Programiranje - KODU

Gradi svoj čarobni svet!

Na ovom kursu učenici će kreirati 3D igre u popularnom okruženju za vizuelno programiranje, Microsoft KODU. Tokom tog procesa, modifikovanjem elemenata igre u većoj i ležernijoj skali, doći će do prakse kreiranja i programiranja računarske igre. Do kraja kursa moći će samostalno da kreiraju različite vrste trodimenzionalnih igara. Microsoft KODU platformu student može koristiti i kod kuće, na sopstvenom računaru.

Koje će veštine steći deca tokom kursa?

  • Osnove programiranja
  • logičko, algoritamsko mišljenje
  • upotreba razvojne platforme Micosoft Kodu

Kome se preporučuje? - Preporučena starost: 8-11 godina

Preporučujemo svima koji se uklapaju u starosnu grupu, prethodno iskustvo ili znanje nisu potrebni. Takođe ohrabrujemo naše sopstvene studente (u odgovarajućoj starosnoj grupi) da se na raspustu pridruže i letnjem kampu KODU je ovo novo razvojno okruženje čak i za njih.


Prijavi se - Programiranje - KODU