nisu potrebni prethodna obuka ili znanje.

BLOX 171
17 lekcije

za učenike 6-8 razreda

onlajn, učionica, 1-na-1

Preduslovi: nijedan

Pristup MyLogiscool-u 24/7

Međunarodni edukativo-zabavni društveni portal za decu
Uz MyLogiscool, naš edukativo-zabavni portal svetske klase, učenici mogu pronaći inspiraciju u projektima svojih vršnjaka. Imaju priliku da vežbaju ono što su naučili i unaprede svoje znanje dok se igraju sa našim mini misijama, high-score igrama, kvizovima i izazovima. Platforma ih podstiče da se bave korisnim i zabavnim aktivnostima između lekcija, a takođe ih informiše o međunarodnim i lokalnim vestima i predstojećim događajima u Logiscool-u. Pomozite svojoj deci da nauče jezik budućnosti! Zakažite besplatnu demo lekciju i dozvolite im da otkriju misterije digitalnog sveta.